• SG DSA Bardejov

   • vzhľadom k tomu, že súčasná epidemiologická situácia zatiaľ nedovoľuje zorganizovať Deň otvorených dverí, Súkromné gymnázium DSA v Bardejove pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ pripravilo tri zaujímavé súťaže, ktorých výsledky budú u jednotlivých žiakov zohľadnené aj v prijímacom konaní.

     

    AKÉ SÚŤAŽE ORGANIZUJEME?

    · 11. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ 4-členných družstiev

    · 2. ročník literárnej súťaže v písaní prózy (poviedka, príbeh alebo rozprávanie)

    · 1. ročník súťaže Puzzle&Quiz pre 3-členné družstvá

    Potrebné informácie k súťažiam nájdete v prílohe 

    Newsletter_10-2021-22_SGBJ.pdf

    Newsletter_9-2021-22_SGBJ.pdf

    SGBJ_DSA_-_oznam_o_sutaziach_2022.pdf

    SGBOJ_2022_-_motivacny_list___propozicie_sutaze.pdf


     

    • Cirkevné konzervatórium

    • UROB PRVÝ KROK V ÚSTRETY SVOJMU SNU

      

     Máš rád hudbu🎷🥁🎺🎻, spev🎤, tanec🩰, či divadlo?🎭

     Urob prvý krok k splneniu svojho umeleckého sna a zúčastni sa nášho Dňa otvorených dverí.🤩

     Využi príležitosť a vezmi svoju budúcnosť pevne do rúk, niektoré šance sa už nemusia naskytnúť.

     V sobotu 22.01. 2022 od 9:00 do 15:00 hod. máme čas rezervovaný práve pre teba.

      

     Vstup v režime OTP.

      

     Možnosť pripojenia aj online prostredníctvom linkov uvedených na našej stránke www.ckba.sk

   • Ponuka Súkromnej SOŠ

   • termín výberu strednej školy Vašich deviatakov sa blíži, preto by sme Vám chceli dať do pozornosti možnosť štúdia na Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémii v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. 

     

    Naším špecifikom je, že aj keď sme súkromná škola, štúdium u nás je bezplatné a naopak, žiaci v systéme duálneho vzdelávania získavajú štipendium i odmenu za produktívnu prácu. 

     

    Obraciame sa na Vás s prosbou o preposlanie tohto emailu Vašim deviatakom a ich rodičom, nakoľko prijímací proces na našu školu začína skôr ako na iných stredných školách.  

     

    Žiaci sa musia najprv rozhodnúť aký odbor a u akého zamestnávateľa chcú študovať a podať si online žiadosť cez našu webovú stránku: https://skola.dualnaakademia.sk/

     

    --> Uzávierka týchto žiadostí o duálne vzdelávanie je už 10. marca 2022. 

     

    --> Následne je potrebné do 20. marca podať prihlášku na strednú školu elektronicky cez Edupage alebo papierovú verziu poštou. 

     

    - Dovoľte nám Vašich žiakov a ich rodičov, ako aj výchovné poradkyne a poradcov pozvať na prezenčný Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 12.2.2022 od 09:00 – 12:00 hod. u nás v Duálnej akadémii. Predstavíme účastníkom naše moderné technické dielne, zaujímavý spôsob a možnosti vzdelávania plný benefitov - viac o nás nájdete v priloženom letáku.

     

    - Ak Vám termín DOD nevyhovuje, ponúkame v ľubovoľnom čase individuálne prehliadky pre triedy, malé skupiny rodičov s deťmi či jednotlivcov. Stačí napísať na info@dualnaakademia.sk, zavolať 0907 649 516 alebo sa prihlásiť cez formulár: shorturl.at/nrxCV

     

    - V prípade záujmu radi prídeme priamo na Vašu školu a odprezentujeme možnosti štúdia na #dualke krátkou prezentáciou priamo na hodine Vašim deviatakom alebo ôsmakom. Stačí sa takisto ozvať na info@dualnaakademia.sk a dohodneme termín, ktorý Vám bude vyhovovať. 

     

    V prílohe nájdete plagát s informáciami o našich odboroch a Dni otvorených dverí, ktorý môžete elektronicky preposlať  Vašim deviatakom a tiež vyvesiť v priestoroch Vašej školy.

