• Hviezdoslavov Kubín 2021 - okresné kolo

   • Dňa 28.5.2021 sa v HOS Bardejov uskutočnilo vyhodnotenie online okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
    Žiačka našej školy Loriána Feciľáková zo 7.A získala v III. kategórii - poézia 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2021 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
    Srdečne blahoželáme!

     
   • Šaliansky Maťko

   • Krajské kolo - Šaliansky Maťko

    V Prešove nás 26. 2. 2020 reprezentovala a vzácne skúsenosti získavala Soňa Lenártová zo 7.A

   • Hviezdoslavov Kubín 2020 - šk. kolo

   • Dňa 20. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

     v 2. a 3. kategórii . Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

    Umiestnenie

    2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

    1. L. Feciľáková      6.A                                                                         1. S. Šterbáková        6.A

    2. L. Magdová       5.A                                                                           2. E. Závodníková      5.B

    3. N. Hnatková       6.A                                                                         3. L. Pasterňáková      5.A

     

    3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

    1. S. Lenártová     7.A                                                                            1. J. Žaková       7.A

    2. D. Dupľák          8.A                                                                            2. P. Šidelská      8.B

    3. E. Oslacká          8.A                                                                           3. K. Hopková      7.B

    Víťazom srdečne blahoželáme!

   • Krajské kolo Olympiády zo SJaL

   • Dňa 13.2.2020 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Reymana v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich v kategóriách A, B, C.

    V kategórii C okres Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala bodovo ocenené 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

    Zuzanke srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

   • Šaliansky Maťko 2019

   • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

    Umiestnenia:

                                 2. kategória /4. a 5. ročník/

                                 1. miesto: Loriána Magdová,  5.A

                                  2. miesto: Ella Hanobíková, 5.A

                                  3. miesto: Petronela Chomová, 4.B

                                   3. kategória /6. a 7. ročník/

                                   1. miesto: Soňa Lenártová, 7.A

                                   2. miesto: Loriána Feciľáková, 6.A

                                   3. miesto: Sofia Šterbáková, 6.A

    Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme!


     

   • Olympiáda zo SJaL - obvodné kolo

   • Dňa 27.11.2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

    Našu školu veľmi úspešne reprezentovala  Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala  1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.2.2020 v Prešove.  Zuzanke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa  úspechov aj v krajskom kole.

    Srdečne blahoželáme!

   • Olympiáda zo SJaL

   • Dňa 28.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
    Tematicky bolo venované osobnosti M. R. Štefánika. A dátum bol viac než symbolický. V tento deň sme si pripomenuli 101. výročie vzniku prvej Československej republiky, o ktorú sa Štefánik výrazne zaslúžil. Aj takto sme si uctili pamiatku významnej osobnosti našich novodobých dejín,  víťaza ankety Najväčší  Slovák, ktorý tragicky zahynul pred sto rokmi.
    Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov 8. a 9.ročníka, ktorí súťažili v kategórii C  v troch kolách: vedomostný test, transformácia textu, rétorika.
    Umiestnenie: 1. Zuzana Kozubová, 9.A
                              2. Zuzana Petrovičová, 9.A
                              3. Ema Oslacká, 8.A
    Srdečne blahoželáme!


     

   • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

   • Dňa 2. 5. 2019 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

    Našu školu aj okres reprezentovali dve víťazky okresného kola Soňa Lenártová zo 6. A a Ema Červenická z 8.A. Veľmi nás potešilo  čestné uznanie, ktoré získala Soňa Lenártová v prednes poézie v II. kategórii.   

    Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

    odkaz na fotogalériu:


     

   • Miniolympiáda 5

   • Dňa 30. 4. 2019 sa  uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 5. ročníka Miniolympiáda 5. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

    Umiestnenie:              1. M. Kijovský    /5.B/

                                          2. A. Hnatková    /5.A/

                                          3. Š. Porubský   /5.B/,    D. Tomondy  /5.A/

    Cena poroty: N. Hnatková    /5.A/,   J. Haniš  /5.B/

    Odkaz na fotogalériu:

     


     

   • Miniolympiáda 6

   • Dňa 29. 4. 2019 sa v školskej knižnici uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 6. Ročníka Miniolympiáda 6. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

    Umiestnenie:              1. J. Žáková    /6.A/

                                          2. K. Hopková    /6.B/

                                          3. S. Lenártová   /6.A/

    odkaz na fotogalériu:

   • Okresné kolo HK

   • Dve víťazstvá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     

    Dňa 15. 3. 2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v II. a III. kategórii reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A, Soňa Lenártová zo 6. A, Ema Červenická z 8. A a Letícia Szalay z 8. B.

    Dve súťažiace si vo svojich kategóriách odniesli najvyššie ocenenie a postúpili do krajského kola. Soňa Lenártová sa umiestnila na 1. mieste v II. kategórii poézia a Ema Červenická získala 1. miesto v III. kategórii poézia.

    Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. Soni a Eme srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!


     

   • Šaliansky Maťko - okresné kolo

   • Dňa 24.1.2019 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

         Našu školu reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A a Soňa Lenártová zo 6. A. Obidve dievčatá boli ocenené. Loriána Feciľáková získala 2. miesto v druhej kategórii a Soňa Lenártová sa umiestnila na 2. mieste v tretej kategórii. Srdečne blahoželáme! 

   • Šaliansky Maťko

   • Dňa 18.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

    Umiestnenia:

                                 2. kategória /4. a 5. ročník/

                                 1. miesto: Loriána Feciľáková, 5.A

                                  2. miesto: Andrea Hnatková, 5.A

                                  3. miesto: Samko Špirko, 4.B

                                                       3. kategória /6. a 7. ročník/

                                    1. miesto: Soňa Lenártová, 6.A

                                    2. miesto: Jana Žaková, 6.A

                                    3. miesto: : Emily Eštoková, 7.B

    Všetkým  srdečne blahoželáme!

   • Olympiáda zo SJaL

   • Dňa 25. októbra 2018  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej  7 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Svoje sily si zmerali  v troch kolách.

    Najprv sa písal vedomostný test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckeho prejavu na zadanú tému.                    A ako to celé dopadlo?     

    1. miesto       K. Jazudeková           9. A
    2. miesto       K. Jurčová                 9. A
    3. miesto       Z. Kozubová              8.A