• Dejepis 2023/2024

  • charakteristika predmetu, učebnice a súťaže v tomto šk. roku:

   dejepis_2023_2024.pdf

  • Dejepisná olympiáda 2023

  • Dňa 8.2.2023 sa konalo okresné kolo Dejepisnej omylpiády. Našu školu reprezentovali: kategória C; Andrea Hnatková (9.A), ktorá získala úspešné 4. miesto a Jakub Haniš (9.B) sa stal tiež úspešným riešiteľom. V kategórii E nás reprezentovala Petronela Chomová (7.A). Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

   • Na hodine

   • Práca žiakov na hodinách dejepisu

  • Úspech aj v okresnom kole Dejepisnej olympiády

  • Dňa 9. februára 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku žiaci súťažili online formou zo základných škôl. Našu školu reprezentovala Sofia Šterbáková                        z 8. A  a Damián Ivančo z 9. B. Sofia sa umiestnila na výbornom 2. mieste a postupuje do krajského kola. Srdečne jej blahoželáme a obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


    

   • Dejepis inak

   • projektové práce žiakov 7. až 9. ročníka.

     

     

  • Projektové práce žiakov 5. a 9. ročníka.

  • Úspech v okresnom kole Dejepisnej olympiády

  • Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili na školskom a následne tí najlepší na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo 11.2.2021. V okresnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii E školu reprezentovali dve žiačky - Sofia Šterbáková zo 7. A a Klaudia Hnidenková zo 7.B triedy.
   Sofia Šterbáková získala 1. miesto a v marci sa zúčastní krajského kola. Sofii srdečne blahoželáme a veríme, že v krajskom kole bude podobne úspešná. Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  • Dejepis inak - NOVOVEK

   • Na hodinách dejepisu

   • odkaz na fotogalériu:

   • Dejepis inak - stredovek

   • Aj v tomto školskom roku 2019/2020 kedy nás prekvapil úplne nový spôsob výučby z domu, žiaci 6. ročníka vytvorili zaujímavé projekty na tému stredovek. Znázornili stredovekú architektúru, remeslá, módu a obyčaje, kde samozrejme dominoval krásny stredoveký Bardejov.

    Odkaz na fotogalériu (klik na obrázok):

  • Dejepis

  • 100 rokov od vzniku ČSR

   28. októbra 2018 si Česi a Slováci pripomenuli  100 rokov od vzniku Česko-Slovenskej republiky. Predtým tieto národy dlhé roky žili v Rakúsko-Uhorskej monarchii.  Práve 28. októbra 1918 na Václavskom námestí v Prahe bol vyhlásený samostatný Česko-Slovenský štát. O dva dni neskôr        30. októbra 1918 sa v Turčianskom Svätom Martine uskutočnila porada, na ktorej novovzniknutá Slovenská národná rada schválila Deklaráciu slovenského národa o spojení Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Všetkému však predchádzala aktívna činnosť v zahraničí i doma takých  osobností  ako boli Milan Rastislav Štefánik, Tomáš  Garrique Masaryk, Edvard Beneš, Vavro Šrobár, Matúš Dula a mnohí ďalší. Veľmi si ceníme snahu ľudí, ktorí v minulosti bojovali za samostatnosť, aby ich budúce generácie mohli žiť v štáte, ktorý si váži svoju minulosť, kultúru, tradície, má slobodný prístup k informáciám a jeho deti môžu chodiť do školy a vzdelávať sa v rodnom jazyku.

  • Zmeny vo vzdelávacom programe

  •          

   Dodatok č. 1 (Dejepis)

   - dodatok č. 1, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020 - ZRUŠENÉ DODATKOM Č. 2,

   - dodatok č. 2, ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (platný od  1. 9. 2015) s účinnosťou od 1. septembra 2017, v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  
        Týmto dodatkom sa zrušuje Dodatok č. 1 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie a štátnemu vzdelávaciemu programu pre nižšie stredné vzdelávanie, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 11. mája 2017.

    Dodatok č. 2

   • 777. výročie písomnej zmienky o Bardejove

   • V tomto kalendárnom roku oslavuje naše krásne mesto Bardejov 777 rokov od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka zorganizovali besedu o Bardejove s mestským archeológom p. Mgr. Petrom Harčárom.  Pán Harčár žiakom vysvetlil, prečo starobylé mesto vzniklo práve na danom území, aký bol jeho vývoj a prečítal konkrétnu prvú zmienku o Bardejove, ktorá sa nachádza v Ipatijevskej kronike.  
    Na besedu nadviazala aj školská výtvarná súťaž s témou Bardejov, jeho história a tradície. Do súťaže sa zapojili žiaci I. aj II.stupňa  

    Víťazi prvej kategórie žiakov 1. – 4. ročníka:                                                                                                                              

    Martin Kováč, 2. A                                                                                                                                                    Dávid Kováč, 3. B                                                                                                                                                    Michal Kijovský, 4. B                                                                                                                                             Veronika Mojdisová, 3. A a                                                  

    Emma Martičková, 4. A                                                                                                                             

    Víťazi druhej kategórie žiakov 5. – 9. ročníka:                                                                                                      

    Jakub Hudák 5. B                                                                                                                                                

    Zina Krupová a Soňa Lenártová, 5. A                                                                                                       

    Kristína Kelemanová, 7. A                                                                                                                     

    Fabiánová Antónia, 5. B                                                                                                                        

    Srdečne blahoželáme.