• Miniolympiáda zo SJaL

   • Dňa 24. 4. 2023 sa uskutočnila školská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 6. ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kolách. V prvom kole to bol vedomostný test a v druhom kole zasa svoje sily zmerali v rétorike, kde ich úlohou bolo dokončiť príbeh a predniesť ho.

    Umiestnenie:

    5. ročník                                                        6.ročník

    1. Harčarová  S.   5.A                           1. Sobeková  N.      6.B

    2. Podubinský   P.  5.B                         2. Feciľák  R.            6.B

    3. Gajdošová S.      5.B                         3. Balaščáková   S.    6.B

                                                                         Šalatová Z.          6.A

  • Školská literárna súťaž

  • Dňa 28. 3. 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo vyhodnotenie školskej literárnej súťaže Moja pani učiteľka/ Môj pán učiteľ. Žiaci 5. – 8. ročníka súťažili v dvoch kategóriách a umeleckou formou ocenili prácu učiteľov.

   Umiestnenie:

   I. kategória (5. – 6. roč.)

   1. Sofia Zara Šalátová, 6. A

   2. Gregor Červenický, 5. B

   3. Sandra Michálková, 6. A

    

   II. kategória (7. – 8. roč.)

   1. Nina Chomová, 7. A

   2. Martin Huk, 7. A

   3. Natalie Sofia Vadászová, 7. B

   Srdečne blahoželáme!  

    

   • Hviezdoslavov Kubín 2023 - okres

   • Dňa 23. 3. 2023 sa v HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Liliana Pangácová-Zdolinská, Zoja Peláková, Sofia Zara Šalátová, Petra Hnidenková, Loriána Feciľáková a Soňa Ondíková. Zoja Peláková zo 4. B získala 1. miesto v 1. kategórii - próza a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční v DJZ v Prešove.

    Petra Hnidenková z 5. B sa umiestnila na 2. mieste v 2. kategórii - próza a Loriána Feciľáková z 9. A získala 2. miesto v 3. kategórii - poézia.

    Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Zojke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

   • Miniolympiáda 7

    • Dňa 13.2.2023 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž pre siedmakov Miniolympiáda 7 zo slovenského jazyka a literatúry.

     Žiaci súťažili v dvoch kolách:

     1. vedomostný test

     2. rétorika

     Umiestnenie:

     1. Nina Chomová, 7.A

     2. Dorota Červenická, 7.B

     3. Natalie Vadászová, 7.B

        Adam Kvašňák, 7.A

     Víťazom srdečne blahoželáme!

   • Šaliansky Maťko - okr. kolo 2023

   •  

     

       
     

    Dňa 2.2. 2023 sa v Okresnej knižnici Davida Gutgesela v Bradejove uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách:  I. kat. Lili Pangracová - Zdolisnká, 3.A

                                                                  II. kat. Zoja Peláková, 4.A
                                                                  III. kat. Šimon Grubár, 6. A
    Veľmi sa tešíme z 3. miesta v II. kategórií, ktoré si vybojovala Zoja Peláková (4.A). Gratulujeme k tomuto umiestneniu!
    Všetkým našim reprezentantom ďakujeme za skvelé výkony a prajeme im mnoho ďalších úspechov. 
    odkaz na fotogalériu:

     

   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2023

   • Dňa 30. 1. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

     v 2. a 3. kategórii .

    Umiestnenie

    2. kat. poézia                                                2. kat. próza

    1. Sofia Zara Šalatová      6.A                      1. Petra Hnidenková      5.B

    2. Natália Vojtašková       5.B                      2. Šimon Grubár      6.A

    3. Nina Sobeková     6.B                              3. neudelené

     

    3. kat. poézia                                               3. kat. próza

    1. Loriána Feciľáková     9.A                      1. Soňa Ondíková     8.B

    2. Loriána Magdová   8.A                           2. Sonja Strončeková     9.A

    3. Vanesa Fignárová          7.B                    3. Nina Chomová   7.A

    Víťazom srdečne blahoželáme!

