• Olymipáda z AJ školské kolo 2021/2022

   • Dňa 16.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 32.ročníka Olympiády z anglického jazyka. Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci :

     
    V kategórii 1A - 5., 6. a 7. ročník
     
    1.miesto. Ella Hanobiková 7.A
    2.miesto Barbora Hudáková + Alexandra Žoltáková 7.B
    3. miesto Nina Sobeková. 5.B
     
     
    V kategórii 1B - 8. a 9. ročník 
     
    1. miesto Sofia Šterbáková. 8.A
    2.miesto Zina Krupova. 9.A
    3.miesto  Damián Ivančo + Tomáš Oslacký u 9.B
     
     
    Všetkým 27 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. 

     

     
     
    • Výsledky Olympiády školského kola z AJ

   • Siedmaci spoznávali pamiatky Londýna. (klik na foto)

    • Práce žiakov na AJ

    • Aj takéto práce sa rodia v domácnostiach nasích žiakov počas online  hodín AJ.Držiac sa hesla: I hear and I forget,I see and I remember,I do and I understand...ziaci  vytvorili niekolko majstrovských kúskov.

     Odkaz na fotogalériu:

    • EARTH DAY 2020

    • Kreativitu a skvelé nápady našich žiakov neovplyvnila ani karanténa. Práve naopak. Tieto fotky sú dôkazom toho, že naši žiaci sú veľmi tvoriví a iniciatívni aj v domácom prostredí. A takto to zvládli pri spracovaní projektovej témy EARTH DAY = Deň Zeme, ktorý oslavuje celý svet dňa 22. apríla. A keďže ide o medzinárodnú tému, svoje miesto má neodmysliteľne aj na hodinách angličtiny.

     Odkaz na fotogalériu:


      

    • Týždeň so zahraničným lektorom

    • V dňoch 18. - 22.11.2019 sa v našej škole uskutočnil týždeň so zahraničným lektorom. Vďaka spolupráci s agentúrou Talk Talk, našu školu navštívila mladá austrálčanka Sarah, ktorá sa v rozsahu 30 hodín intenzívne venovala skupine dobrovoľne prihlásených žiakov. 
      
     Ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Ich spokojnosť, nadšenie a aktívny prístup svedčil o pútavej výučbe. Kurz im pomohol zbaviť sa jazykovej bariéry, získať väčšiu istotu v ústnom prejave a obohatiť svoje doterajšie znalosti o novú slovnú zásobu či komunikačné témy. 
      
     Záver týždňa a lúčenie prebehlo v skvelej nálade. Posledné zvedavé otázky, úprimné ďakovné slová či účastnícke diplomy, ktoré si žiaci odniesli domov na pamiatku, boli finálnou bodkou za novou skúsenosťou. Pri otázke, či by kurz odporúčali a zopakovali by si ho aj o rok, jednohlasne prikývli. Tí, ktorí túto šancu nevyužili, sa tak môžu tešiť na ďalšiu príležitosť v budúcom školskom roku. 

      

    • Olympiáda AJ

    • Dňa 11.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. O postup na súťaž v kategórii 1A bojovali žiaci 6. - 7. ročník a v staršej kategórii 1B žiaci 8. - 9. ročníka. Výsledky boli nasledovné:
      
     Kategória 1A:
     1.m. Michal Kijovský  6.B
     2. m. Katarína Hopková  7.B
     3.m. Jazmína Ulagová   7.A
      
     Kategória 1B:
     1.m. Tomáš Kovaľ    9.B
     2.m. Ruth Romana Mihalčinová    8.A
     3.m.  neudelené
      
     Výhercom 1. miest srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020. 
   • Intenzívny kurz angličtiny

    • Halloween 2019

    • Jednou z najobľúbenejších tém na hodinách anglického jazyka patrí jednoznačne Halloween a jeho tradícia obliekania sa do strašidelných kostýmov. Žiaci ani tento rok nesklamali a v posledné októbrové dni prišli na vyučovanie ako duchovia, čarodejnice či iné  hrôzostrašné príšery. Vďaka rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich nachystali pani učiteľky na I. aj II. stupni, hodina angličtina naplnila svoj cieľ , a v neposlednom rade poukázala aj na odlišnosť kultúr a vnímania sviatku Dušičiek. 


      

   • Európsky deň jazykov - AJ

   • Aj takto sme si dnes pripomenuli "Európsky Deň jazykov"

    Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, vzájomného porozumenia i celoživotného vzdelávania.

    Pri tejto príležitosti si mnoho škôl, ako aj naša, v rámci jazykovej výučby pripravili niekoľko rôznych aktivít, tvorivé dielne či  vedomostné kvízy, a to vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa v našej škole učíme. Výsledkom každej činnosti bola buď vedomosť o najrozšírenejších jazykoch vo svete, spoznávanie vlajok rôznych štátov či úplne najobľúbenejším sa stalo, vedieť sa pozdraviť v inom jazyku.

    A že sa deťom takéto netradičné hodiny veľmi páčili, dôkazom sú fotky z vyučovacích hodín od najmenších prváčikov až po našich najstarších deviatakov.

    • English Star 2019

    • Aj tento školský rok sme zakončili celoslovenskou vedomostnou súťažou English Star, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci I. aj II. stupňa. 
         Spomedzi všetkých súťažiacich spomenieme tých, ktorí získali v počte bodov nad 80% a boli odmenení Diplomom so zlatou medailou. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Viktória Hasmandová z 3.B, ktorá ako jediná z našej školy získala plných 100%. V tesnom závese ju dobiehal šikovný ôsmak Tomáš Kovaľ z 8.B s 96%  či Janka Šintajová zo 4.B s 94%. Nemenej úspešnými riešiteľmi boli aj Ella Hanobíková zo 4.A 84%, Zinka Krupová zo 6.A 82%, alebo aj Adam Kvašňák z 3.A 81% spolu s Ninkou Chomovou z 3.B tiež 81%. 
         Samozrejme, za účasť a snahu ďakujeme aj všetkým ďalším zúčastneným žiakom. Aj im právom patrí účastnícky diplom. 
     Odkaz na fotogalériu:

      

    • Anglický tábor - ponuka

    • radi by sme počas letných prázdnin v spolupráci s Vami pripravili pre Vašich žiakov anglický denný letný tábor.
     Nakoľko naša jazyková škola organizuje ENGLISH SUMMER DAY CAMP už 10 rokov, pri tejto príležitosti každému účastníkovi poskytneme 5% zľavu z ceny.
     V prílohe Vám zasielame náš aktuálny informačný letáčik k táboru.
     Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, stačí si spoločne s nami dohodnúť vhodný termín konania summer campu.
     Tešíme sa na spoluprácu s Vami! SIDAS Jazyková škola
    • Jazykový kvet 2019

    • Recitačná súťaž:  Jazykový kvet (v cudzom jazyku)

     Dňa 16.4.2019, už takmer  v predveľkonočné popoludnie, sme sa opäť po roku zišli, aby sme si vypočuli poéziu a prózu prednesenú v cudzom jazyku. Do celoškolskej súťaže sa mohol zapojiť každý, žiaci I. aj II. stupňa, nadšenci pre anglický, nemecký či ruský jazyk. Každý z nich mal možnosť ukázať, že cudzí jazyk nemusí byť len dril, ale aj zábava a humor, ktorými boli popretkávané  viaceré ukážky.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených ocenenými sa stali:

      

     Anglický jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Michal Kijovský 5.B                                               1. Katarína Hopková 6.B

     2. Viktória Hasmandová 3.B                          2. Letícia Szalay 8.B

     3. Maroš Maník 5.A                                       3. Sofia Šterbáková 5.A

     Cena poroty: Daniela Podlesná 3.B               Cena poroty: Andrea Hnatková 5.A

      

     Ruský jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Tomáš Oslacký 6.B                                    1. Kristián Guttek 9.A

     2. Sarah Dochanová 6.A                                2. Dominik Sivák 9.A

     3. Zina Krupová 6.A

      

     Nemecký jazyk:

     1. Jazmína Ulagová 6.A

     2. Matej Martiček 7.B

     3. Monika Lazurová 8.B

     Odkaz na fotogalériu:

   • Súťaž English Star 2019

    • ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019

    • V tomto školskom roku sa naši žiaci mali opäť možnosť zapojiť do anglickej korešpondečnej súťaže pod názvom Anglická univerziáda. Organizátorom  súťaže  je každoročne  Gymnázium L. Stockela v Bardejove. 
     Prihlásení záujemcovia obdržali emailom súťažné zadania v anglickom jazyku z oblasti geografie, histórie a biológie. Po ich vyriešení boli v marci 2019 pozvaní do finálového kola všetci úspešní riešitelia. 
     Medzi úspešných riešiteľov patrila aj naša žiačka Kristína Kelemanová z 8.A. Aj keď sa jej v silnej konkurencii 76 súťažiacich nepodarilo obsadiť popredné miesta vo finálovom kole, jej snaha a vytrvalosť ostať v súťaži až do konca bola odmenená diplomom a samozrejme pochvalou. Zároveň každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže, získal body k prijímacím skúškam na spomínanú strednú školu. Preto veríme, že aj tento aspekt bude motiváciou pre našich žiakov do budúcich ročníkov. 
     Odkaz na fotogalériu:
    • VALENTINE'S  DAY

    • Keďže Deň sv. Valentína je medzinárodný sviatok v mnohých krajinách, naše posledné predprázdninové hodiny sme využili na výrobu valentínskych pozdravov v anglickom jazyku. Tu je ukážka niektorých prác žiakov našej školy. 

   • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

   • Dňa 20.novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnení žiaci II. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií:

    Kategória 1A ( 5. – 7.roč.) s celkovým počtom 16 žiakov a kategória 1B (8.-9.roč.) so 4 súťažiacimi.

    Ako každý rok, aj tento ročník bol veľmi náročný. Súťažiaci museli obhájiť svoju znalosť jazyka ako v písomnom teste, tak aj v ústnom prejave.

    Konečné výsledky rozhodli o týchto víťazoch:

    Kategória 1A :        1. miesto      Denis Dupľák        7.A

                                        2. miesto     Ruth – Romana Mihalčinová    7.A

                                        3. miesto     Michal Kijovský     5.B

     

    Kategória 1B :        1. miesto     Tomáš Kovaľ           8.B

                                        2. miesto     Ema Červenická    8.A.

                                        3. miesto     Marietta Labašová          8.A

     

    Víťazi prvých miest budú našu školu reprezentovať  16.januára 2019 na okresnom kole. Všetkým umiestneným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za účasť.            

   • Halloween 2018

   •  


    Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Tento sviatok sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách.
    Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s  večierkami v kostýmoch. Ľudia si s obľubou ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti.
    Aby aj naši žiaci okúsili atmosféru Halloweenu, aj tento rok sme jednu z posledných októbrových hodín angličtiny venovali práve tejto téme. 

     

    • Študijno-vzdelávací zájazd do Londýna pre žiakov 8.-9. ročníka

    • „Vyskočte z lavice, preskočte hranice!“  Takto znie slogan agentúry www.skolnizajezdy.cz z Brna, ktorá už 21 rokov sprostredkúva širokú ponuku výletov do zahraničia. Aj naše osobné skúsenosti spred troch rokov potvrdzujú, že ísť  osobne do krajiny, ktorej jazyk sa učíme, je zážitok a skúsenosť hodný všetkých peňazí.

                 Aj tento rok sme sa rozhodli dať našim žiakom možnosť vycestovať na 5 dní do Londýna. Ide o dlhodobo obľúbený program, ktorý zahŕňa návštevu známych pamiatok a atrakcií. V cene od 265eur je zahrnuté:  komplexné poistenie, ubytovanie v hostiteľských rodinách (ktoré zabezpečia takmer celodennú stravu), doprava moderným autobusom, prepravu trajektom cez kanál La Manche a samozrejmosťou je aj sprievodca, ktorý je k dispozícii po celý čas zájazdu. Predpokladaný termín zájazdu  je apríl – máj 2019.

                 Bližšie informácie sú kedykoľvek k dispozícii u učiteliek anglického jazyka. ( Mgr. Jitka Feciľáková, Mgr. Viera Mikulová)

                 Milí rodičia, budeme radi, ak dôkladne prehodnotíte možnú účasť  svojho syna či dcéry a doprajete tak svojim deťom to najcennejšie – nezabudnuteľné spomienky.