Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Rodičia

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:


Ďalšie informácie

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:


Ostatné údaje

email otec:

email matka:

tel. číslo zákonného zástupcu:

Meno a priezvisko otca:

Meno a priezvisko matky:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Odoslaním tohto formuláru súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov
a zákonných zástupcov v súlade s §11, ods.7, zákona č. 245/2008 Z. z. .

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka