• Intenzívny týžden s AJ

    • Veľká Noc na hodinách anglického jazyka

   • Olympiáda z AJ

   • Dňa 23.novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku ,ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov druhého stupňa ,s nasledovným umiestnením v jednotlivých kategóriach:

    Kategória 1A : 1.Dorota Červenická 7.B
                              2.Natália Sofia Vadaszová 7.B
                              3.Victoria Hasmandová 7.B
     
    Kategória 1B : 1. Ella Hanobíková 8.A
                              2.Barbora Hudákova 8.B
                               a  Dávid Tomondy 9.A
                              3. Jakub Valko 9.B
    Naši víťazi:

     

    • Na hodinách AJ

    • Poznávanie jazyka cez kultúru: Deň vďakyvzdania na hodinách AJ

     odkaz na fotogalériu:

    • AJ projekty žiakov

    • The Queen Elizabeth2

    • Nadpis

    • "English tea party " a apple crumble

     pre viac fotografií klikni na obrázok

    • English Star 2022

    • Dňa 5. mája 2022 sa v škole uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej sútaže z angličtiny English Star. Do sútaže sa zapojilo spolu 72 detí (I. aj II. stupeň) , čo svedčí o ich nadšení pre súťaživosť aj o pozitívnom vzťahu k anglickému jazyku.
      
     Výsledky sútaže ako aj mená ocenených sa dozvieme koncom šk m roka, a to v júni 2022. Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a prajeme veľa šťastia vo vyhodnocovaní ako aj v  žrebovaní o množstvo zaujímavých cien. 
      
     pre viac fotiek klikni na obrázok:
    • Projekty AJ

    • Londýn a New York očami detí

    • Projekty piatakov

    • My life

    • JOBS - projekty AJ

    • JOBS

     Rozhodnutie deviatakov na akú školu pôjdem, často pramení z rozhodnutia, čím chcem byť. Aby sa žiaci zorientovali v ponukách na pracovnom trhu, ich úlohou bolo vymyslieť a vyhotoviť inzerát, či už ako ponuka práce na plný úväzok alebo brigády pre študentov.

     pre viac fotografií klikni na obrázok:

    • POP MUSIC - projekty AJ

    • Žiaci na hodinách angličtiny spoznávali pôvod vzniku modernej hudby, tzv. POP MUSIC. Spoznali jej históriu, vývoj rôznych štýlov, mená slávnych spevákov či skupín, dokonca aj módu, ktorou inšpirovali vtedajšiu mladú generáciu.
     Výsledkom nadobudnutých poznatkov boli individuálne výstupy vo forme projektov spolu s hudobnou ukážkou. 
     pre viac fotografií klikni na obrázok:
      
      
      
   • Súťaž

    • Výsledky Olympiády školského kola z AJ

   • ÚSPECH V OKRESNOM KOLE!

   • Blahoželáme našej žiačke Sofii Šterbakovej z 8.A ku krásnemu 3.miestu v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1B, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.1.2022 dištančne online formou. 

     


     

   • Olympiáda z AJ školské kolo 2021/2022

   • Dňa 16.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 32.ročníka Olympiády z anglického jazyka. Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci :

     
    V kategórii 1A - 5., 6. a 7. ročník
     
    1.miesto. Ella Hanobiková 7.A
    2.miesto Barbora Hudáková + Alexandra Žoltáková 7.B
    3. miesto Nina Sobeková. 5.B
     
     
    V kategórii 1B - 8. a 9. ročník 
     
    1. miesto Sofia Šterbáková. 8.A
    2.miesto Zina Krupova. 9.A
    3.miesto  Damián Ivančo + Tomáš Oslacký u 9.B
     
     
    Všetkým 27 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. 

     

     
     
   • Siedmaci spoznávali pamiatky Londýna. (klik na foto)

    • Práce žiakov na AJ

    • Aj takéto práce sa rodia v domácnostiach nasích žiakov počas online  hodín AJ.Držiac sa hesla: I hear and I forget,I see and I remember,I do and I understand...ziaci  vytvorili niekolko majstrovských kúskov.

