• Spolupráca s CPPPaP

   • Plánované aktivity a programy v šk.roku 2018/2019

     1. ročník -  Každý prvák dobre vie .....

                        Zoznámte sa, prosím

                        Zippyho kamaráti

     2. ročníkl - Tvorivé myslenie

                        Škriatkovia pomáhajú deťom

     3. ročník - Pozitívne prosociálne vzory

                       Emka to vie

     4. ročník - Deti a moderné komunikačné technológie

                       Zdravo žiť

     5. ročník - Naša triada - naša partia 

                      Kyberšikanovanie             

                      Sociálna atmosféra v triede                

     6. ročník - Násilie a šikanovanie v školách (Nenásilná komunikácia)

                       Nuda, začiatok mnohých problémov

     7. ročník - Vieme, že

                       Keď ubližujú najbližší

     8. ročník - Médiá a my

                      Typy osobností, typy povolaní

     9. A        - Cesta k dokonalosti

                      Obchodovanie s ľuďmi