• Školská výtvarná súťaž Vianoce ukryté v mojom betleheme

    • V tomto mesiaci žiaci I. a II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce na tému Vianoc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj výjav z Betlehemu. Práve ten naši žiaci zobrazovali na svojich výkresoch, alebo zhotovovali priestorovo v 3D.

     Z veľkého množstva krásnych prác porota vybrala víťazné. Tie našu školu reprezentovali aj na okresnej súťaži.

     Prvá kategória žiakov 1. až 4. ročníka :

     1. miesto získala Viktória Židišinová z 2.A
     2. miesto získala Alexandra Kačmárová z 2.A
     3. miesto získala Karin Kocúrová z 2.B        

          Cenu poroty získal: Hugo Choma z 3. B

     Druhá kategória žiakov 5. až 9. ročníka:

     1. miesto získala Jana Žáková z 9.A
     2. miesto získala Nina Valková z 9.A
     3. miesto získali Mariana Kaľová a Veronika Miková zo 7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým žiakom ďakujeme za ich tvorbu a prajeme krásne Vianoce.

    • práce k 30. výročiu školy

    • Počas dištančného vzdelávania mnohým spraví radosť tvoriť práce ktoré nám potešia oko a pohladia dušu. Určite k takým patria aj výtvarné práce našich žiakov na ktorých zobrazili významné výročie našej školy.

     odkaz na fotogalériu:

   • Súboj talentov

   • Aj napriek náročným podmienkam pri tvorbe a usmerňovaní výtvarných prác našich žiakov počas dištančného vzdelávania, dosiahli viacerí v krajskom kole výtvarnej súťaže s názvom Súboj talentov, ktorú organizuje Škola umeleckého priemyslu v Svidníku výborné výsledky. 
    V kategórii kresba 3. miesto získal Michal Kijovský zo 7. B.
    V kategórii grafika 1. miesto získal Marcel Huňady z 9. A a 3. miesto Jazmína Ulagová z 8. A.
    V kategórii odevný dizajn 1. miesto získala Nina Valková, 2. miesto Viktória Šimičeková a 3. miesto Jana Žaková z 8. A.
    Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
    Diplomy
   • Celoslovenské výtvarné súťaže

   • Naše iniciály - tvorivosť na hodine VV v 8. A

    • VV v exteriéri

    • odkaz na fotogalériu:

    • Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B

    • S krásnym aprílovým počasím sa žiakom 3. B a p. uč. Antolíkovej naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične, prostredníctvom akčného umenia. Žiaci vnímali prírodu všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a spolu vytvorili výtvarné objekty sami zo seba a vecí okolo. Uvedomili si, že sú súčasťou prírody.

    • Paketáž na hodinách VV v 3. A

   • Školská výtvarná súťaž

   • Ukážky prác žiakov 3. A ( Martin Kováč, Peter Eštok, Filip Isák)

   • Mikuláš a VV

    • Ochranárik

    • Okresná výtvarná súťaž Ochranárik 112

     2. miesto získal Patrik Podubinský, záujmový útvar Tvorivé výtvarné umenie.