• Svetový deň vody

     • Každoročne je 22.marec  SVETOVÝM DŇOM VODY. Naši siedmaci nikdy tento pamätný deň neopomenú, pretože vždy v 7. ročníku na predmete CHÉMIA sa venujú téme: VODA. 

      Na hodine chémie štyri skupiny žiakov vypracovali svoj veľký poster, ktorý sa venoval konkrétnej téme o vode a napokon celá skupinka svoj poster aj slovne odprezentovala svojim spolužiakom.

       

      Naše postery sa venovali týmto témam: 

      1.     Prvá skupina sa zamerala na tému šetrenia s vodou a spracovala odporúčania, ako s vodou hospodáriť. Ich posolstvo znie: ŠETRI, RECYKLUJ PRÍRODU A OBNOVUJ!

      2.    Druhá skupina sa venovala popisu vodného obalu Zeme – hydrosfére a kolobehu vody v prírode. Všetkým odkazujú: ĽUDIA, VÁŽME SI ČISTÚ VODU, LEBO MÔŽE ZMIZNÚŤ!

      3.    Tretia skupina siedmakov spracovala tému minerálnych vôd na Slovensku a poukázala na naše bohaté zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd a na ich účinky na zdravie. Siedmaci už vedia: SLOVENSKÉ MINERÁLKY NÁM ZDRAVIE DAJÚ, V NAŠOM SRDCI MIESTO MAJÚ!

      4.    Štvrtá skupina spracovala tému ekologickej výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach na Slovensku. Posolstvo tejto skupiny je: VYRÁBAJME ENERGIU ZA PÁR SEKÚND!

       

      Práca žiakov bavila a vďaka výrobe posterov si zopakovali základné vedomosti o vode, získali nové poznatky a upevnili si svoj ekologický postoj voči vode na Zemi. 

       

       
       
       
       
     • Úspešní v chemickej súťaži

     • Dňa 23.03.2023 sa na pôde Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove uskutočnilo finálové kolo Korešpondenčného seminára z chémie v kategórii „8“.  Do finálového kola sú pozvaní len tí žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi dvoch domácich korešpondenčných kôl.

      V silnej konkurencii z 34 zúčastnených sa naša žiačka Ella Hanobíková z 8.A triedy umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Elle srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
      Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Petrová.

     • Exkurzia z chémie

     • "Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov."
      Týmto mottom sa riadil Dmitrij Ivanovič Mendelejev a práve jeho Periodickú sústavu prvkov v interaktívnom prevedení mohli vidieť žiaci 7. - 9. ročníka.
      V spolupráci s UPJŠ a Ústavom chemických vied mohli naši žiaci vidieť laboratóriá,rôzne chemické pokusy napr. plameňové skúšky alkalických kovov, výrobu slonej zubnej pasty ale mohli si aj vyskúšať pracovať s refraktometrom či s vizualizérom a v neposlednom rade naživo pozorovať väčšinu chemických  prvkov.
       
      Mgr. Zuzana Petrová
       
      odkaz na fotogalériu: