• Európsky deň jazykov - NJ

    • Do galérie Európsky deň jazykov - NJ boli pridané fotografie.

     Dňa 26.9.2019 si žiaci ZŠ Vinbarg pripomenuli Európsky deň jazykov v rámci hodín cudzích jazykov. V spolupráci so Súkromným gymnáziom si deviataci overili svoje vedomosti formou kvízu a pobavili sa pri zhliadnutí prezentácie a videonahrávok. Za pozvanie ďakujem Mgr. E.Pajkošovej a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

     Mgr. E. Eliašová

    • Aj takto sme si dnes pripomenuli "Európsky Deň jazykov"

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • PREDAJ DESIAT A VÝDAJ STRAVENIEK

               NA MESIAC – OKTÓBER  2019

              bude v čase:

     27. 9. 2019   od 7:15 hod. do 13:30 hod

     30. 9. 2019    od  7:15 hod.   do 13:30 hod

      

     Upozornenie !

     Po dohode s vychovávateľkami ŠKD sme sa rozhodli, že

     stravenky na 1. stupeň nebudeme dávať .... čítaj viac:

     Oznam vedúcej ŠJ

    • Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme. na našej škole prebehne zbierka už tento štvrtok 19.9.2019

    • Okolo Slovenska

    • Cyklistické preteky Okolo Slovenska v našom meste začínajú už čoskoro. Pozrite si program aj dopravné obmedzenia.

     List pre občanov: ListPreobcanov.pdf.pdf

    • Školská knižnica

    • V tomto šk. roku bude knižnica otvorená v PONDELOK od 13:00 do 15:00

    • Ponuka krúžkov 2019/2020

    • Ponuka krúžkovej činnosti CVČ pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove  pre šk. rok 2019/2020

      

     NÁZOV KRÚŽKU                           VEDÚCI KRÚŽKU                     

                                                                                                                          

     Hravá slovenčina                               Mgr. Tatiana Bartošová                                

     Slovenčina pre deviatakov                 Mgr. Iveta Slivová                                               

     Literárno-tanečný krúžok                   Mgr. Anna Rohaľová                                   

     Mladý animátor                                  Mgr. Jana Harčárová                                            

     Mladý animátor                                  Mgr. Daniela Katušinová                                         

     Enviromen.-turistický krúžok              Mgr. Mariana Antolíková                           

     Tvorivé výtvarné umenie                    Mgr. Mariana Antolíková                                      

     Športové hry                                      Mgr. Alena Fellegiová                                                          

     Vybíjaná                                             Mgr. Eva Mačejová

     Literárno-výtvarný krúžok                  Mgr. Stanislav Polák                                                             

     Športový krúžok                                 Mgr. Valéria Dzubáková

     Kultúra a šport pre 1.st.                     Mgr. Iveta Klimkovská

     Futsal 2.st.                                         Mgr. Marek Pataky

     Florbalový krúžok                              Mgr. Marek Pataky

     Šachový krúžok                                 Mgr. Marek Pataky

     Fyzika v príkladoch                           Mgr. Marek Pataky

     Chemické výpočty                             Mgr. Marek Pataky

     Počítačový krúžok                             Mgr. Marek Pataky

     Futbal – športové hry                         Viera Viszlayová

     Turistika-Plávanie                              Viera Viszlayová

     Pohybové hry – Futbal                      Mária Chomjáková

     Chcem vidieť, vedieť, poznať             Jana Kuľková

     Judo                                                  Jaroslav Marušin

     Malý kuchárik                                    Anna Cimbaľáková

     Šachový krúžok                                 Karol Arpáš                                                     

                               

    • Začíname

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra 2019 (pondelok) o  8:00 hodine  v jednotlivých triedach.

     Do školy prídte o 7:45. V tento deň ešte nie je v činnosti ŠKD ani ŠJ.

     Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy.

