• Katarína Balážová
   • Katarína BalážováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Margita Barnová
   • Margita BarnováKuchárka
   • Zuzana Benková
   • Zuzana BenkováUpratovačka
   • Mgr. Katarína Bučková
   • Mgr. Katarína BučkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: trieda A2
   • Ján Evin
   • Ján EvinŠkolník
   • Ľubica Feceková
   • Ľubica FecekováUpratovačka
   • Mgr. Ján Gmiterko
   • Mgr. Ján Gmiterkoškolský digitálny koordinátor
   • Eva Hokszová
   • Eva Hokszováprevádzkárka plavárne
   • Mária Jančušová
   • Mária JančušováKuchárka
   • Mgr. Daniela Katušinová
   • Mgr. Daniela KatušinováTHP
   • Mária Katušinová
   • Mária KatušinováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Adriána Mária Kolibabová
   • Mgr. Adriána Mária KolibabováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 2.A
   • Mgr. Viera Kunecová
   • Mgr. Viera KunecováPsychologička
   • Paulína Macejčoková
   • Paulína MacejčokováUpratovačka
   • Jana Maďarová
   • Jana MaďarováIná nepedagogická zamestnankyňa
   • Mgr. Mária Piskurová
   • Mgr. Mária PiskurováUčiteľka
   • Mgr. Samuel Sabol
   • Mgr. Samuel SabolUčiteľ
   • Zita Seifertová
   • Zita SeifertováAsistentka učiteľa
   • Ing. Anna Timcová
   • Ing. Anna TimcováÚčtovníčka
   • Mária Vasilčinová
   • Mária VasilčinováIná nepedagogická zamestnankyňa