• OZNAM

    • Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov 9. ročníka, milí deviataci,

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.      Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

     Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:    • Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD

     • U detí s poruchou pozornosti je treba pokyny často viackrát zopakovať, napr. aby si pripravilo pomôcky na učenie a pod. /, pretože Vaše dieťa má poruchu pozornosti /s ktorou súvisí aj porucha krátkodobej pamäti/. Voľte preto jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či pokyn dieťa pochopilo správne /otvorenými otázkami, nie otázkami zatvorenými, ktoré vedú k odpovedi áno/nie/.
     • Nevyžadujte, aby dieťa pri učení sedelo v pokoji. Nekárajte ho za nepozornosť. J Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal pozornosť Vášho dieťaťa od učenia.  

     čítajte viac v dokumente:

     ADHD2.pdf

     Harmonogram pracovného dňa počas karantény pre deti s ADHD:

    • EARTH DAY 2020 - AJ

    • Kreativitu a skvelé nápady našich žiakov neovplyvnila ani karanténa. Práve naopak. Tieto fotky sú dôkazom toho, že naši žiaci sú veľmi tvoriví a iniciatívni aj v domácom prostredí. A takto to zvládli pri spracovaní projektovej témy EARTH DAY = Deň Zeme, ktorý oslavuje celý svet dňa 22. apríla. A keďže ide o medzinárodnú tému, svoje miesto má neodmysliteľne aj na hodinách angličtiny.

    • Deň Zeme 2020 na biológii

    • Do galérie Deň Zeme 2020 na biológii boli pridané fotografie.

     Na biológii sme si pripomenuli DEŇ ZEME

     U nás v školskom prostredí si 22. Apríl - Deň Zeme, každoročne pripomíname, a to rôznymi aktivitami. A tak sme sa aj v tejto neľahkej a výnimočnej situácii pripojili k napĺňaniu celosvetovej výzvy. Je to hlavne preto, aby sme si aspoň raz do roka (ak už nie častejšie, najlepšie by bolo vždy!) intenzívne pripomenuli svoju bytostnú závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. Aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že rovnováha všetkého živého na tejto našej krásnej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi, veľmi krehká.

     A preto si žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka DEŇ ZEME pripomenuli maľovaním rôznych obrázkov (ku Dňu Zeme) na výkres,  tvorbou krátkej básne  na tému – Naša Zem, zhotovením plagátu, rôznymi želaniami našej Zemi a v neposlednom rade skrášľovaním nášho okolia. Všetkým zúčastneným sa chcem veľmi pekne poďakovať a pri prvých spoločných stretnutiach v škole budú odmenení diplomom o aktívnej účasti, ktorý im aspoň symbolicky pripomenie, že niečo urobili pre našu Zem.

     Na záver už iba pár slov -  zamyslime sa, a ujasnime si, kde a ako chceme žiť! Urobme pre svoj plnohodnotný život všetko, čo sa len dá. Nech každý deň je dňom Zeme!

                                                                                   

     Mgr. Zuzana Kolesárová

     Mgr. Bibiána Surgentová

    • Deň ZEME 2020

    • Dňa 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Aj tento rok sme plánovali urobiť upratovanie okolia našej školy a sídliska Vinbarg. Momentálna situácia nám to, žiaľ, nedovoľuje robiť spoločne. My však môžeme pomôcť aj tak.
     Milí naši učitelia a spolužiaci, prinášame vám niekoľko tipov ako môžete pomôcť našej planéte aj doma J
     • môžeme sa namiesto kúpania iba osprchovať
     • pri umývaní zubov, zavrieť kohútik
     • papier vypísať z oboch strán
     • ak odchádzame z miestnosti, svetlo zhasneme
     • oblečenie, ktoré nenosíme, môžeme darovať či pretvoriť na niečo iné
     • odpad môžeme pretvoriť aj na poklad, napr. z plechoviek od konzerv si môžeme vyrobiť stojan na perá,..
     • neplytváme jedlom, naložíme si na tanier len toľko, koľko dokážeme zjesť
     • odpad SEPARUJEME!!! Správnym separovaním môžeme ušetriť množstvo energie a surovín. Prinášame vám tu aj malý ťahák čo a do akého kontajnera vhodiť.

     Napr.
     - Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme žiaden kremičitý piesok. Na výrobu novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
     - Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m).
     - Recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri výrobe.
     - Recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín.

