• Geografická olympiáda - šk. kolo

   • V decembri 2018 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády  sa  zapojilo 26 žiakov   5. – 9. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční  7. 2. 2019.

     

    VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:

    5.ročník:   1.  Kijovský Michal  5.B

                     2.  Hnatková Nikola 5.A

                     3. Porubský Šimon 5.B

     

    6.-7. ročník:    1.  Steranka Martin 7.B

                           2. Hopková Katka  6.B

                           3.   Šimon Pavúk 6.B

                          

    8. – 9.ročník :    1. Kozubová Zuzana 8.A

                              2. Červenická Ema 8.A

                              3. Jazudeková Katarína 9.A

  • Festival horských filmov

  • 16. novembra sa žiaci 5.A a 6.B zúčastnili prehliadky horských filmov v Poľsko- slovenskom dome.

   Prvý film priblížil žiakom objavovanie polárnych oblastí, druhý podmienky pre tréning lyžiarov vo vysokohorskom prostredí Ánd v Južnej Amerike.