• Spolupráca s CPPPaP

   • Plánované aktivity a programy v šk.roku 2019/2020

    Vážení rodičia a žiaci. Vrámci vzájomnej spolupráce a pomoci v súčasnej situácii máte možnosť na stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Bardejove sledovať  aktuálne informácie o dôležitých termínoch, informácie a rady ako pracovať s deťmi v programoch, ktoré boli toho času prerušené.
    Pre túto situáciu má každý zamestnanec vytvorenú mailovú adresu, na ktorej ho môžete kontaktovať v prípade rady, pomoci či usmernenia. 
     
     

    Plán preventívnych aktivít a programov realizovaných v spolupráci s CPPPaP v Bardejove

    v šk.roku 2021 / 2022

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita  -  Ostrov poznania

                 Preventívny program -  Sme prváci, skvelí žiaci

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita  -  Kamaráti a my

                 Preventívny program -  Škriatkovia pomáhajú deťom

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita - Pozitívne prosociálne vzory

                 Preventívny program - Emka to vie

                 Čítanie s porozumením

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Ja som ja a ty si ty

                 Preventívny program  -  Kto som

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Kyberšikanovanie

                                                                   Rešpektujeme sa

                 Preventívny program  -  Naša trieda – naša partia

                 Kariérne poradenstvo - Čím by som chcel byť

                 Čítanie s porozumením

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   - Od nenávisti k porozumeniu (rasová neznášanlivosť)

                                                                  Násilie a šikanovanie v školách

                 Preventívny program  - Aktuálne v spolupráci so školskou psychologičkou

                 Kariérne poradenstvo - Čím by som chcel byť

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Závislosti

                                                                   Netolerancia

                  Preventívny program -  Vieme, že ...

                  Kariérne poradenstvo - Čím by som chcel byť

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita    - Zhubné spoločenstvá, kulty a sekty

                                                            Od sebaúcty k pochopeniu iných

                  Preventívny program  - Akí sme

                  Kariérne poradenstvo - Moja cesta za kariérou

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita    - Obchodovanie s ľuďmi

                                                            Zvládanie náročných situácií

                                                            Netolerancia

                 Preventívny program   - Cesta k dokonalosti

                 Kariérne poradenstvo  - Proforient

   • Preventívny program Emka to vie

   • Beseda pre rodičov 5. ročníka na tému šikanovanie a kyberšikanovanie.

   •