• Výtvarná výchova

   • Mikuláš a VV

    • Ochranárik

    • Okresná výtvarná súťaž Ochranárik 112

     2. miesto získal Patrik Podubinský, záujmový útvar Tvorivé výtvarné umenie.