    Dualna-akademia_LETAK_skoly_2022.pdf


     

   • Spojená škola Juraja Henischa

   • Aby informačný servis o stredných školách, ktorý poskytujete žiakom a ich rodičom, bol pre Vás pohodlný, predkladáme Vám v prílohe pomôcky informujúce o študijných a učebných odboroch, ktoré majú v sieti Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická – organizačné zložky Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove (www.ssjh.sk).

     V školskom roku 2022/23 otvárame tieto odbory na jednotlivých organizačných zložkách:

    Spojená škola J. Henisha - org. zložka: Gymnázium

    • 7902 J gymnázium                         26 žiakov

     Spojená škola J Henisha - org. zložka: Stredná odborná škola polytechnická

    4-ročné odbory (maturita + výučný list):

    • 2411 K mechanik nastavovač                         10 žiakov                                                           
    • 2679 K mechanik – mechatronik                  8 žiakov                                                           
    • 2697 K mechanik elektrotechnik                 24 žiakov                                                           
    • 2682 K mechanik počítač. sietí                    12 žiakov                                                           
    • 2426 K programátor obrábacích strojov a zváracích strojov a zariadení  10 žiakov                                                                      

    3-ročné odbory (výučný list)                                                                          

    • 2487 H 01 autoopravár – mechanik              12 žiakov                                                                           
    • 2487 H 02 autoopravár – elektrikár                8 žiakov                                                                           
    • 3678 H inštalatér                                              10 žiakov              

    Doklady o získanej kvalifikácií:

    • Výučný list – slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti pri založení živnosti.
    • Vysvedčenie o maturitnej skúške.
    • Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.
    • V elektrotechnických odboroch vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti získa náš absolvent Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
    • Zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole len za režijné náklady s možnosťou výberu kurzu zvárania.

    V školskom roku 2021/22 škola spolupracuje s 63 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v  strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

     Veríme, že informačný leták, ktorý Vám predkladáme, uľahčí kariérové poradenstvo. Za doterajšiu profesionálnu a  korektnú spoluprácu v oblasti výchovného poradenstva Vám úprimne ďakujeme.

     Video o škole:http://cloud1v.edupage.org/cloud?z%3AIdZzFuFpY%2FVwLFl0BGSKzIZrOZFaVmYG5TlAFEpW9dsIe3wAHkSFB4LSRl2O9AET

    Bulletin o škole: http://online.anyflip.com/uurcg/jmff/mobile/index.html

    Leták o gymnáziu: https://cloud2v.edupage.org/cloud?z%3AEE02NbTrUA1Vkns4m%2BO7X8CvWRXgeHkDA3FLa1w%2F5iu%2FVQ%2FUY%2FSEjFZVCwAMCiAK

    Leták SOŠ:https://cloud2v.edupage.org/cloud?z%3Agw%2BBRlhcHStrd9wZwIiLArAdtpf%2FNgslA3IxToGavfrt72wnroXXs4VZbyORGlwi

    PRÍPRAVNÝ ONLINE KURZ K PRIJÍMACIEMU KONANIU ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

    NA „DOLNÉ GYMKO“ V BARDEJOVE

    Bojíš sa, že sa nedostaneš na naše DOLNÉ GYMKO, lebo nespravíš prijímacie skúšky, lebo sa veľa žiakov hlási na tú istú školu? Zisti, aké sú pravdivé informácie od kompetentných ľudí a never všetkým hoaxom navôkol seba.

     Práve Tebe ponúkame jedinečnú možnosť, ktorá Ti určite zvýši šancu splniť si svoj sen o vysnívanej škole.

     Pre koho je prípravný kurz zo SJL a MAT určený?

    •  Kurz je určený pre žiakov 9. ročníkov na ZŠ.

      Čo získaš po absolvovaní prijímacieho online kurzu? 

    • overené informácie o priebehu prijímacích skúšok,
    • informáciu o predbežnom záujme o štúdium na „dolnom gymnáziu“,
    • lepšiu predstavu o tom, čo sa ešte musíš doučiť, aby si sa dostal na našu školu,
    • spoznáš svojich budúcich učiteľov,
    • spoznáš svojich budúcich spolužiakov,
    • za riešenie úloh získaš body navyše k prijímacím skúškam,
    • dôkladne si zopakuješ učivo z predmetov SJL a MAT. 

    Ako sa prihlásiť na prípravný kurz? 

     Prípravný online kurz zo slovenského jazyka sa začína 13.1.2021.

     Prípravný online kurz z matematiky sa začína18.1.2021.

     Koľko stojí tento kurz?

    •  Online prípravný kurz je pre všetkých prihlásených žiakov ZADARMO.

     Podrobné informácie Ti budú zaslané elektronicky na Tvoj mail po registrácií.

     Tak neváhaj a začni pracovať na svojej budúcnosti práve teraz.

     Tešíme sa na naše spoločné stretnutia.

     


    S pozdravom
     
    Ing. Peter Dulenčin, PhD.
    Riaditeľ školy
    tel.: +421 54 4861 951, mobil: +421 917 111 423
    web: www.ssjh.sk, https://ssjh.edupage.org/
    _____________________________
     
    Spojená škola Juraja Henischa
    Slovenská 5
    085 01 Bardejov

     

     
   • Spojená škola, Štefánikova 64 v Bardejove

   •  

     


     

   • SOŠT, Kukučínova 23, Košice

   • https://www.kamnastrednu.sk/stredna-odborna-skola-technicka-1

    V školskom roku 2022/2023  ponúkame tieto možnosti štúdia na našej škole

    Trojročné učebné  odbory :

     

     

    1. Stolár – výroba stolárskych a nábytkárskych výrobkov, možnosť viesť vlastnú

                   podnikateľskú   činnosť,

    1. Murár-  omietky , obklady, dlažby, orientácia v projektovej dokumentácii,
    2. Maliar – úprava povrchov z dreva, plastu, kovov,
    3. Krajčír-  so zameraním na šitie dámskej konfekcie,
    4. Tesár – konštrukcie striech, drevených stropov, orientácia v projektovej
                   dokumentácií,
    5. Strechár- zhotovovanie nosných strešných konštrukcii, špecialista na izolácie

                     a krytiny.

    Po ukončení štúdia študenti získavajú výučný list- možnosť otvoriť si živnosť a podnikať, veľa z nich si už počas štúdia získa pracovné miesto, vďaka praxi vo firmách a vďaka tomu, že tieto profesie sú na trhu práce žiadané.

    V pripade záujmu majú všetci možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom  
     štúdiu a získať maturitné vzdelanie

     

    Dvojročné učebné  odbory :

     

    1. Stavebná výroba –  schopný samostatne ptacovať na stavbách, omietky, betonárske práce, izolácie,
    2. Výroba konfekcie – vyhotovenie technickej konfekcie, tvorba strihov, vyhotovenie vrchných dámskych odevov,

    V pripade záujmu majú všetci možnosť pokračovať v trojročných odboroch murár, krajčír na SOŠT – Košice a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie .
     

    Škola poskytuje vlastný internát v areáli školy -  19 eur/ mesiac, stravu vo vlastnej    
     jedálni – 3,60 eur / deň- raňajky, desiata, obed, večera.

    V PRÍPADE ZÁUJMU „DOD“   KAŽDÚ STREDU,   V ČASE :    10,00 -   14,00. hod.

     

    Štvorročné maturitné odbory :

     

