• Skrátené vyučovanie

    • Z dôvodu pretrvavajúcich vysokých teplôt udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno v dňoch 13. 6. a 14. 6. 2019 na 1. stupni po 4. VH a na 2. st. po 5. VH. Prevádzka ŠKD a ŠJ zostáva bez zmeny-MPSC_201906130843171.pdf

    • Turistika - Pieniny

    • Do galérie Turistika - Pieniny boli pridané fotografie.

     Dňa 9. 6., 2019 navštívili žiaci turistického krúžku pod vedením p. Antolíkovej a p. Viszlayovej najmladší národný park Pieniny. naša trasa viedla popri Dunajci, od Červeného kláštora po náučnom chodníku do Lesnice (8 km. Počas túry sme sa oboznámili s faunou a flórou tohto národného parku. najväčším zážitkom pre nás však boli plte a pltníci v krojoch a splav poľských a slovenských návštevníkov Pienín. Obdivovali sme aj obratnosť kajakárov a raftérov. Z Lesnice sme pokračovali ďalej do Szcavnice.Je to malebné kúpeľné mestečko, kde pristávajú poľské plte. Cestou späť do Lesnice sme vyskúšali aj jazdu na koči. Čas do odchodu nám spríjemňovala ľudová kapela. Bol to nádherne prežitý júnový deň v lone prekrásnej prírody.

    • Malý kuchárik

    • Pomaly sa blíži koniec školského roku a končí sa aj krúžková činnosť v rámci CVČ. V krúžku Malý kuchárik sa žiaci s tetou Aničkou  rozlúčili pečením tejto krásnej a veľmi chutnej torty. Mňam!

    • MDD

    • Do galérie MDD boli pridané fotografie.

     Prvý júnový deň už tradične patrí deťom. Svoj sviatok žiaci našej školy každoročne oslávia

     rôznymi  aktivitami a športovými podujatiami.

     V tomto roku sa naši prváci a tretiaci rozhodli zdolať nový cyklisticko-turistický chodník Herkules  z Bardejova do Bardejovských Kúpeľov. Zvládli to bez problémov. Preto ich na záver čakala nielen sladká odmena – zmrzlina, ale aj radosť z príjemne prežitého dňa.

    • Matematický klokan

    • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž. Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. Dokonca aj u nás. Súťaž v našej republike organizovala nezisková organizácia Talentída. V tomto roku sa na Slovensku zapojilo 70 972 žiakov.

     Z našej školy súťažilo  aj 46 žiakov z 1. – 4. ročníka.  

     Úspešní riešitelia – Patrik Podubinský, Filip Isák, Soňa Vantová, Klára Vargová a Samuel Špirko.

     Samko bol nielen úspešný riešiteľ, ale sa stal aj školským šampiónom.

     Súťažiacim a aj úspešným riešiteľom gratulujeme!

    • Vplyv negatívnych javov na duchovný rast a vývoj mladého človeka

    • Dňa 10. 6. 2019 sa konala beseda pre žiakov 7.-9. ročníka v rámci hodín náboženskej výchovy s gréckokatolíckym kňazom otcom Mgr. Martinom Dudokom. Témou besedy bol "Vplyv negatívnych javov na duchovný rast a vývoj mladého človeka."

     Beseda sa stretla s veľkým ohlasom žiakov a ich záujmom pokračovať v nasledujúcom školskom roku aktuálnymi, im blízkymi témami.

                                                                                Mgr. Daniela Katušinová

      

    • Deň matiek v kostole Sv. Rodiny

    • Do galérie Deň matiek v kostole Sv. Rodiny boli pridané fotografie.

     „Ďakujem Ti Bože za ňu, mamičku mne milovanú“.

      

     „Mama, ďakujem Ti, že som. Ďakujem Ti, že poznám hodnotu domova, ktorý je pre mňa pokojným ostrovom v rozbúrenom mori. Vysadila si ho kvetinami, na vôňu, ktorých nemožno zabudnúť. Dala si môjmu svetu veľa. Rozum si obohatila citmi, múdrosť srdcom. Aj za to Ti mama, ďakujem“.

     Žiaci našej školy vyjadrili jedno veľké poďakovanie svojim mamičkám 23. mája v kostole Sv. Rodiny na Vinbargu, kde sa uskutočnila slávnostná akadémia z príležitosti „Dňa Matiek“. Svoje mamy potešili básňami, piesňami, moderným i ľudovým tancom, scénkou a najmä vrúcnym vyznaním.

     Bohatý kultúrny program pohladil srdcia všetkých prítomných mamičiek, priniesol úsmev na tvári či slzičku dojatia. Na záver akadémie odovzdali žiaci svojim mamičkách medovníkové srdiečko, ktorým aj bez slov vyjadrili svoju nekonečnú lásku.

              Prípravu akadémie viedli Mgr. Daniela Katušinová a Mgr. Jana Harčárová. Hudobným  a tanečným doprovodom  doprevádzala Mgr. Eva Eliášová. „Matkino pohladenie, jej úsmev i vráska, sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, lebo aj Boh je láska. Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.“

      

      

                                                                                    Mgr. Jana Harčárová  

    • Šikana nie je hra

    • V priebehu apríla a mája žiaci prvého stupňa našej školy na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali práce prostredníctvom ktorých chceli vyjadriť nesúhlas s násilím, agresivitou a šikanovaním v školách i mimo nich. Samotnej tvorbe predchádzal rozhovor vyučujúcich a výchovnej poradkyne so žiakmi. Cieľom rozhovoru bol rozvoj empatie, kritického myslenia, potreby pomôcť slabším, riešiť problémy a vytvoriť si správny rebríček hodnôt. Deti rozprávali o svojich osobných skúsenostiach, navrhovali ako riešiť konflikty.

     Túto školskú výtvarnú súťaž organizoval žiacky školský parlament pod vedením výchovnej poradkyne p. Antolíkovej v spolupráci s pani Mgr. Ing. Máriou Novákovou, koordinátorkou ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

     Téma žiakov zaujala. Svedčil o tom počet výtvarne hodnotných prác z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať tie víťazné. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Chloe Koscelníková z 1. B,               na 2. mieste Soňa Balaščáková z 2. B, na 3. mieste Sárka Gajdošová z 1. B a cenu poroty získala Michaela Šalátová z 2. B. V druhej kategórii 1. miesto získala Charlotte Šoltýsová zo 4. A, 2. miesto Barbora Sobeková z 3. B, 3. miesto získal Jakub Zuščák zo 4. A a cenu poroty Laura Hudáková z 3. A.                                              Víťazom srdečne blahoželáme.                              

      

    • Miniolympiáda zo SJL 7. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda zo SJL 7. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 27. 5.2019 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka pod názvom Miniolympiáda zo SJL.

     Žiaci súťažili v dvoch kolách:    1. vedomostný test

                                                      2. rétorika

     Umiestnenie:                              1.   L. Červenický,    M. Huňady      7.A

                                                           2.   M. Steranka         7.B

                                                           3.   M. Martiček         7.B

    • V lanovom centre

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor

     v Lanovom centre OUTDOOR Park v Prešove

     8. máj, hoci bol štátny sviatok, žiaci z krúžku Mladý animátor sa rozhodli, že navštívia Lanové centrum v Prešove. Lanové centrum OUTDOOR Park je športový areál pod šírym nebom, ktorý ponúka atraktívne programy pre skupiny aj jednotlivcov. Ide o komplex lanových prekážok, ktoré sú umiestnené vo výške 8 až 10 metrov nad zemou, ktoré účastníci prekonávajú po zaškolení inštruktorom. Pozostáva z veľkých a malých okruhov individuálnych prekážok, lanovky, Tarzanieho skoku, a veľkej hojdačky(big swing) a nízkych detských  lanových  prekážok – “Lanáčik”.

     Outdoor park poskytuje široké možnosti na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Naši žiaci zdolali všetky prekážky, prekonali strach a zažili veľa adrenalínu.

    • Deň matiek 2019

    •    

     Počas roka je veľa krásnych dní a to nie len preto, že svieti slnko , ale preto, že svieti ten najkrajší úsmev na tvárach našich mamičiek.

      Dňa 22.5.2019 sme pri príležitosti Dňa matiek svojím vystúpením potešili srdcia mamičiek a babičiek. Obdarovali sme ich kyticou básní, piesní, tancov, hrou na akordeón a veselej scénky. Šikovné ruky pani vychovávateliek im vyrobili krásny kvet na pamiatku. Ďakujem všetkým účinkujúcim- žiakom I. a II. stupňa , všetkým kolegom, ktorí sa podieľali pri príprave programu.                                                                                                                                                                             Dr. M. Prokopovičová

      

    • Kapušiansky hrad - turistika

    • Do galérie Kapušiansky hrad - turistika boli pridané fotografie.

     V sobotu 18. 5. 2019 členovia turistických oddielov pod vedením p. Antolíkovej a Viszlayovej zdolali a spoznávali jeden z hradov v našom okolí. Kapušiansky hrad je postavený na pomerne strmom skalnom výbežku vrchu Zámčisko, na mieste starého slovanského hradiska. Postavili ho v 13. storočí. Mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. V súvislosti s tureckým nebezpečenstvom hrad v druhej polovici 16. storočia opevnili a prestavali. Mal viacero majiteľov. V roku 1715 ho na základe rozhodnutia snemu zbúrali. V súčasnosti podobne ako na iných slovenských hradoch sú vďaka dobrovoľníkom opravené hradné múry, veža z ktorej je krásny výhľad na všetky svetové strany, väznica v ktorej si naše deti vyskúšali stredovekú zbroj. Všetci sme si oddýchli pri ohnisku, hrách a súčasne spoznali aj kúsok našej histórie.                                                              

    • Plavecká liga - 2 x 1. miesto

    • Dňa 10.5.2019 v 5.ročníku školskej plaveckej ligy mestských škôl  Katarína Hopková zo 6. B  získala  zlaté medaily v disciplínach znak a kraul. Srdečne blahoželáme!

    • Kladenie vencov

    • Aj naši žiaci v ŠKD si pripomenuli 74. výročie víťazstva nad fašizmom pietnou spomienkou pri Pamätníku vďaky. 

    • Finančná gramotnosť - metodický deň

    • Do galérie Finančná gramotnosť - metodický deň boli pridané fotografie.

     Dňa 26. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnil metodický deň - Finančná gramotnosť. Tentokrát išlo hlavne o praktické ukážky vyučovania finančnej gramotnosti pre žiakov 1. a 2. stupňa. Ukážky predviedla p. Veronika Bartková (Team managers Group SK s.r.o., Košice).

    • HK - kraj 2019

    • Hviezdoslavov Kubín -  krajské kolo

     Dňa 2. 5. 2019 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Našu školu aj okres reprezentovali dve víťazky okresného kola Soňa Lenártová zo 6. A a Ema Červenická z 8.A. Veľmi nás potešilo  čestné uznanie, ktoré získala Soňa Lenártová v prednes poézie v II. kategórii.   

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

    • Miniolympiáda SJaL 5. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda SJaL 5. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 30. 4. 2019 sa  uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 5. ročníka Miniolympiáda 5. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

     Umiestnenie:                  1. M. Kijovský    /5.B/

                                           2. A. Hnatková    /5.A/

                                           3. Š. Porubský   /5.B/,    D. Tomondy  /5.A/

     Cena poroty: N. Hnatková    /5.A/,   J. Haniš  /5.B/