     Odkaz na fotogalériu:

    • EARTH DAY 2020

    • Kreativitu a skvelé nápady našich žiakov neovplyvnila ani karanténa. Práve naopak. Tieto fotky sú dôkazom toho, že naši žiaci sú veľmi tvoriví a iniciatívni aj v domácom prostredí. A takto to zvládli pri spracovaní projektovej témy EARTH DAY = Deň Zeme, ktorý oslavuje celý svet dňa 22. apríla. A keďže ide o medzinárodnú tému, svoje miesto má neodmysliteľne aj na hodinách angličtiny.

     Odkaz na fotogalériu:


      

    • Týždeň so zahraničným lektorom

    • V dňoch 18. - 22.11.2019 sa v našej škole uskutočnil týždeň so zahraničným lektorom. Vďaka spolupráci s agentúrou Talk Talk, našu školu navštívila mladá austrálčanka Sarah, ktorá sa v rozsahu 30 hodín intenzívne venovala skupine dobrovoľne prihlásených žiakov. 
      
     Ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Ich spokojnosť, nadšenie a aktívny prístup svedčil o pútavej výučbe. Kurz im pomohol zbaviť sa jazykovej bariéry, získať väčšiu istotu v ústnom prejave a obohatiť svoje doterajšie znalosti o novú slovnú zásobu či komunikačné témy. 
      
     Záver týždňa a lúčenie prebehlo v skvelej nálade. Posledné zvedavé otázky, úprimné ďakovné slová či účastnícke diplomy, ktoré si žiaci odniesli domov na pamiatku, boli finálnou bodkou za novou skúsenosťou. Pri otázke, či by kurz odporúčali a zopakovali by si ho aj o rok, jednohlasne prikývli. Tí, ktorí túto šancu nevyužili, sa tak môžu tešiť na ďalšiu príležitosť v budúcom školskom roku. 

      

    • Olympiáda AJ

    • Dňa 11.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. O postup na súťaž v kategórii 1A bojovali žiaci 6. - 7. ročník a v staršej kategórii 1B žiaci 8. - 9. ročníka. Výsledky boli nasledovné:
      
     Kategória 1A:
     1.m. Michal Kijovský  6.B
     2. m. Katarína Hopková  7.B
     3.m. Jazmína Ulagová   7.A
      
     Kategória 1B:
     1.m. Tomáš Kovaľ    9.B
     2.m. Ruth Romana Mihalčinová    8.A
     3.m.  neudelené
      
     Výhercom 1. miest srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020. 
   • Intenzívny kurz angličtiny

    • Halloween 2019

    • Jednou z najobľúbenejších tém na hodinách anglického jazyka patrí jednoznačne Halloween a jeho tradícia obliekania sa do strašidelných kostýmov. Žiaci ani tento rok nesklamali a v posledné októbrové dni prišli na vyučovanie ako duchovia, čarodejnice či iné  hrôzostrašné príšery. Vďaka rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich nachystali pani učiteľky na I. aj II. stupni, hodina angličtina naplnila svoj cieľ , a v neposlednom rade poukázala aj na odlišnosť kultúr a vnímania sviatku Dušičiek. 


      

   • Európsky deň jazykov - AJ

   • Aj takto sme si dnes pripomenuli "Európsky Deň jazykov"

    Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, vzájomného porozumenia i celoživotného vzdelávania.

    Pri tejto príležitosti si mnoho škôl, ako aj naša, v rámci jazykovej výučby pripravili niekoľko rôznych aktivít, tvorivé dielne či  vedomostné kvízy, a to vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa v našej škole učíme. Výsledkom každej činnosti bola buď vedomosť o najrozšírenejších jazykoch vo svete, spoznávanie vlajok rôznych štátov či úplne najobľúbenejším sa stalo, vedieť sa pozdraviť v inom jazyku.

