• Ján Evin
   • Ján EvinŠkolník
   • Milena Fedorová
   • Milena FedorováUpratovačka
   • Mgr. Ján Gmiterko
   • Mgr. Ján Gmiterkoškolský digitálny koordinátor
   • Mgr. Alena Halkociová
   • Mgr. Alena HalkociováAsistentka učiteľa
   • Viera Hankovská
   • Viera HankovskáUpratovačka
   • Martina Hnidenková
   • Martina Hnidenkovápomocná sila v ŠJ
   • Eva Hokszová
   • Eva Hokszováprevádzkárka plavárne
   • Mária Jančušová
   • Mária JančušováKuchárka
   • Emília Kaputová
   • Emília KaputováUpratovačka
   • Mgr. Daniela Katušinová
   • Mgr. Daniela KatušinováTHP
   • Mária Katušinová
   • Mária KatušinováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Mária Kijovská
   • Mgr. Mária KijovskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.A
   • Mgr. Mária Kijovská
   • Mgr. Mária KijovskáAsistentka učiteľa
   • Mgr. Adriána Mária Kolibabová
   • Mgr. Adriána Mária KolibabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 4.A
   • Jana Maďarová
   • Jana Maďarovápomocná sila v ŠJ
   • Mgr. Mária Matiseková
   • Mgr. Mária Matisekovášpeciálna pedagogička
   • Lenka Ondavská
   • Lenka Ondavskápomocná sila v ŠJ
   • Mgr. Petra Peláková
   • Mgr. Petra PelákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Mgr. Mária Piskurová
   • Mgr. Mária PiskurováUčiteľka
   • Ondrej Revák
   • Ondrej Revákplavčík
   • Mgr. Samuel Sabol
   • Mgr. Samuel SabolUčiteľ
   • Zita Seifertová
   • Zita SeifertováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Kristína Sendeková
   • Mgr. Kristína SendekováUčiteľka
   • Mgr. Martin Sisák
   • Mgr. Martin Sisákškolský digitálny koordinátor
   • Mgr. Veronika Škutková
   • Mgr. Veronika ŠkutkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.B
   • Mgr. Viera Šverhová
   • Mgr. Viera ŠverhováPsychologička
   • Mgr. Viera Šverhová
   • Mgr. Viera ŠverhováAsistentka učiteľa
   • Ing. Anna Timcová
   • Ing. Anna TimcováÚčtovníčka
   • Mária Vasilčinová
   • Mária VasilčinováIná nepedagogická zamestnankyňa