• Naše iniciály - tvorivosť na hodine VV v 8. A

    • VV v exteriéri

    • odkaz na fotogalériu:

    • Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B

    • S krásnym aprílovým počasím sa žiakom 3. B a p. uč. Antolíkovej naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične, prostredníctvom akčného umenia. Žiaci vnímali prírodu všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a spolu vytvorili výtvarné objekty sami zo seba a vecí okolo. Uvedomili si, že sú súčasťou prírody.

    • Paketáž na hodinách VV v 3. A

   • Školská výtvarná súťaž

   • Ukážky prác žiakov 3. A ( Martin Kováč, Peter Eštok, Filip Isák)

   • Mikuláš a VV

    • Ochranárik

    • Okresná výtvarná súťaž Ochranárik 112

     2. miesto získal Patrik Podubinský, záujmový útvar Tvorivé výtvarné umenie.