• Výtvarná súťaž Čarovné jablko

   • Okresná výtvarná súťaž Čarovné jablko - Fantastické dobrodružstvá

     

    Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove, tak ako každý rok organizovala okresnú výtvarnú súťaž v ktorej mohol každý žiak naplno využiť svoju fantáziu. Naši žiaci aj tento rok boli úspešní.

    3. miesto v kategórii žiakov 1. a 2. ročníka získala Zoe Cenker z 1. A

    2. miesto v kategórii žiakov 3. a 4. ročníka získal Šimon Rimarčík zo 4.A

    čestné uznanie získal Samuel Šimco zo 4.A

     

    Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.

     

   • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás.

   • Dňa 29.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Súkromná
    základná umelecká škola Dlhý rad 30 v Bardejove (Modrá ZUŠ). Tohoročná téma bola zameraná na
    dobro v nás, na vzájomnú pomoc, lásku a pochopenie. Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali.
    V kategórii žiakov 1. stupňa 1. miesto získal Patrik Paňko z 2.A a 3. miesto Tereza Alexovič z 3.B.
    V kategórii žiakov 2. stupňa máme dve 1. miesta. Získali ich Kamila a Ema Martičkové z 9.B.
    Na 3. mieste sa umiestnila Nina Sobeková zo 6.B.
    Cenu Modrej zušky získal Jakub Zuščák z 8.A.
    Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.

    • Výtvarná súťaž

    • Žiaci I. aj II. stupňa reprezentovali našu školu v celoslovenskej výtvarnej súťaži s názvom                Čo viem, čo dokážem, čím chcem byť.

    • Svetové dedičstvo očami detí

    • Účasť našich žiačok Alexandri Žoltákovej (8.B), Alexandri Lukáčovej (8.B), Niny Chomovej (7.A) a Barbory Sobekovej (8.B) na medzinárodnej výtvarnej súťaži Svetové dedičstvo očami detí, ktorej  organizátorom je Banská Štiavnica.

    • Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

     • Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

      21.4. 2023 sa žiaci našej školy venovali tematike ochrany prírody. V rámci rôznych aktivít sa zúčastnili aj školskej výtvarnej súťaže s touto témou.

      Pracovali jednotlivo, alebo  v skupinách.

      Víťazi jednotlivcov:  1. miesto - Patrik Paňko, 2.A

                                      2. miesto - Martin Kleban, 4.B

                                                        Jakub Špirko, 4.B

                                      3. miesto - Lara Krupová, 3.B

                                                        Dávid Kováč, 8.B

                                      Cena poroty: Marián Kanský, A2

      Víťazi skupín:

      I.stupeň:  1. miesto-Klára Pangrácová a Lucia Pechová, 2.A

                      2. miesto-Zoe Marcinová, Zoja Peláková, Eric Vadász

      II. stupeň:1. miesto-Ema Martičková, Kristína Nimasová, Kamila Martičková, 9.B

                      2. miesto-Loriána Magdová, Klára Kyjaková, Veronika Mojdisová, 8.A

                      3. miesto-Sofia Harčarová, Sofia Porubská, 5.A

                       Cena poroty: Trieda A3

    • Práce s hodiny VV

    • Výtvarná súťaž Súboj talentov - Slovensko

    • Naše víťazky krajskej výtvarnej súťaže Súboj talentov - Slovensko. Ema Martičková z 9.B, Nina Chomova zo 7.A a Alexandra Žoltakova z 8.B. Dievčatá úspešne reprezentovali našu školu v konkurencii z vyše 100 súťažiacimi. Srdečne im blahoželáme a za prípravu ďakujeme p.uč. Antolíkovej.

    • Na hodine VV

    • Spoznávanie regionálnej kultúry na hodinách výtvarnej výchovy - ľudový ornament.

     Odkaz na fotogalériu:

    • CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „SPOLOČNE ZA LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ INTERNET“

    • Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození?  Čo by ste potrebovali zmeniť, zrušiť, aby bol online svet pre Vás lepším a bezpečnejším miestom?

     Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý bol v tomto roku 7. februára, odpovedali na tieto otázky svojou výtvarnou tvorivosťou naši žiaci druhého stupňa. Súťaž každoročne organizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a  Digiq - digitálna inteligencia v spolupráci s UPSVaR.  Žiaci súťažili v neformálnych skupinách.  Spoločnou maľbou vyjadrili svoj názor, ako by internet mohol byť bezpečnejším miestom pre nás všetkých.

                                                                                                                   Koordinátorka ŽŠP , Mariana Antolíková


      

   • Práca žiakov na hodinách výtvarnej výchovy.

   • odkaz na fotogalériu:


     

   • Školská výtvarná súťaž JESEŇ - JESEŇ ŽIVOTA

   • Víťazné práce a ich autori

   • Krajská výtvarná súťaž „SÚBOJ TALENTOV – V LESE“

   • Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku každoročne organizuje výtvarnú súťaž Súboj talentov pre žiakov ZŠ a ZUŠ od 10 do 15 rokov. Do 5. ročníka s témou V lese sa zapojilo rekordných 186 výtvarných prác z Bardejova, Giraltoviec, Humenného, Stropkova a Svidníka. Žiaci stvárnili les ako fantazijnú krajinu so zázračnými bytosťami či mystickými zvieratami. Prírodu vnímali aj ako miesto, ktoré nám dáva energiu a poskytuje útočisko i relax. Do svojej tvorby vložili aj environmentálny kontext ochrany prírody. Práce boli rozdelené do rôznych kategórií podľa výtvarnej techniky, ktorú autor použil.

    V kategórii maľba získali ceny naše žiačky:

    1. miesto Jana Žaková z 9. A s prácou  „Sen“
    2. miesto Jazmína Ulagová z 9. A s prácou  „Lesný vesmír“
    3. miesto Alena Podubinská z 8. B s prácou  „Svet mágie“

    Víťazom srdečne blahoželáme!  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu a pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

                                                                                                                                        Mgr. Mariana Antolíková


     

    • Výtvarné súťaže - jún 2022

    • Mesiac jún 2022 bol pre nás umelecky úspešný. Žiaci prvého, ale aj druhého stupňa sa zúčastnili výtvarných súťaží organizovaných základnými umeleckými školami  v našom meste a získali krásne umiestnenia. U nás sa nelení, u nás sa tvorí a maľuje!

     ZUŠ pod Vinbargom organizovala výtvarnú súťaž „ Čarovné jablko“ s témou „ Krásy sveta, kde sme získali tieto umiestnenia:

     1. Žiaci prvého stupňa Daria Peláková (1.B), Gregor Červenický (4.A)  získali krásne 3. miesto a Zoja Peláková (3.A) získala čestné uznanie.

      

     1. Ani žiačky druhého stupňa nelenili a vybojovali si krásne 1. miesto, ktoré patrí Nine Chomovej (6.A) a tiež  2. miesto získala Soňa Vantová (6.A)

     Modrá zuška usporiadala výtvarnú súťaž pod názvom „ Pošli ďalej“  s témou „Môj domov“, kde naši žiaci opäť hviezdili a ich práce boli ocenené v krásnom priestore Židovského suburbia:

      Prvý stupeň bol ocenený hneď štyrikrát, a to konkrétne -  Alexandra Kačmárová (2.A) cena poroty,  Tereza Alexovič (2.B) 3. miesto, Zoja Peláková (3.A) 2. miesto a Zoe Marcinová (3.A) tiež 2. miesto.  Na druhom stupni sa podarilo vybojovať Alexandre Lukáčovej (7.B) úspešné 2. Miesto.