    • OZNAM vedúcej ŠJ

    • Informácie pre stravníkov na školský rok 2019/2020

                         projekt obedy zdarma

     Nakoľko od septembra 2019 nebude na škole zavedený automatizovaný dochádzkový systém tj. čipové karty  , platia pre stravníkov v tomto školskom roku nasledujúce pokyny:

     • Obedy sa budú vydávať na základe stravných lístkov tak ako doteraz
     • Stravné lístky je potrebné si vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v stanovenom čase bezplatne
     • Stravné lístky dostanú iba tí žiaci čo sa prihlásili na obedy a zaplatili režijný poplatok na celý školský rok tj. 20 €
     • Výdaj obeda bude na základe stravného lístka na ktorom bude meno žiada a trieda
     • Odhlasovanie z obeda je potrebné nahlásiť deň dopredu u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.00 hod.
     • Počet stravníkov sa spresní každý deň ráno do 08.00 hod. podľa dochádzky v triednej knihe
     • Kto nebude ráno zapísaný v triednej knihe nedostane obed zdarma
     • Ak žiak príde do školy neskôr tj. na druhú alebo ďalšiu vyučovaciu hodinu a bude chcieť obed zdarma bude to musieť nahlásiť vedúcej školskej jedálne najneskôr ráno daného dňa do 08.00. hod.
     • Obedy zdarma sa nebudú vydávať do obedárov
     • Ak bude chcieť žiak obed, ale nebude v daný deň škole musí to nahlásiť najneskôr ráno daného dňa do 08.00 hod. a zaplatiť poplatok 1,08 € pri 1.stupni a 1,16 € pri druhom stupni u vedúcej školskej jedálne
    • Krásne prázdniny

    • Prajeme vám krásne prázdniny plné nových zážitkov a pohody.

     Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli v našej Základnej škole

    • ZBER PAPIERA

    • 26. 7 - 27. 6. 2019 - pred ukončením šk. roku chceme znovu upratať okolie a pritom organizujeme aj zber papiera. Teda už túto stredu 26. 7, alebo vo štvrtok 27. 6. 2019 prineste papier ku škole - bude tu pripravený kontajner v dopoludňajších hodinách.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    •                                 O Z N A M  o  výbere režijných poplatkov

      

       Oznamujem žiakom, že v dňoch 26.6., 27.6. a 28.6. 2019  budem  vyberať -   Režijné poplatky  20  € na celý školský rok 2019/2020, prosím   príďte vyrovnať dopredu, lebo bez zaplatenia režie na celý  šk. rok nedáme obed v septembri.

       Stravenky budem vydávať až  od 28.8. 2019 a  budem vydávať na základe podaného zápisného lístka a zaplatenia režie.

        Ďakujem za pochopenie. Vedúca ŠJ.

    • Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B

    • Do galérie Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B boli pridané fotografie.

     Naša trasa viedla najprv do Belianskej jaskyne, kde sme sa príjemne ochladili, obdivovali nádherné výtvory prírody a nakoniec si zaspievali v hudobnej sieni. Veľkým zážitkom pre nás bola návšteva Tatranskej Galérie v Poprade. Od mája sa tam nachádza zaujímavá výstava terakotovej armády prvého  čínskeho cisára , ktorá sa označuje aj ako ôsmy div sveta. Najprv sme si pozreli film o histórii Číny, potom nás ohromili obrovské sochy vojakov, ich koní a zbraní. Po kultúre nasledoval obed  a už sa blížil čas odchodu domov. Bol to pekne  prežitý a poučný júnový deň .

    • English Star 2019

    • Do galérie English Star 2019 boli pridané fotografie.

     Aj tento školský rok sme zakončili celoslovenskou vedomostnou súťažou English Star, na ktorej našu školu úspešne reprezentovali žiaci I. aj II. stupňa. 

         Spomedzi všetkých súťažiacich spomenieme tých, ktorí získali v počte bodov nad 80% a boli odmenení Diplomom so zlatou medailou. Našou najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Viktória Hasmandová z 3.B, ktorá ako jediná z našej školy získala plných 100%. V tesnom závese ju dobiehal šikovný ôsmak Tomáš Kovaľ z 8.B s 96%  či Janka Šintajová zo 4.B s 94%. Nemenej úspešnými riešiteľmi boli aj Ella Hanobíková zo 4.A 84%, Zinka Krupová zo 6.A 82%, alebo aj Adam Kvašňák z 3.A 81% spolu s Ninkou Chomovou z 3.B tiež 81%. 

         Samozrejme, za účasť a snahu ďakujeme aj všetkým ďalším zúčastneným žiakom. Aj im právom patrí účastnícky diplom.  

    • Žakovce 2019

    • Do galérie Žakovce 2019 boli pridané fotografie.

     „Milujte ľudí takých, akí sú“

      

      V jeden slnečný pondelok si 25 detí nechalo doma školské tašky, ktoré vymenili za batohy. Prišli síce do školy, no hneď nastúpili do autobusu vyzbrojení dobrou náladou, túžbou za novým poznávaním a zaujímavými zážitkami v doprovode p. učiteliek Mgr. Danielou Katušinovou a Mgr. Jankou Harčárovou .Cieľom našej výpravy boli Žakovce a Nestville Chocolate v Hniezdnom, ako odmena za usilovné snaženie sa v školských aktivitách.

     Autobusom sa niesla hlasná vrava, detský smiech, ale aj stíšenie sa pri modlitbe. Po príchode sa nás ujal náš sprievodca ujo František a priblížil nám život klientov Inštitútu Krista, ktorý založil a spravuje Dr. h. c. Ing. Mgr. Marián Kuffa.

     V Inštitúte žijú ľudia odlišných vekových kategórii a odlišných sociálnych skupín. Sú tu bývalí alkoholici, narkomani, osamelé matky s deťmi, bezdomovci a niektorí z nich aj pripútaní na lôžko. Celý Inštitút je výsledkom práce jeho zverencov.

     V ďalšej časti exkurzie nasledovala prehliadka celého areálu, v ktorom sa okrem ubytovacích zariadení nachádza aj viacero hospodárskych budov, ako sýpky, sklady, garáže, miesta na chov koní, kráv, ošípaných, kôz, i exotických pštrosov. Po zaujímavej prehliadke sme využili možnosť jazdy na koňoch. Rozžiarené oči deti boli jasným signálom správnej voľby prekonať prvotnú obavu a sadnúť do sedla pod vedením skúseného inštruktora Milana.

     Pred odchodom sme odovzdali našu zbierku šatstva, hračiek a potravín a dostalo sa nám aj pár povzbudzujúcich slov od p. farára Maroša Kuffu, ktorý nám venoval svoj čas a v novej kaplnke obohatil zaujímavým rozprávaním o nádeji pre nový život: „Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb“.

     Naša cesta viedla ďalej do obce Hniezdne, kde sa nachádza Nestville Chocolate. V čokoládovni sme mali možnosť vyrobiť si čokoládové lízanku, a tak sa potešiť lahodnou maškrtou.

     Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov sme pokračovali na ceste domov. Dobrý dôvod, zopakovať si to o rok znova.

                                                                                                Mgr. Janka Harčárová

      

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Ohľadom tzv " obedov zadarmo " v ŠJ, dostal každý žiak školy Zápisný lístok. Prosím rodičov o jeho čo najrýchlešie vyplnenie, podpísanie a vrátenie do školy. Tu je Zápisný lístok na preštudovanie, alebo vytlačenie (ak by žiak Zápisný lístok stratil) : zapisny_listok_SJupr.pdf

    • ŽŠP v Prešove

    • Do galérie ŹŚP v Prešove boli pridané fotografie.

     Žiacky školský parlament v Prešove

     Členovia Žiackeho školského parlamentu pod vedením p.uč. Antolíkovej v závere školského roku vycestovali za kultúrou do Prešova. Ako prvú navštívili unikátnu interaktívnu výstavu KOLESO – vedecká hračka, kde mali možnosť pohrať sa s viac ako 120 exponátmi a tak objavovať a skúmať prírodné javy. Vedecké hračky demonštrovali konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo technický fenomén. Cieľom našej návštevy na výstave bolo vyvolať u detí záujem o fyzikálne deje, pomôcť vnímať a chápať prírodné javy, popularizovať prírodovedné disciplíny, posúvať hranice detského porozumenia sveta a tak podporovať zvedavosť a radosť z objavovania. Po experimentovaní si žiaci oddýchli v kine pri sledovaní muzikálovej rozprávky Aladin. Vo večerných hodinách sme sa všetci spokojní a plní zážitkov vrátili domov.