• iBobor 2022

   • V dňoch 7. 11. 2022 až 11.11.2022  sa 42 žiakov našej školy zúčastnilo tejto informatickej súťaže. V tomto ročníku súťažili žiaci zo školy a  naším žiakom sa celkom dobre darilo a až 11 žiakov dosiahlo potrebný počet bodov úspešného riešiteľa. V silnej a početnej konkurencii spolusúťažiacich z celého slovenska si najlepšie počínali L. Pangácová - Zdolinská 3.A, A. Lutsiuk 3.B, S. Oravčíková 2.B, L. Grich 5.A, Ch. Koscelníková 5.A, N. Sobeková 6.B, K. Kyjaková 8.A. 

    odkaz na fotogalériu:

   • Dotazník o digitalizácii na našej škole

   • Dôležitý dotazník

    Vaše odpovede nám pomôžu zistiť reálne aktuálny stav digitalizácie na našej škole a pomôžu začať tvoriť akčný plán, či koncepciu rozvoja v tejto oblasti na najbližšie roky.
    Dotazník je vytvorený cez SELFIE v spolupráci s IT Akadémiou a Európskou komisiou. SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy.

    Link na dotazník pre žiakov:

     

    https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=4HJsbYY&lang=sk

     

  • Európsky dialóg s mládežou

  • Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa priestoru pre mladých a participácie mládeže. Dotazník je určený mladým ľuďom vo veku od 13 do 30 rokov a jeho vyplnenie trvá približne 8 minút. Dotazník je potrebné vyplniť do 15. 6. 2021 a je dostupný v 25 jazykoch vrátane slovenčiny, češtiny a maďarčiny (výber jazyka je možný v pravej časti pod „Languages“. Odkaz na dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE

    Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí  na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti v celej EÚ.

   Témou VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je Priestor a participácia pre všetkých. Názory mladých ľudí sa premietnu do odporúčaní Európskej komisie a Rady EÚ pre členské štáty a návrhov opatrení, ktoré by sa mali v týchto oblastiach  implementovať.

    Viac informácií o Európskom dialógu s mládežou nájdete na stránke https://eudialogsmladezou.sk/ alebo v tomto videu.


    

   • iBobor 2020

   • V dňoch 10. 11. 2020 až 16.11.2020  sa 10 žiakov našej školy zúčastnilo tejto informatickej súťaže. V tomto ročníku súťažili žiaci z domu - okrem druhákov - a  naším žiakom sa celkom dobre darilo a až 7 žiakov dosiahlo potrebný počet bodov úspešného riešiteľa. V silnej a početnej konkurencii spolusúťažiacich z celého slovenska si najlepšie počínal Denis Dupľák- dosiahol percentil 99 čiže predbehol 99% žiakov vo svojej kategórii. Poradie najúspešnejších žiakov:

   • Hodina kódu

   • Čo je Hodina kódu?

    Projekt Hodina kódu začal ako hodinový úvod do informatiky, navrhnutý demystifikovať "kód", ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy a rozšíriť účasť v oblasti informatiky. Odvtedy sa celosvetové úsilie na oslavu informatiky, počnúc jednou hodinou programovacích aktivít rozširuje do všetkých spoločenských oblastí. Pozrite sa na návody a aktivity. Táto kampaň je podporovaná viac ako 400 partnermi a 200.000 pedagógmi po celom svete.

    Kedy začína Hodina kódu?

    Aktivita Hodina kódu sa koná každý rok počas týždňa vzdelávania a informatiky. V roku 2018 sa tento týždeň uskutoční 3. až 9. decembra, ale aktivity Hodiny kódu môžete využívať po celý rok. Tento týždeň sa koná každoročne počas výročia narodenín pioniera výpočtovej techniky admirála Grace Murray Hoppera (9. december 1906).
 • Užitočné odkazy