     Výhercom blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov!

     odkaz na fotogalériu (klik na obr.):

   • Na hodine VV

   • Práca žiakov na hodinách dejepisu

     

   • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V REGIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

   • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

    Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré vesmír ponúka. Do regionálnej súťaže však mohlo byť zaslaných len desať výkresov. Odborná porota z celkového počtu prác 117 vybrala do CELOSLOVENSKÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční                   v Hurbanove aj práce našich žiakov:

    Zoy Marcinovej z 3. A - práca „Ufónia škôlka“  

    Alexandry Kačmárovej z 2. A - práca „Vesmírny pozorovateľ“

    Jany Žakovej z 9. A -  práca „ Kovový vesmír“

    Tomáša Červenického z 9. B – práca „Tiež chcem spoznať vesmír“

    Jakuba Hudáka z 9. B - práca „Vesmír je krásny“ 

     

    Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že v celoslovenskom kole sa im bude dariť podobne. Pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

     

                                                                                                                                           Mgr. Mariana Antolíková

    Ukážky prác žiakov, ktorí sa taktiež zúčastnili regionálneho kola.

   • Tvorba vitráží na hodine VV v 6. B


   •  

    • Školská výtvarná súťaž Vianoce ukryté v mojom betleheme

    • V tomto mesiaci žiaci I. a II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce na tému Vianoc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj výjav z Betlehemu. Práve ten naši žiaci zobrazovali na svojich výkresoch, alebo zhotovovali priestorovo v 3D.

     Z veľkého množstva krásnych prác porota vybrala víťazné. Tie našu školu reprezentovali aj na okresnej súťaži.

     Prvá kategória žiakov 1. až 4. ročníka :

     1. miesto získala Viktória Židišinová z 2.A
     2. miesto získala Alexandra Kačmárová z 2.A
     3. miesto získala Karin Kocúrová z 2.B        

          Cenu poroty získal: Hugo Choma z 3. B

     Druhá kategória žiakov 5. až 9. ročníka:

     1. miesto získala Jana Žáková z 9.A
     2. miesto získala Nina Valková z 9.A
     3. miesto získali Mariana Kaľová a Veronika Miková zo 7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým žiakom ďakujeme za ich tvorbu a prajeme krásne Vianoce.

    • práce k 30. výročiu školy

    • Počas dištančného vzdelávania mnohým spraví radosť tvoriť práce ktoré nám potešia oko a pohladia dušu. Určite k takým patria aj výtvarné práce našich žiakov na ktorých zobrazili významné výročie našej školy.

     odkaz na fotogalériu:

   • Súboj talentov

   • Aj napriek náročným podmienkam pri tvorbe a usmerňovaní výtvarných prác našich žiakov počas dištančného vzdelávania, dosiahli viacerí v krajskom kole výtvarnej súťaže s názvom Súboj talentov, ktorú organizuje Škola umeleckého priemyslu v Svidníku výborné výsledky. 
    V kategórii kresba 3. miesto získal Michal Kijovský zo 7. B.
    V kategórii grafika 1. miesto získal Marcel Huňady z 9. A a 3. miesto Jazmína Ulagová z 8. A.
    V kategórii odevný dizajn 1. miesto získala Nina Valková, 2. miesto Viktória Šimičeková a 3. miesto Jana Žaková z 8. A.
    Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
    Diplomy
   • Celoslovenské výtvarné súťaže

   • Naše iniciály - tvorivosť na hodine VV v 8. A

    • VV v exteriéri

    • odkaz na fotogalériu:

    • Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B

    • S krásnym aprílovým počasím sa žiakom 3. B a p. uč. Antolíkovej naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične, prostredníctvom akčného umenia. Žiaci vnímali prírodu všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a spolu vytvorili výtvarné objekty sami zo seba a vecí okolo. Uvedomili si, že sú súčasťou prírody.

    • Paketáž na hodinách VV v 3. A

   • Školská výtvarná súťaž

   • Ukážky prác žiakov 3. A ( Martin Kováč, Peter Eštok, Filip Isák)

   • Mikuláš a VV

    • Ochranárik

    • Okresná výtvarná súťaž Ochranárik 112

     2. miesto získal Patrik Podubinský, záujmový útvar Tvorivé výtvarné umenie.