   • Môj jazyk, moje korene

   • Dňa 10. 11. 2022 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela uskutočnilo literárno-spoločenské podujatie so známymi osobnosťami kultúrneho života, ktorého súčasťou bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaže Môj jazyk, moje korene. Na podujatí spolupracovali Prešovský samosprávny kraj, Okresná knižnica Dávida Gutgesela a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.  Žiačky našej školy Sonja Strončeková z       9.A a Liana Pasterňáková z 8.A získali cenu poroty za výber a výborný preklad literárneho diela do rusínskeho jazyka. Ich práce budú publikované v literárnom zborníku.

     Sonja Strončeková svojou umeleckou tvorbou veľmi úspešne reprezentovala našu školu a vystúpila aj na literárno-spoločenskom podujatí v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela.

    Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej činnosti! 

   • Literárna súťaž „ ...nebola to náhoda!“

   • SG DSA v Bardejove zorganizovalo literárnu súťaž v písaní prózy, do ktorej sa veľmi úspešne zapojili aj žiaci našej školy a obsadili popredné umiestnenia.

     Natália Chovanová z 9. A získala 2. miesto,  Sarah Kundratová z 9. A sa umiestnila na 3. mieste a Lucia Maxinová z 9. B obsadila 6. miesto. Všetky dievčatá boli dňa 6. 5. 2022 odmenené diplomami a zaujímavými knižnými odmenami.

    Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     

   • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

   • V dňoch 27. 4. – 28. 4. 2022 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V DJZ vystúpili aj žiaci našej školy, víťazi okresného kola,  Šimon Grubár z 5. A a Loriána Feciľákova z 8. A, ktorí našu školu reprezentovali a odniesli si množstvo neoceniteľných zážitkov a skúseností.

    Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšej umeleckej činnosti!

   • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022 

   • Dňa 24. 3. 2022 sa v priestoroch HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní a priniesli dve víťazstvá a jedno bronzové ocenenie.

    Šimon Grubár z 5.A sa umiestnil na 1. mieste v II. kategórii v prednese prózy a Loriána Feciľáková z 8. A získala 1. miesto v III. kategórii v prednese poézie a postúpili do krajského kola.

     Sofia Zara Šalátová z 5.A sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii v prednese poézie.

    Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

   • Hviezdoslavov Kubín 2021 - okresné kolo

   • Dňa 28.5.2021 sa v HOS Bardejov uskutočnilo vyhodnotenie online okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
    Žiačka našej školy Loriána Feciľáková zo 7.A získala v III. kategórii - poézia 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2021 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
    Srdečne blahoželáme!

     
   • Šaliansky Maťko

   • Krajské kolo - Šaliansky Maťko

    V Prešove nás 26. 2. 2020 reprezentovala a vzácne skúsenosti získavala Soňa Lenártová zo 7.A

   • Hviezdoslavov Kubín 2020 - šk. kolo

   • Dňa 20. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

     v 2. a 3. kategórii . Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

    Umiestnenie

    2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

    1. L. Feciľáková      6.A                                                                         1. S. Šterbáková        6.A

    2. L. Magdová       5.A                                                                           2. E. Závodníková      5.B

    3. N. Hnatková       6.A                                                                         3. L. Pasterňáková      5.A

     

    3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

    1. S. Lenártová     7.A                                                                            1. J. Žaková       7.A

    2. D. Dupľák          8.A                                                                            2. P. Šidelská      8.B

    3. E. Oslacká          8.A                                                                           3. K. Hopková      7.B

    Víťazom srdečne blahoželáme!

   • Krajské kolo Olympiády zo SJaL

   • Dňa 13.2.2020 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Reymana v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich v kategóriách A, B, C.

    V kategórii C okres Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala bodovo ocenené 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

    Zuzanke srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

   • Šaliansky Maťko 2019

   • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

    Umiestnenia:

                                 2. kategória /4. a 5. ročník/

                                 1. miesto: Loriána Magdová,  5.A

                                  2. miesto: Ella Hanobíková, 5.A

                                  3. miesto: Petronela Chomová, 4.B

                                   3. kategória /6. a 7. ročník/

                                   1. miesto: Soňa Lenártová, 7.A

                                   2. miesto: Loriána Feciľáková, 6.A

                                   3. miesto: Sofia Šterbáková, 6.A

    Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme!