    1. Mechanik hasičskej techniky :  starostlivosť o hasičskú techniku, možnosť uplatnenia v Hasičskom a záchrannom zbore SR, kvalitná prax v automobilových opravovniach MV SR, možnosť získať vodičský, pilčický a zváračský preukaz, po absolvovaní štúdia- technik požiarnej ochrany,
    2. Ochrana osôb a majetku pred požiarom: odborník na prevenciu proti požiarom, odstranovanie nedostatko v protipožiarnej prevencií-  odborník na vypracovanie protipožiarnych opatrení,
    3. Technik vodár vodohospodár : jediný odbor na štátnej škole na Slovensku, odborník na ochranu vodných zdrojov, meranie kvality vody,dispečink poruch, možnosť zamestnať sa na najbližšom vodárensko závode , po ukončení štúdia – technik zariadení na ochranu pre povodňami, vedúci pracovník v prevádzkach zameraných na zásobovanie pitnou vodou ,
    4. Technik energetických zariadení budov :  špecialista na servis, diagnostiku a odstraňovanie porúch energetických zariadení budov, možnosť získať naviac odbornú spôsobilosť elektrotechnika, po ukončení štúdia- technik pre rozvody energetických zariadení budov, špecialista na energetické poradenstvo,
    5. Mechanik elektrotechnik: kontrola a servis elektrotechnických zariadení, projektant nových el. zariadení, možnosť získať naviac odbornú spôsobilosť elektrotechnika,  po ukončení štúdia- samostatný pracovník v odbore elektrotechnických zariadení, obsluha elektrotechnických zariadení,
    6. Mechanik stavebno- inštalačných zariadení : odborník na realizáciu stavieb- voda , plyn, kúrenie- projekcia, príprava a realizácia, samostatný vodár, plynár či kurenár, možnosť získať vodičský, zváračský preukaz, preukaz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, po ukončení štúdia- špecialista na vykonávanie rozvodových systémov inžinierskych sieti,
    7. Technické a informačné služby v stavebníctve:   odborník v oblasti ekonomiky, riadenia obchodu so stavebninami a nehnuteľnosťami, ohodnocovaním nehnuteľností, vyhotovením kalkulácií a rozpočtu stavby, správy ale i z projektovania a realizácie stavieb.

     

    Počas štúdia majú študenti prvé dva roky prax v škole ale od tretieho ročníka prax v odborných     
            firmách, kde získavajú cenné praktické zručnosti, vďaka čomu sa nemajú problém zamestnať .     
            Okrem maturitného vysvedčenia získavajú aj výučný list, čo im umožňuje  otvoriť  si  živnosť        
            a samostatne podnikať.

    Po ukončení štúdia - možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     

    Škola poskytuje vlastný internát v areáli školy -  19 eur/ mesiac, stravu vo vlastnej jedálni – 3,60

    eur / deň- raňajky, desiata, obed, večera.

     

    V PRÍPADE ZÁUJMU „DOD“   KAŽDÚ STREDU,   V ČASE :    10,00 -   14,00. hod.

    poster_SO2nn.pdf    poster_uo_nn.pdf


    • ONLINE Deň otvorených dverí - SPŠ elektrotechnická, Prešov

    • Vážená pani riaditeľka/vážený pán riaditeľ a priatelia školy,

     pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a vedením školy. Vytvorili sme pre Vás online miestnosť, kde Vám poskytneme odpovede na otázky napísané do chatu počas videokonferencie a predstavíme Vám jednotlivé študijné odbory.

     Adresu na videokonferenciu Vám zašleme na mail uvedený v registrácii v pondelok 6.12.2021 (REGISTRÁCIA NUTNÁ).

     REGISTRUJTE SA TU !

     Videokonferencia bude spustená v utorok 7. 12. 2021 od 16:00 h.

      

     Viac informácií na webe: 

     https://www.spse-po.sk/aktuality/1023/online-den-otvorenych-dveri-2021

    • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

    • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša pôsobí v Prešovskom samosprávnom kraji už vyše 15 rokov a je jedinou školou svojho druhu v prešovskom regióne. 

     Pandémia pôsobí negatívne nielen v oblasti umenia, ale aj v oblasti umeleckého školstva. 

     Dňa 7.decembra 2021 organizujeme na konzervatóriu online Deň otvorených dverí a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pomoc v informovanosti o tejto udalosti na vašej školskej webovej či FB stránke. V prílohe mailu zasielame elektronický plagát ku DOD na našom konzervatóriu.

     Pomôžme spolu deťom ukázať možnosť vzdelávania sa umeleckom smere na type strednej školy, ktorý možno nepoznajú, ako je konzervatórium. Poskytujeme po 4. ročníku maturitné vzdelanie a po 6. ročníku absolutórium, po ktorom sú naši žiaci plne kvalifikovanými pedagógmi ZUŠ s titulom DiS. art. a pedagogickým minimom.

   • Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl

   • Dobrý deň!

    V tomto týždni prebieha celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12.) Podujatie bude prebiehať na portáli www.kamnastrednu.sk

    Takouto formou máte možnosť získať základné informácie o SŠ a odboroch.

    S pozdravom VP Mariana Antolíková

   • SSOŠ Elba

   • Radi by sme Vás pozvali na deň otvorených dverí na našej škole - Súkromnej strednej odbornej škole ELBA. Vzhľadom na aktuálnu situáciu termín DOD je potrebné sledovať na našej stránke https://ssoselba.edupage.org/ 

    V školskom roku 2022/2023 ponúkame tieto študijné odbory :  

    - Kozmetička a vizážistka 

    - Technicko – administratívny pracovník 

    - Obalová technika 

    - Elektrotechnika. 

    Ak sa chcete o našej škole dozvedieť viac je možné navštíviť priestory našej školy po vopred dohodnutom stretnutí. Boli by sme radi, ak by ste o študijných odboroch našej školy informovali aj vašich žiakov. 

     

    Viac informácií na našej webovej stránke - https://ssoselba.edupage.org/ 

    Youtube kanál - https://www.youtube.com/channel/UCZRyPd4HbHmnvpOiUFxLP3g 

     

    Kontakt : 

    Výchovná poradkyňa – Mgr. Viera Huntejová Voľanská - viera.volanskahuntejova@elbaci.sk

    Kariérna poradkyňa – Ing. Marcela Gašparovičová 0903 860 145 

     

    S SOŠ ELBA 

    Smetanova 2 

    08005 Prešov

    DOD_2021_(2).pdf

     


     

    • Duálna akadémia - SOŠ v Bratislave

    • Deň otvorených dverí pre vašich deviatakov,

     milé riaditeľky a riaditelia škôl, výchovné poradkyne a poradcovia, 

     radi by sme Vás oslovili s ponukou zorganizovať u Vás online Deň otvorených dverí pre vašich deviatakov, počas ktorého by sme radi predstavili našu strednú školu: Súkromnú strednú školu automobilovú Duálnu akadémiu a tiež výhody a princíp duálneho vzdelávania, v ktorom máme 95% žiakov. 

     Výber formátu a čas stretnutia s vašimi deviatakmi pokojne necháme na Vás.

     Duálna akadémia je stredná odborná škola v Bratislave, ktorá poskytuje technické štúdium a intenzívnu prax v systéme duálneho vzdelávania v odboroch elektrotechnika, informatika, strojárstvo, autoelektronika a automechanika.  

     V prílohe nájdete tiež plagát s informáciami o našich termínoch Dňa otvorených dverí  v tomto školskom roku 21/22, ktorý prosím prepošlite na Vašu výchovnú poradkyňu a ak je to možné, tiež vašim žiakom deviateho ročníka. Ďakujeme!

     Najbližší termín Dňa otvorených dverí pre verejnosť chystáme u nás ONLINE vo štvrtok 4.11.2021.

     Viac informácii nájdete na našej webovej stránke: www.dualnaakademia.sk alebo nás kontaktujte priamo: romana.sladekova@dualnaakademia.sk, tel.č.: 0905 695 684

      

     Budeme sa tešiť a ďakujeme.

     Za Duálnu akadémiu,                                            

     Sládeková Romana

   • SZŠ Sládkovičova, PO

   • Dobrý deň,

    dovoľujem si Vás požiadať o informovanie Vašich žiakov deviateho ročníka
    a ich zákonných zástupcov, že DOD našej školy aj tento rok prebehne v
    novembri na stránkach www.kamnastrednu.sk  Taktiež potrebné informácie
    získajú na www.kampo.sk a webportále školy. V prípade konzultácie sme k
    dispozícii na sekretariat@szspo.sk a t.c. +421 51 /77 33 304 V prílohe
    zasielam plagát A4.

    Ďakujem za spoluprácu.
    S pozdravom a prianím pevného zdravia.
    Mgr. Katarína Modranská
    výchovná poradkyňa SZŠ Sládkovičova, PO     

    • CSŠ Bardejov

    • video o bilingválnom Gymnáziu sv. Jána Bosca v Bardejove, ktoré je súčasťou Cirkevnej spojenej školy.