• Výlet na Spišský hrad

    • Do galérie Výlet na Spišský hrad boli pridané fotografie.Výlet na Spišský hrad 17. 10. 2019, ŽŠP

     Októbrové babie leto sa nám odmenilo skvelým počasím a ZŠ na Vinbargu strávila slnečnú stredu poznávaním Spišského hrhhadu. Žiaci druhého stupňa, ktorí boli vybraní na základe úspechov v správaní, mali možnosť spoznať tento slovenský unikát. Navštívili sme: horné a dolné nádvorie, hradnú kuchyňu, múzejnú expozíciu, kaplnku. Žiakov osobitne zaujala mučiareň. Prehliadku sme si predĺžili prechádzkou po hradbách jedného z najväčších zachovaných hradov v strednej Európe. Celodenný výlet sme zavŕšili návštevou obchodného domu Eperia v Prešove.

    • ŠKD - príprava zdravého olovrantu

    • Do galérie ŠKD - príprava zdravého olovrantu boli pridané fotografie.

     Celkom obyčajný a predsa iný sa niesol deň 11. október 2019. Deti z ŠKD sa naučili pripravovať zdravý olovrant. Oboznámili sa s menej známymi zdravými potravinami a vyskúšali si pripraviť zeleninové chlebíčky a ovocné šaláty. Výsledok snaženia veľmi rýchlo zmizol deťom v bruškách.  

    • Výtvarná súťaž Farby jesene

    • Do galérie Výtvarná súťaž Farby jesene boli pridané fotografie.

     Výtvarná súťaž FARBY JESENE - vyhodnotenie

      

     1.-2.roč.

      

     1.Z.Marcinová    1.A

     2.Z.Peláková      1.A

     3.Š.Križan           2.A

     Cena poroty:       N. Vojtášková 2.A

      

     3.-4.roč.

      

     1.O.Marcinčin     3.B

     2.N.Sobeková     3.B

     3.L.Kolcunová     3.A

     Cena poroty:       M. Grich 3.A

                                 M. Šalátová 3.B

      

      

     Porota v zložení:   Mgr. A. Rohalová

                                   Mgr. K. Graveczová

                                   Mgr. D. Fellegiová

    • Európsky deň jazykov - AJ

    • Do galérie Európsky deň jazykov - AJ boli pridané fotografie.

     Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, vzájomného porozumenia i celoživotného vzdelávania.

     Pri tejto príležitosti si mnoho škôl, ako aj naša, v rámci jazykovej výučby pripravili niekoľko rôznych aktivít, tvorivé dielne či  vedomostné kvízy, a to vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa v našej škole učíme. Výsledkom každej činnosti bola buď vedomosť o najrozšírenejších jazykoch vo svete, spoznávanie vlajok rôznych štátov či úplne najobľúbenejším sa stalo, vedieť sa pozdraviť v inom jazyku.

     A že sa deťom takéto netradičné hodiny veľmi páčili, dôkazom sú fotky z vyučovacích hodín od najmenších prváčikov až po našich najstarších deviatakov.

    • Turistika Viszlayová - Poľsko

    • Do galérie Turistika Viszlayová - Poľsko boli pridané fotografie.

     Naša jesenná trasa viedla pohorím Beskyd Sadecki. Z Krynice sme sa vyviezli kolejkou gondolowou, čiže kabínkovou lanovkou na Jaworzynu Krynicku. Z vrcholu sme videli široké okolie, vrátane Tatier a blízkeho chodníka korunami stromov - Slotwiny. Pokračovali sme hrebeňom až na Halu Labowsku. Tu sme odbočili po žltej značke cez Laziska do Lomnice Zdrój. Spolu sme 29.9.2019 prešli za nádhreného počasia 18 km.

    • Noc vyskumníkov

    • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV V POPRADE - 2019

     Dňa 27.09.2019 sa žiaci našej školy v úzkej spolupráci so SGBJ-DSA zúčastnili zaujímavej akcie „Európska noc výskumníkov“, ktorá sa konala v priestoroch nákupného centra Max v Poprade.

     Tento ročník bol zameraný na tému „Život ako ho (ne)poznáme“. Žiaci okrem skúmania a robenia rôznych pokusov sa zamýšľali nad tým, čo ešte nevieme a čo ešte stále čaká na svoje objavenie. Naši malí i veľkí žiaci sa presvedčili, že veda nie je žiadna nuda – dozvedeli sa zaujímavé informácie o tancujúcich nukleových kyselinách, taktiež informácie o ponožkách proti kliešťom, o lykožrútoch v Tatrách a nakoniec aj o vesmíre, postavili si origami DNA a poniektorí si zahrali aj počítačovú hru Mad DNA Game.

     Sme radi, že sme sa tejto akcie mohli zúčastniť. Za pozvanie ďakujeme RNDr. Oľge Lissyovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SGBJ-DSA.

      

                                                                                         Mgr. Zuzana Kolesárová

    • ZRŠ

     • Triedne ZRŠ pre 1. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 16:30
     • Triedne ZRŠ pre 2. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 17:00
     • (zasadnutie Rodičovskej rady bude 1. 10. 2019 o 17:00 v zborovni ZŠ)

      

    • Z činnosti ŠKD 2019/2020

    • Jeseň v ŠKD

     Ani sme sa nenazdali a už nám ubehol prvý mesiac v škole. V ŠKD sme vôbec nezaháľali. Triedy a chodbu sme si vyzdobili rôznymi jesennými výtvormi. Nezabudli sme si ozdobiť aj okná z čoho máme veľkú radosť.

    • Európsky deň jazykov - NJ

    • Do galérie Európsky deň jazykov - NJ boli pridané fotografie.

     Dňa 26.9.2019 si žiaci ZŠ Vinbarg pripomenuli Európsky deň jazykov v rámci hodín cudzích jazykov. V spolupráci so Súkromným gymnáziom si deviataci overili svoje vedomosti formou kvízu a pobavili sa pri zhliadnutí prezentácie a videonahrávok. Za pozvanie ďakujem Mgr. E.Pajkošovej a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

     Mgr. E. Eliašová

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • PREDAJ DESIAT A VÝDAJ STRAVENIEK

               NA MESIAC – OKTÓBER  2019

              bude v čase:

     27. 9. 2019   od 7:15 hod. do 13:30 hod

     30. 9. 2019    od  7:15 hod.   do 13:30 hod

      

     Upozornenie !

     Po dohode s vychovávateľkami ŠKD sme sa rozhodli, že

     stravenky na 1. stupeň nebudeme dávať .... čítaj viac:

     Oznam vedúcej ŠJ

    • Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme. na našej škole prebehne zbierka už tento štvrtok 19.9.2019

    • Ponuka krúžkov 2019/2020

    • Ponuka krúžkovej činnosti CVČ pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove  pre šk. rok 2019/2020

      

     NÁZOV KRÚŽKU                           VEDÚCI KRÚŽKU                     

                                                                                                                          

     Hravá slovenčina                               Mgr. Tatiana Bartošová                                

     Slovenčina pre deviatakov                 Mgr. Iveta Slivová                                               

     Literárno-tanečný krúžok                   Mgr. Anna Rohaľová                                   

     Mladý animátor                                  Mgr. Jana Harčárová                                            

     Mladý animátor                                  Mgr. Daniela Katušinová                                         

     Enviromen.-turistický krúžok              Mgr. Mariana Antolíková                           

     Tvorivé výtvarné umenie                    Mgr. Mariana Antolíková                                      

     Športové hry                                      Mgr. Alena Fellegiová                                                          

     Vybíjaná                                             Mgr. Eva Mačejová

     Literárno-výtvarný krúžok                  Mgr. Stanislav Polák                                                             

     Športový krúžok                                 Mgr. Valéria Dzubáková

     Kultúra a šport pre 1.st.                     Mgr. Iveta Klimkovská

     Futsal 2.st.                                         Mgr. Marek Pataky

     Florbalový krúžok                              Mgr. Marek Pataky

     Šachový krúžok                                 Mgr. Marek Pataky

     Fyzika v príkladoch                           Mgr. Marek Pataky

     Chemické výpočty                             Mgr. Marek Pataky

     Počítačový krúžok                             Mgr. Marek Pataky

     Futbal – športové hry                         Viera Viszlayová

     Turistika-Plávanie                              Viera Viszlayová

     Pohybové hry – Futbal                      Mária Chomjáková

     Chcem vidieť, vedieť, poznať             Jana Kuľková

     Judo                                                  Jaroslav Marušin

     Malý kuchárik                                    Anna Cimbaľáková

     Šachový krúžok                                 Karol Arpáš                                                     

                               

    • Začíname

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra 2019 (pondelok) o  8:00 hodine  v jednotlivých triedach.

     Do školy prídte o 7:45. V tento deň ešte nie je v činnosti ŠKD ani ŠJ.

     Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy.