• Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

   • Dňa 20.novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnení žiaci II. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií:

    Kategória 1A ( 5. – 7.roč.) s celkovým počtom 16 žiakov a kategória 1B (8.-9.roč.) so 4 súťažiacimi.

    Ako každý rok, aj tento ročník bol veľmi náročný. Súťažiaci museli obhájiť svoju znalosť jazyka ako v písomnom teste, tak aj v ústnom prejave.

    Konečné výsledky rozhodli o týchto víťazoch:

    Kategória 1A :        1. miesto      Denis Dupľák        7.A

                                        2. miesto     Ruth – Romana Mihalčinová    7.A

                                        3. miesto     Michal Kijovský     5.B

     

    Kategória 1B :        1. miesto     Tomáš Kovaľ           8.B

                                        2. miesto     Ema Červenická    8.A.

                                        3. miesto     Marietta Labašová          8.A

     

    Víťazi prvých miest budú našu školu reprezentovať  16.januára 2019 na okresnom kole. Všetkým umiestneným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za účasť.            

   • Halloween 2018

   •  


    Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Tento sviatok sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách.
    Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s  večierkami v kostýmoch. Ľudia si s obľubou ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti.
    Aby aj naši žiaci okúsili atmosféru Halloweenu, aj tento rok sme jednu z posledných októbrových hodín angličtiny venovali práve tejto téme. 

     

    • Študijno-vzdelávací zájazd do Londýna pre žiakov 8.-9. ročníka

    • „Vyskočte z lavice, preskočte hranice!“  Takto znie slogan agentúry www.skolnizajezdy.cz z Brna, ktorá už 21 rokov sprostredkúva širokú ponuku výletov do zahraničia. Aj naše osobné skúsenosti spred troch rokov potvrdzujú, že ísť  osobne do krajiny, ktorej jazyk sa učíme, je zážitok a skúsenosť hodný všetkých peňazí.

                 Aj tento rok sme sa rozhodli dať našim žiakom možnosť vycestovať na 5 dní do Londýna. Ide o dlhodobo obľúbený program, ktorý zahŕňa návštevu známych pamiatok a atrakcií. V cene od 265eur je zahrnuté:  komplexné poistenie, ubytovanie v hostiteľských rodinách (ktoré zabezpečia takmer celodennú stravu), doprava moderným autobusom, prepravu trajektom cez kanál La Manche a samozrejmosťou je aj sprievodca, ktorý je k dispozícii po celý čas zájazdu. Predpokladaný termín zájazdu  je apríl – máj 2019.

                 Bližšie informácie sú kedykoľvek k dispozícii u učiteliek anglického jazyka. ( Mgr. Jitka Feciľáková, Mgr. Viera Mikulová)

                 Milí rodičia, budeme radi, ak dôkladne prehodnotíte možnú účasť  svojho syna či dcéry a doprajete tak svojim deťom to najcennejšie – nezabudnuteľné spomienky.