• Adventné vence

  • Rok ubehol ako voda a žiaci ZŠ na Vinbargu sa znova stretli na tradičnej školskej akcii: aranžovaní adventných vencov, ktorá sa konala 7. decembra  v priestoroch školy. Tvoriví aranžéri a aranžérky sa s radosťou a bohatou fantáziou pustili do tvorby adventných vencov. Za oknami školy sa zima začínala pomaly, ale isto zhosťovať svojej úlohy. Napriek tomu však nebránila príjemnému plynutiu popoludnia, nesúceho sa kreativitou, veselou vravou a melódiou vianočných kolied. Popoludnie utieklo ako voda a rôznorodé adventné vence zaplnili školskú učebňu. Obohatením adventného aranžovania bola prítomnosť rodičov a starých rodičov. Aj keď odmena v podobe sladkosti nenechala na seba dlho čakať, skutočnou odmenou bola  radosť v očiach tých, ktorí prišli a spoločne strávili príjemné adventné popoludnie.

    Veď radosť v očiach deti i dospelých, príjemná atmosféra, fantázia sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť ani predať.

    

                                                                                                                             Mgr. Jana Harčárová

  • ADVENT

  • Advent, pýtaš sa, čo to  je?
   Je to čas prípravy na príchod Niekoho veľmi vzácneho.
   Je to čas, kedy sa viac zamýšľame nad sebou, či obstojíme pri stretnutí s Pánom neba i zeme.
   Samotné slovo "adventus" je latinského pôvodu, čo znamená príchod.
   Adventom sa začína nový liturgický rok v celej Cirkvi.
   Najznámejším zvykom v tomto období je adventný veniec. Pochádza z Nemecka.
   Veniec nám svojou zeleňou a svetlom má pripomínať Krista - symbol života.
   Postupne zapaľujeme štyri sviečky. Každá z nich znamená jednu adventnú nedeľu a zároveň nám pripomína, že sa blížia Vianoce. Uvedomujeme si, že s pribúdajúcimi dňami sa aj my blížime k Bohu vo svojom vnútri? Je to naozaj tak?
   Ak sa Ježiš nenarodí v našich srdciach, nadarmo prišiel na svet. Skúsme o tom pouvažovať.
    
    
   Nech je advent pre teba ako dvere, môžeš ich otvoriť pre svojich blízkych.
    
   Nech je advent pre teba ako okna, m§žeš sa viac zahľadieť na Božie dary.
    
   Snažme sa ja my robiť radosť iným a obdarúvajme ľudí najvzácnejším a najpotrebnejším darom - LÁSKOU.