     

   • Olympiáda zo SJaL - obvodné kolo

   • Dňa 27.11.2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

    Našu školu veľmi úspešne reprezentovala  Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala  1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.2.2020 v Prešove.  Zuzanke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa  úspechov aj v krajskom kole.

    Srdečne blahoželáme!

   • Olympiáda zo SJaL

   • Dňa 28.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
    Tematicky bolo venované osobnosti M. R. Štefánika. A dátum bol viac než symbolický. V tento deň sme si pripomenuli 101. výročie vzniku prvej Československej republiky, o ktorú sa Štefánik výrazne zaslúžil. Aj takto sme si uctili pamiatku významnej osobnosti našich novodobých dejín,  víťaza ankety Najväčší  Slovák, ktorý tragicky zahynul pred sto rokmi.
    Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov 8. a 9.ročníka, ktorí súťažili v kategórii C  v troch kolách: vedomostný test, transformácia textu, rétorika.
    Umiestnenie: 1. Zuzana Kozubová, 9.A
                              2. Zuzana Petrovičová, 9.A
                              3. Ema Oslacká, 8.A
    Srdečne blahoželáme!


     

   • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

   • Dňa 2. 5. 2019 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

    Našu školu aj okres reprezentovali dve víťazky okresného kola Soňa Lenártová zo 6. A a Ema Červenická z 8.A. Veľmi nás potešilo  čestné uznanie, ktoré získala Soňa Lenártová v prednes poézie v II. kategórii.   

    Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

    odkaz na fotogalériu:


     

   • Miniolympiáda 5

   • Dňa 30. 4. 2019 sa  uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 5. ročníka Miniolympiáda 5. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

    Umiestnenie:              1. M. Kijovský    /5.B/

                                          2. A. Hnatková    /5.A/

                                          3. Š. Porubský   /5.B/,    D. Tomondy  /5.A/

    Cena poroty: N. Hnatková    /5.A/,   J. Haniš  /5.B/

    Odkaz na fotogalériu:

     


     

   • Miniolympiáda 6

   • Dňa 29. 4. 2019 sa v školskej knižnici uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 6. Ročníka Miniolympiáda 6. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

    Umiestnenie:              1. J. Žáková    /6.A/

                                          2. K. Hopková    /6.B/

                                          3. S. Lenártová   /6.A/

    odkaz na fotogalériu:

   • Okresné kolo HK

   • Dve víťazstvá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     

    Dňa 15. 3. 2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v II. a III. kategórii reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A, Soňa Lenártová zo 6. A, Ema Červenická z 8. A a Letícia Szalay z 8. B.

    Dve súťažiace si vo svojich kategóriách odniesli najvyššie ocenenie a postúpili do krajského kola. Soňa Lenártová sa umiestnila na 1. mieste v II. kategórii poézia a Ema Červenická získala 1. miesto v III. kategórii poézia.

    Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. Soni a Eme srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!


     

   • Šaliansky Maťko - okresné kolo

   • Dňa 24.1.2019 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

         Našu školu reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A a Soňa Lenártová zo 6. A. Obidve dievčatá boli ocenené. Loriána Feciľáková získala 2. miesto v druhej kategórii a Soňa Lenártová sa umiestnila na 2. mieste v tretej kategórii. Srdečne blahoželáme! 

   • Šaliansky Maťko

   • Dňa 18.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

    Umiestnenia:

                                 2. kategória /4. a 5. ročník/

                                 1. miesto: Loriána Feciľáková, 5.A

                                  2. miesto: Andrea Hnatková, 5.A

                                  3. miesto: Samko Špirko, 4.B

                                                       3. kategória /6. a 7. ročník/

                                    1. miesto: Soňa Lenártová, 6.A

                                    2. miesto: Jana Žaková, 6.A

                                    3. miesto: : Emily Eštoková, 7.B

    Všetkým  srdečne blahoželáme!

   • Olympiáda zo SJaL

   • Dňa 25. októbra 2018  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej  7 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Svoje sily si zmerali  v troch kolách.

    Najprv sa písal vedomostný test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckeho prejavu na zadanú tému.                    A ako to celé dopadlo?     

    1. miesto       K. Jazudeková           9. A
    2. miesto       K. Jurčová                 9. A
    3. miesto       Z. Kozubová              8.A