    A že sa deťom takéto netradičné hodiny veľmi páčili, dôkazom sú fotky z vyučovacích hodín od najmenších prváčikov až po našich najstarších deviatakov.

    • English Star 2019

    • Aj tento školský rok sme zakončili celoslovenskou vedomostnou súťažou English Star, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci I. aj II. stupňa. 
         Spomedzi všetkých súťažiacich spomenieme tých, ktorí získali v počte bodov nad 80% a boli odmenení Diplomom so zlatou medailou. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Viktória Hasmandová z 3.B, ktorá ako jediná z našej školy získala plných 100%. V tesnom závese ju dobiehal šikovný ôsmak Tomáš Kovaľ z 8.B s 96%  či Janka Šintajová zo 4.B s 94%. Nemenej úspešnými riešiteľmi boli aj Ella Hanobíková zo 4.A 84%, Zinka Krupová zo 6.A 82%, alebo aj Adam Kvašňák z 3.A 81% spolu s Ninkou Chomovou z 3.B tiež 81%. 
         Samozrejme, za účasť a snahu ďakujeme aj všetkým ďalším zúčastneným žiakom. Aj im právom patrí účastnícky diplom. 
     Odkaz na fotogalériu:

      

    • Anglický tábor - ponuka

    • radi by sme počas letných prázdnin v spolupráci s Vami pripravili pre Vašich žiakov anglický denný letný tábor.
     Nakoľko naša jazyková škola organizuje ENGLISH SUMMER DAY CAMP už 10 rokov, pri tejto príležitosti každému účastníkovi poskytneme 5% zľavu z ceny.
     V prílohe Vám zasielame náš aktuálny informačný letáčik k táboru.
     Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, stačí si spoločne s nami dohodnúť vhodný termín konania summer campu.
     Tešíme sa na spoluprácu s Vami! SIDAS Jazyková škola
    • Jazykový kvet 2019

    • Recitačná súťaž:  Jazykový kvet (v cudzom jazyku)

     Dňa 16.4.2019, už takmer  v predveľkonočné popoludnie, sme sa opäť po roku zišli, aby sme si vypočuli poéziu a prózu prednesenú v cudzom jazyku. Do celoškolskej súťaže sa mohol zapojiť každý, žiaci I. aj II. stupňa, nadšenci pre anglický, nemecký či ruský jazyk. Každý z nich mal možnosť ukázať, že cudzí jazyk nemusí byť len dril, ale aj zábava a humor, ktorými boli popretkávané  viaceré ukážky.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených ocenenými sa stali:

      

     Anglický jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Michal Kijovský 5.B                                               1. Katarína Hopková 6.B

     2. Viktória Hasmandová 3.B                          2. Letícia Szalay 8.B

     3. Maroš Maník 5.A                                       3. Sofia Šterbáková 5.A

     Cena poroty: Daniela Podlesná 3.B               Cena poroty: Andrea Hnatková 5.A

      

     Ruský jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Tomáš Oslacký 6.B                                    1. Kristián Guttek 9.A

     2. Sarah Dochanová 6.A                                2. Dominik Sivák 9.A

     3. Zina Krupová 6.A

      

     Nemecký jazyk:

     1. Jazmína Ulagová 6.A

     2. Matej Martiček 7.B

     3. Monika Lazurová 8.B

     Odkaz na fotogalériu:

