• Šaliansky Maťko

   • Dňa 18.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

    Umiestnenia:

                                 2. kategória /4. a 5. ročník/

                                 1. miesto: Loriána Feciľáková, 5.A

                                  2. miesto: Andrea Hnatková, 5.A

                                  3. miesto: Samko Špirko, 4.B

                                                       3. kategória /6. a 7. ročník/

                                    1. miesto: Soňa Lenártová, 6.A

                                    2. miesto: Jana Žaková, 6.A

                                    3. miesto: : Emily Eštoková, 7.B

    Všetkým  srdečne blahoželáme!

   • Olympiáda zo SJaL

   • Dňa 25. októbra 2018  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej  7 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Svoje sily si zmerali  v troch kolách.

    Najprv sa písal vedomostný test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckeho prejavu na zadanú tému.                    A ako to celé dopadlo?     

    1. miesto       K. Jazudeková           9. A
    2. miesto       K. Jurčová                 9. A
    3. miesto       Z. Kozubová              8.A