• Geografická olympiáda 2021 - šk. kolo

   • V stredu 24.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.

    Z dôvodu pandemickej situácie školské kolo prebiehalo online formou. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov 5.-9. ročníka Výsledky:Kategória G – žiaci 5.ročníka: 1. Sobeková Nina 5.B  2. Straka Sebastián 5.B   3. Haniš Oliver 5.A

    Kategória F – žiaci 6.-7.ročníka: 1. Hanobíková Ella 7.A    2. Špirko Samuel 7.B    3. Magdová Loriána 7.B

    Kategória E – žiaci 8. – 9.ročníka: 1. Kijovský Michal 8.B    2. Porubský Šimon 8.B    3. Haniš Jakub 8.B

    Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a prípravu, víťazom blahoželáme a prajeme veľaúspechov v okresnom kole.

    Viac fotografií


     

   • Projekt z geografie 2020/2021- piataci

   • Piataci svoj prvý projekt z geografie zvládli na výbornú...
     
     
     

     

   • Geografická olympiáda 2019 - šk. kolo

   • V decembri 2019 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády  sa  zapojilo 20 žiakov   5. – 7. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo  6. 2. 2019.

     

    VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:

    5.ročník: 1.  Špirko Samuel 5.B

                     2.  Kyjaková Klára 5.A               

                     3. Šoltysová Charlotte 5.A

     

    6.-7. ročník: 1 Kyjovský Michal  6.B

                           2. Hopková Katka  7.A

                          3.   Porubský Šimon 6.B


     

   • Geografická olympiáda 2019

   • Dňa 6.2. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Bardejove uskutočnilo okresné kolo GO.

    Našu školu reprezentovali :

    V kateg. G – 5. ročník  S. Špirko  a CH. Šoltysová

    V kateg. F – 6. a 7. ročník K. Hopková a Š. Porubský

    Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

    Katka Hopková sa v  svojej kategórii umiestnila na peknom 2.mieste  a postúpila na krajské kolo.

    Samuel Špirko sa v silnej konkurencii 22.súťažiacich umiestnil

    na 4.mieste.

    Obidvom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

   • Geografická exkurzia

   • Na hodinách geografie sa 6.ročník končí učivom o Ázii, kde sa žiaci oboznamujú s prírodnými krásami, históriou, spôsobom života ľudí v jednotlivých štátoch a pamiatkami UNESCO. Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny prišla v máji do Popradu.
    Výstava Terakotovej armády sa po jej ôsmych zastávkach v Českej republike presunula na Slovensko do Tatranskej Galérie v Poprade.

    A tak bolo rozhodnuté – 6.A ide na exkurziu pozrieť to, čo sme doteraz poznali len z obrázkov. Výstava nám ukázala  úžasný pohľad do hrobky prvého čínskeho cisára, ktorý dokázal zjednotiť Čínu, detailne si prehliadnuť prepracované sochy hlinených vojakov a koňov v životnej veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblasti Si-anu v Číne. Jeho terakotová armáda sa označuje ako ôsmy div sveta a pri jej objavení v roku 1974 sa našlo viac ako 8 tisíc bojovníkov!

    Odkaz na fotogalériu:


     

   • Fenomény sveta

   • vyskúšajme si fenomény sveta - tentokrát o význame kyslíka:

    https://web.fenomenysveta.sk/newsletter/ukazka-ic/bvair004/?lesson=bvair004

    na portáli FenomenySveta.sk sa nachádza 450 vzdelávacích videí z dielne BBC. Pozrite si so žiakmi jedno z nich a zistite, ako sa kyslík dostal z oceánu až do atmosféry, kde vytvoril vrstvu, bez ktorej by na Zemi nejestvoval život. 

    Následne si spoločne prejdite aj interaktívne cvičenie, ktoré preverí ich pozornosť,

     

     

   • Geografická olympiáda - okr. kolo

   • Ani v tomto školskom roku naši žiaci nesklamali a úspešne prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z geografie na okresnom kole  GO  dňa  7.2. 2019.

    Do okresného kola postúpili prví traja z každej kategórie.

    Výsledky okresného kola:

    Kategória 5. ročník : 2.miesto  - Michal Kijovský 5.B

    Kategória 6.a 7. Ročník : 3.miesto  -  Katka Hopková 6.B

    Kategória 8.a 9. ročník : 5. Miesto -  Ema Červenická – úspeš.rieš.

                                                8. miesto  - Zuzana Kozubová – úspeš. rieš.

    Katka Hopková bude reprezentovať našu školu v krajskom  kole GO v Prešove.

   • Geografická olympiáda - šk. kolo

   • V decembri 2018 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády  sa  zapojilo 26 žiakov   5. – 9. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postupujú na okresné kolo, ktoré sa uskutoční  7. 2. 2019.

     

    VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:

    5.ročník:   1.  Kijovský Michal  5.B

                     2.  Hnatková Nikola 5.A

                     3. Porubský Šimon 5.B

     

    6.-7. ročník:    1.  Steranka Martin 7.B

                           2. Hopková Katka  6.B

                           3.   Šimon Pavúk 6.B

                          

    8. – 9.ročník :    1. Kozubová Zuzana 8.A

                              2. Červenická Ema 8.A

                              3. Jazudeková Katarína 9.A

  • Festival horských filmov

  • 16. novembra sa žiaci 5.A a 6.B zúčastnili prehliadky horských filmov v Poľsko- slovenskom dome.

   Prvý film priblížil žiakom objavovanie polárnych oblastí, druhý podmienky pre tréning lyžiarov vo vysokohorskom prostredí Ánd v Južnej Amerike.