   • Súťaž English Star 2019

    • ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019

    • V tomto školskom roku sa naši žiaci mali opäť možnosť zapojiť do anglickej korešpondečnej súťaže pod názvom Anglická univerziáda. Organizátorom  súťaže  je každoročne  Gymnázium L. Stockela v Bardejove. 
     Prihlásení záujemcovia obdržali emailom súťažné zadania v anglickom jazyku z oblasti geografie, histórie a biológie. Po ich vyriešení boli v marci 2019 pozvaní do finálového kola všetci úspešní riešitelia. 
     Medzi úspešných riešiteľov patrila aj naša žiačka Kristína Kelemanová z 8.A. Aj keď sa jej v silnej konkurencii 76 súťažiacich nepodarilo obsadiť popredné miesta vo finálovom kole, jej snaha a vytrvalosť ostať v súťaži až do konca bola odmenená diplomom a samozrejme pochvalou. Zároveň každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže, získal body k prijímacím skúškam na spomínanú strednú školu. Preto veríme, že aj tento aspekt bude motiváciou pre našich žiakov do budúcich ročníkov. 
     Odkaz na fotogalériu:
    • VALENTINE'S  DAY

    • Keďže Deň sv. Valentína je medzinárodný sviatok v mnohých krajinách, naše posledné predprázdninové hodiny sme využili na výrobu valentínskych pozdravov v anglickom jazyku. Tu je ukážka niektorých prác žiakov našej školy. 

   • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

   • Dňa 20.novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnení žiaci II. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií:

    Kategória 1A ( 5. – 7.roč.) s celkovým počtom 16 žiakov a kategória 1B (8.-9.roč.) so 4 súťažiacimi.

    Ako každý rok, aj tento ročník bol veľmi náročný. Súťažiaci museli obhájiť svoju znalosť jazyka ako v písomnom teste, tak aj v ústnom prejave.

    Konečné výsledky rozhodli o týchto víťazoch:

    Kategória 1A :        1. miesto      Denis Dupľák        7.A

                                        2. miesto     Ruth – Romana Mihalčinová    7.A

                                        3. miesto     Michal Kijovský     5.B

     

    Kategória 1B :        1. miesto     Tomáš Kovaľ           8.B

                                        2. miesto     Ema Červenická    8.A.

                                        3. miesto     Marietta Labašová          8.A

     

    Víťazi prvých miest budú našu školu reprezentovať  16.januára 2019 na okresnom kole. Všetkým umiestneným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za účasť.            

   • Halloween 2018

   •  


    Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Tento sviatok sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách.
    Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s  večierkami v kostýmoch. Ľudia si s obľubou ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti.
    Aby aj naši žiaci okúsili atmosféru Halloweenu, aj tento rok sme jednu z posledných októbrových hodín angličtiny venovali práve tejto téme. 

     

    • Študijno-vzdelávací zájazd do Londýna pre žiakov 8.-9. ročníka

    • „Vyskočte z lavice, preskočte hranice!“  Takto znie slogan agentúry www.skolnizajezdy.cz z Brna, ktorá už 21 rokov sprostredkúva širokú ponuku výletov do zahraničia. Aj naše osobné skúsenosti spred troch rokov potvrdzujú, že ísť  osobne do krajiny, ktorej jazyk sa učíme, je zážitok a skúsenosť hodný všetkých peňazí.

                 Aj tento rok sme sa rozhodli dať našim žiakom možnosť vycestovať na 5 dní do Londýna. Ide o dlhodobo obľúbený program, ktorý zahŕňa návštevu známych pamiatok a atrakcií. V cene od 265eur je zahrnuté:  komplexné poistenie, ubytovanie v hostiteľských rodinách (ktoré zabezpečia takmer celodennú stravu), doprava moderným autobusom, prepravu trajektom cez kanál La Manche a samozrejmosťou je aj sprievodca, ktorý je k dispozícii po celý čas zájazdu. Predpokladaný termín zájazdu  je apríl – máj 2019.

                 Bližšie informácie sú kedykoľvek k dispozícii u učiteliek anglického jazyka. ( Mgr. Jitka Feciľáková, Mgr. Viera Mikulová)

                 Milí rodičia, budeme radi, ak dôkladne prehodnotíte možnú účasť  svojho syna či dcéry a doprajete tak svojim deťom to najcennejšie – nezabudnuteľné spomienky.