     Tieto naše tipy nemusíte praktikovať len 22.apríla, ale môžu sa stať vašou každodennou súčasťou.
     Samozrejme činností na pomoc našej planéte je oveľa viac. Posielajte nám fotky ako vy pomáhate našej planéte! J
     Žiacky školský parlament

     Na záberoch je minuloročný Deň Zeme

    • VV 9. roč. UNESCO

    • Výtvarné práce našich žiakov, venované 20. výročiu zápisu Bardejova medzi pamiatky Unesco, ktoré vytvorili doma. 

     8. ročník

     7. A

    • Deň Zeme 2020 - krúžok virtuálne

    • Ani členovia Environmentálno - turistického  záujmového útvaru našej školy pod vedením p.uč. Antolíkovej nezabudli na našu Zem a doma si zábavne zdokonalovali vedomosti o separácii odpadu, ktorý sa v našich domácnostiach práve v tejto situácii tvorí vo veľkom množstve. 

    • Oznam - klasifikácia

    • Milí žiaci, vážení rodičia,
     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súlade s  Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie
     žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v
     školách v školskom roku 2019/2020 ods. 3 časť Zásady hodnotenia sa v tomto období nebudú
     klasifikovať všetky výchovné predmety na 1. a 2. stupni. Ide konkrétne o etickú
     výchovu/náboženskú výchovu, pracovné vyučovanie, techniku, hudobnú výchovu, výtvarnú
     výchovu a telesnú a športovú výchovu.

      

    • Šk. psychológ radí

    • Milí rodičia!

     Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy.

     Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

     Nehádajte sa kvôli domácim úlohám!

     Namiesto toho buďte pre svoje deti oporou.

     Pomáhajte svojim deťom a povedzte im, že ich milujete!️

     Milí študenti!

     Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE.

     Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, napíšte svojim učiteľom, určite sa budú snažiť vysvetliť Vám to čo najlepšie.

     Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi.

     Namiesto toho ich požiadajte o pomoc.

     Počúvajte ich a povedzte im, že ich milujete!️

     Milí učitelia,

     Každe dieťa má momentálne rôznu domácu situáciu a je v poriadku ak vám úlohu neodovzdá v daný deň, dajte im dostatok času.

     Ak dieťa úlohe nerozumie, pomôžte mu.

     Snažte sa vyhnúť zlému hodnoteniu, komunikujte so žiakom.

     Buďte empatickí, trpezliví, ľudskí (aj keď viem, že takí ste)

     Pochváľte ich.

     Situácia pominie a my si nebudeme pamätať, ako sme učili, čo sme učili, akú známku sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI a verte mi, že každý sa chce cítiť milovaný, pochopený a v bezpečí.

    • Biológia z domu

    • Domáce vyučovanie biológie prináša mnohé výzvy aj odriekania, ale podľa fotiek majú žiaci aj naďalej úsmev na tvári. Snaživí a usilovní žiaci sa veľmi húževnato pustili do všetkých výziev v tomto komplikovanom čase. Učia sa ďalšie nové poznatky, rozvíjajú svoje zručnosti a poslušne spolupracujú s rodinkami. Verím, že im tento pozitívny elán vydrží čo najdlhšie a čoskoro sa všetci spolu uvidíme. Pozrite si album ako to ide našim žiakom / vašim deťom.

    • Spolupráca s CPPPaP v Bardejove

    • Vážení rodičia a žiaci. Vrámci vzájomnej spolupráce a pomoci v súčasnej situácii máte možnosť na stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Bardejove sledovať  aktuálne informácie o dôležitých termínoch, informácie a rady ako pracovať s deťmi v programoch, ktoré boli toho času prerušené.

     Pre túto situáciu má každý zamestnanec vytvorenú mailovú adresu, na ktorej ho môžete kontaktovať v prípade rady, pomoci či usmernenia. 

     stránka CPPPaP v BJ

    • Ponuka od školskej psychologičky

    • Email pre rodičov, učiteľov a žiakov ktorí potrebujú podporu nášho školského psychológa:

     Viera Kunecová      vkunecova16@gmail.com

     Bude elektronicky z domu komunikovať s rodičmi, učiteľmi a so žiakmi, aby všetkým pomohla zvládnuť náročnú situáciu. Môže napr. poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ skúsi poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracúvaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu.