• OZNAM vedúcej ŠJ

    • Informácie pre stravníkov na školský rok 2019/2020

                         projekt obedy zdarma

     Nakoľko od septembra 2019 nebude na škole zavedený automatizovaný dochádzkový systém tj. čipové karty  , platia pre stravníkov v tomto školskom roku nasledujúce pokyny:

     • Obedy sa budú vydávať na základe stravných lístkov tak ako doteraz
     • Stravné lístky je potrebné si vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v stanovenom čase bezplatne
     • Stravné lístky dostanú iba tí žiaci čo sa prihlásili na obedy a zaplatili režijný poplatok na celý školský rok tj. 20 €
     • Výdaj obeda bude na základe stravného lístka na ktorom bude meno žiada a trieda
     • Odhlasovanie z obeda je potrebné nahlásiť deň dopredu u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.00 hod.
     • Počet stravníkov sa spresní každý deň ráno do 08.00 hod. podľa dochádzky v triednej knihe
     • Kto nebude ráno zapísaný v triednej knihe nedostane obed zdarma
     • Ak žiak príde do školy neskôr tj. na druhú alebo ďalšiu vyučovaciu hodinu a bude chcieť obed zdarma bude to musieť nahlásiť vedúcej školskej jedálne najneskôr ráno daného dňa do 08.00. hod.
     • Obedy zdarma sa nebudú vydávať do obedárov
     • Ak bude chcieť žiak obed, ale nebude v daný deň škole musí to nahlásiť najneskôr ráno daného dňa do 08.00 hod. a zaplatiť poplatok 1,08 € pri 1.stupni a 1,16 € pri druhom stupni u vedúcej školskej jedálne
    • Krásne prázdniny

    • Prajeme vám krásne prázdniny plné nových zážitkov a pohody.

     Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli v našej Základnej škole

    • ZBER PAPIERA

    • 26. 7 - 27. 6. 2019 - pred ukončením šk. roku chceme znovu upratať okolie a pritom organizujeme aj zber papiera. Teda už túto stredu 26. 7, alebo vo štvrtok 27. 6. 2019 prineste papier ku škole - bude tu pripravený kontajner v dopoludňajších hodinách.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    •                                 O Z N A M  o  výbere režijných poplatkov

      

       Oznamujem žiakom, že v dňoch 26.6., 27.6. a 28.6. 2019  budem  vyberať -   Režijné poplatky  20  € na celý školský rok 2019/2020, prosím   príďte vyrovnať dopredu, lebo bez zaplatenia režie na celý  šk. rok nedáme obed v septembri.

       Stravenky budem vydávať až  od 28.8. 2019 a  budem vydávať na základe podaného zápisného lístka a zaplatenia režie.

        Ďakujem za pochopenie. Vedúca ŠJ.

    • Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B

    • Do galérie Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B boli pridané fotografie.

     Naša trasa viedla najprv do Belianskej jaskyne, kde sme sa príjemne ochladili, obdivovali nádherné výtvory prírody a nakoniec si zaspievali v hudobnej sieni. Veľkým zážitkom pre nás bola návšteva Tatranskej Galérie v Poprade. Od mája sa tam nachádza zaujímavá výstava terakotovej armády prvého  čínskeho cisára , ktorá sa označuje aj ako ôsmy div sveta. Najprv sme si pozreli film o histórii Číny, potom nás ohromili obrovské sochy vojakov, ich koní a zbraní. Po kultúre nasledoval obed  a už sa blížil čas odchodu domov. Bol to pekne  prežitý a poučný júnový deň .

    • English Star 2019

    • Do galérie English Star 2019 boli pridané fotografie.

     Aj tento školský rok sme zakončili celoslovenskou vedomostnou súťažou English Star, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci I. aj II. stupňa. 

         Spomedzi všetkých súťažiacich spomenieme tých, ktorí získali v počte bodov nad 80% a boli odmenení Diplomom so zlatou medailou. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Viktória Hasmandová z 3.B, ktorá ako jediná z našej školy získala plných 100%. V tesnom závese ju dobiehal šikovný ôsmak Tomáš Kovaľ z 8.B s 96%  či Janka Šintajová zo 4.B s 94%. Nemenej úspešnými riešiteľmi boli aj Ella Hanobíková zo 4.A 84%, Zinka Krupová zo 6.A 82%, alebo aj Adam Kvašňák z 3.A 81% spolu s Ninkou Chomovou z 3.B tiež 81%. 

         Samozrejme, za účasť a snahu ďakujeme aj všetkým ďalším zúčastneným žiakom. Aj im právom patrí účastnícky diplom.  

    • Žakovce 2019

    • Do galérie Žakovce 2019 boli pridané fotografie.

     „Milujte ľudí takých, akí sú“

      

      V jeden slnečný pondelok si 25 detí nechalo doma školské tašky, ktoré vymenili za batohy. Prišli síce do školy, no hneď nastúpili do autobusu vyzbrojení dobrou náladou, túžbou za novým poznávaním a zaujímavými zážitkami v doprovode p. učiteliek Mgr. Danielou Katušinovou a Mgr. Jankou Harčárovou .Cieľom našej výpravy boli Žakovce a Nestville Chocolate v Hniezdnom, ako odmena za usilovné snaženie sa v školských aktivitách.

     Autobusom sa niesla hlasná vrava, detský smiech, ale aj stíšenie sa pri modlitbe. Po príchode sa nás ujal náš sprievodca ujo František a priblížil nám život klientov Inštitútu Krista, ktorý založil a spravuje Dr. h. c. Ing. Mgr. Marián Kuffa.

     V Inštitúte žijú ľudia odlišných vekových kategórii a odlišných sociálnych skupín. Sú tu bývalí alkoholici, narkomani, osamelé matky s deťmi, bezdomovci a niektorí z nich aj pripútaní na lôžko. Celý Inštitút je výsledkom práce jeho zverencov.

     V ďalšej časti exkurzie nasledovala prehliadka celého areálu, v ktorom sa okrem ubytovacích zariadení nachádza aj viacero hospodárskych budov, ako sýpky, sklady, garáže, miesta na chov koní, kráv, ošípaných, kôz, i exotických pštrosov. Po zaujímavej prehliadke sme využili možnosť jazdy na koňoch. Rozžiarené oči deti boli jasným signálom správnej voľby prekonať prvotnú obavu a sadnúť do sedla pod vedením skúseného inštruktora Milana.

     Pred odchodom sme odovzdali našu zbierku šatstva, hračiek a potravín a dostalo sa nám aj pár povzbudzujúcich slov od p. farára Maroša Kuffu, ktorý nám venoval svoj čas a v novej kaplnke obohatil zaujímavým rozprávaním o nádeji pre nový život: „Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb“.

     Naša cesta viedla ďalej do obce Hniezdne, kde sa nachádza Nestville Chocolate. V čokoládovni sme mali možnosť vyrobiť si čokoládové lízanku, a tak sa potešiť lahodnou maškrtou.

     Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov sme pokračovali na ceste domov. Dobrý dôvod, zopakovať si to o rok znova.

                                                                                                Mgr. Janka Harčárová

      

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Ohľadom tzv " obedov zadarmo " v ŠJ, dostal každý žiak školy Zápisný lístok. Prosím rodičov o jeho čo najrýchlešie vyplnenie, podpísanie a vrátenie do školy. Tu je Zápisný lístok na preštudovanie, alebo vytlačenie (ak by žiak Zápisný lístok stratil) : zapisny_listok_SJupr.pdf

    • ŽŠP v Prešove

    • Do galérie ŹŚP v Prešove boli pridané fotografie.

     Žiacky školský parlament v Prešove

     Členovia Žiackeho školského parlamentu pod vedením p.uč. Antolíkovej v závere školského roku vycestovali za kultúrou do Prešova. Ako prvú navštívili unikátnu interaktívnu výstavu KOLESO – vedecká hračka, kde mali možnosť pohrať sa s viac ako 120 exponátmi a tak objavovať a skúmať prírodné javy. Vedecké hračky demonštrovali konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo technický fenomén. Cieľom našej návštevy na výstave bolo vyvolať u detí záujem o fyzikálne deje, pomôcť vnímať a chápať prírodné javy, popularizovať prírodovedné disciplíny, posúvať hranice detského porozumenia sveta a tak podporovať zvedavosť a radosť z objavovania. Po experimentovaní si žiaci oddýchli v kine pri sledovaní muzikálovej rozprávky Aladin. Vo večerných hodinách sme sa všetci spokojní a plní zážitkov vrátili domov.

    • Turistika - Pieniny

    • Do galérie Turistika - Pieniny boli pridané fotografie.

     Dňa 9. 6., 2019 navštívili žiaci turistického krúžku pod vedením p. Antolíkovej a p. Viszlayovej najmladší národný park Pieniny. naša trasa viedla popri Dunajci, od Červeného kláštora po náučnom chodníku do Lesnice (8 km. Počas túry sme sa oboznámili s faunou a flórou tohto národného parku. najväčším zážitkom pre nás však boli plte a pltníci v krojoch a splav poľských a slovenských návštevníkov Pienín. Obdivovali sme aj obratnosť kajakárov a raftérov. Z Lesnice sme pokračovali ďalej do Szcavnice.Je to malebné kúpeľné mestečko, kde pristávajú poľské plte. Cestou späť do Lesnice sme vyskúšali aj jazdu na koči. Čas do odchodu nám spríjemňovala ľudová kapela. Bol to nádherne prežitý júnový deň v lone prekrásnej prírody.

    • Malý kuchárik

    • Pomaly sa blíži koniec školského roku a končí sa aj krúžková činnosť v rámci CVČ. V krúžku Malý kuchárik sa žiaci s tetou Aničkou  rozlúčili pečením tejto krásnej a veľmi chutnej torty. Mňam!

    • MDD

    • Do galérie MDD boli pridané fotografie.

     Prvý júnový deň už tradične patrí deťom. Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia

     rôznymi  aktivitami a športovými podujatiami.

     V tomto roku sa naši prváci a tretiaci rozhodli zdolať nový cyklisticko-turistický chodník Herkules  z Bardejova do Bardejovských Kúpeľov. Zvládli to bez problémov. Preto ich na záver čakala nielen sladká odmena – zmrzlina, ale aj radosť z príjemne prežitého dňa.

    • Matematický klokan

    • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. Dokonca aj u nás. Súťaž v našej republike organizovala nezisková organizácia Talentída. V tomto roku sa na Slovensku zapojilo 70 972 žiakov.

     Z našej školy súťažilo  aj 46 žiakov z 1. – 4. ročníka.  

     Úspešní riešitelia – Patrik Podubinský, Filip Isák, Soňa Vantová, Klára Vargová a Samuel Špirko.

     Samko bol nielen úspešný riešiteľ, ale sa stal aj školským šampiónom.

     Súťažiacim a aj úspešným riešiteľom gratulujeme!

    • Vplyv negatívnych javov na duchovný rast a vývoj mladého človeka

    • Dňa 10. 6. 2019 sa konala beseda pre žiakov 7.-9. ročníka v rámci hodín náboženskej výchovy s gréckokatolíckym kňazom otcom Mgr. Martinom Dudokom. Témou besedy bol "Vplyv negatívnych javov na duchovný rast a vývoj mladého človeka."

     Beseda sa stretla s veľkým ohlasom žiakov a ich záujmom pokračovať v nasledujúcom školskom roku aktuálnymi, im blízkymi témami.

                                                                                Mgr. Daniela Katušinová

      

    • Deň matiek v kostole Sv. Rodiny

    • Do galérie Deň matiek v kostole Sv. Rodiny boli pridané fotografie.

     „Ďakujem Ti Bože za ňu, mamičku mne milovanú“.

      

     „Mama, ďakujem Ti, že som. Ďakujem Ti, že poznám hodnotu domova, ktorý je pre mňa pokojným ostrovom v rozbúrenom mori. Vysadila si ho kvetinami, na vôňu, ktorých nemožno zabudnúť. Dala si môjmu svetu veľa. Rozum si obohatila citmi, múdrosť srdcom. Aj za to Ti mama, ďakujem“.

     Žiaci našej školy vyjadrili jedno veľké poďakovanie svojim mamičkám 23. mája v kostole Sv. Rodiny na Vinbargu, kde sa uskutočnila slávnostná akadémia z príležitosti „Dňa Matiek“. Svoje mamy potešili básňami, piesňami, moderným i ľudovým tancom, scénkou a najmä vrúcnym vyznaním.

     Bohatý kultúrny program pohladil srdcia všetkých prítomných mamičiek, priniesol úsmev na tvári či slzičku dojatia. Na záver akadémie odovzdali žiaci svojim mamičkách medovníkové srdiečko, ktorým aj bez slov vyjadrili svoju nekonečnú lásku.

              Prípravu akadémie viedli Mgr. Daniela Katušinová a Mgr. Jana Harčárová. Hudobným  a tanečným doprovodom  doprevádzala Mgr. Eva Eliášová. „Matkino pohladenie, jej úsmev i vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.“

      

      

                                                                                    Mgr. Jana Harčárová