• Deň remesiel 2019

    • Do galérie Deň remesiel 2019 boli pridané fotografie.

     Krátky kultúrny program predviedli žiaci I. stupňa pod vedením p. uč. Fellegiová D. , Klimkovská, Prokopovičová a Eliášová so svojimi triedami a dvoma spevákmi z II. stupňa. P. Eliášová mala aj hudobný doprovod. Navštívili nás žiaci zo ZŠ B. Krpelca, ZŠ s MŠ Zlaté a MŠ na Vinbargu. Študenti Súkromného gymnázia na Vinbargu, rodičia a žiaci ZŠ Vinbarg. Remeselníci - Anna Cimbaľáková - kraslice, Marek Kovaľ - keramikár, p. riaditeľka Šterbáková - Chránená dielňa Vrbovnica, Zuzana Lazurová - medovníky, Emília Fedorová - paličkovanie, Knapová s dcérou - maľované sviečky, Špirková - netradičné materiály, Benková rôzne drobnosti. Poďakovanie patrí aj rodičom za napečenie koláčov.

    • Ďalšie víťazstvo na okresnom kole - Pytagoriáda

    • Naša škola už niekoľko rokov úspešne organizuje okresné kolo matematickej súťaže Pytagoráda. V početnej a silnej konkurencii sa darilo aj našim žiakom. 1. miesto v kategórii P4 vybojoval Špirko Samuel. V kategórii P7 bol Lukáš Červenický na 4. mieste.

    • Z rozprávky do rozprávky

    • Do galérie Z rozprávky do rozprávky boli pridané fotografie.

        „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ — John Ruskin

          Opäť k nám zavítal mesiac „Marec“, hovoríme o ňom, že tento mesiac patrí knihám. Otvárajú nám bránu múdrosti, rozširujú naše obzory, môžeme si pri nich oddýchnuť, ale robia nás aj lepšími ľuďmi. Pomocou nich objavíme rôzne miesta, či dokonca celý svet. Knihy nás môžu veľa naučiť a je mnoho dôvodov, prečo je dôležité začať čítať knihy

          Rozhodli sme sa, že aj našich prvákov  a detí z materskej školy zasvätíme do tajov nového sveta, pod názvom „ Z rozprávky do rozprávky.“  Prváci navštívili 18.3.2019 materskú školu na Vinbargu , aby im prečítali maľované čítanie  z časopisu Vrabček , rozprávku „Tri prasiatka“ , zarecitovali básne, spoločne si zaspievali a ukázali akí sú šikovní , kamarátia sa s písmenkami , ako vedia krásne čítať. Detí a pani učiteľky ich odmenili potleskom,  milými a povzbudivými slovami, aby im láska ku knihám ostala navždy.   

      

    • Okresné kolo HK

    • Dve víťazstvá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína

     Dňa 15. 3. 2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín. Našu školu v II. a III. kategórii reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A, Soňa Lenártová zo 6. A, Ema Červenická z 8. A a Letícia Szalay z 8. B.

     Dve súťažiace si vo svojich kategóriách odniesli najvyššie ocenenie a postúpili do krajského kola. Soňa Lenártová sa umiestnila na 1. mieste v II. kategórii poézia a Ema Červenická získala 1. miesto v III. kategórii poézia.

     Všetkým dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy. Soni a Eme srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

    • Úspešní aj v prírodovedných testoch

    • Dosiahnutá priemerná úspešnosť testovaných žiakov 9. ročníka bola 51,94%, čo predstavuje výsledok lepší ako priemerná úspešnosť v teste z prírodovednej gramotnosti v SR (50,6%), ako aj s priemernou úspešnosťou žiakov v tomto teste za Prešovský kraj (48,5%)

    • ZÁPIS do 1. ročníka

    • Riaditeľstvo ZŠ, Nám.  arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

     pozýva rodičov budúcich prvákov na

      

     ZÁPIS  DETÍ  DO  1.  ROČNÍKA na  školský  rok  2019/ 2020

      

                   Čas zápisu:      1. 4. 2019 - 5.4. 2019:     730 hod. - 1700 hod.

              

                                             6. 4. 2019:       800 hod. - 1200 hod. (sobota)

      

     V pracovných dňoch od 8. 4. do 30. 4. 2019 môžete dieťa zapísať na sekretariáte školy (700 - 1530 hod.).

      

          Vašim deťom ponúkame:

                               - kvalitnú výchovu a vzdelávanie                             

                               - výborné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces

                               -   možnosť výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka   

                               -   zdravý pohyb vo veľkej a malej telocvični

                               -   detský tanečný krúžok Čerhovčaník

                               -  metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ),

                                - triedu pre deti s autizmom

                                -   školský klub podľa záujmu v čase od 645 - 1630 hod.

                                - škola v prírode, plavecký aj vodácky kurz

                                -  lyžiarsky výcvik (pre žiakov II. st. aj I. st.)

                                -   bohatú ponuku krúžkov v rámci CVČ zamerané na šport, turistiku, kultúru a umenie, ručné práce, informatiku, jazyky

     Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom (doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa).

      

     Informácie o škole:   www.zsvinbarg.sk a na tel. čísle: 054/4746271

     Facebook: zsvinbarg

     elektronická prihláška

    • Beseda - bl. Anna Kolesárová

    • Dňa 25. februára 2019 sa konala pre žiakov 8. a 9. ročníka beseda na tému: Blahoslavená Anna Kolesárová. Túto beseda viedla dobrovoľníčka Miška z Domčeka Vysokej nad Uhom. Dokumentárnym filmom predstavila život Anky Kolesárovej.  Keď v trinástich rokoch stratila mamu, musela prevziať starostlivosť o domácnosť a nahradiť matku aj svojmu staršiemu bratovi Michalovi. Anka žila veľmi jednoducho. Bolo to dievča, ktoré dbalo o svoju povesť a čistotu. Pravidelne chodila do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Koncom druhej svetovej vojny sa ľudia vo Vysokej nad Uhom počas prechodu frontu skrývali v pivniciach. Aj Ján Kolesár bol s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Pri prehliadke domu jeden opitý ruský vojak nazrel dnu. Po chvíli začal vojak na Anku naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla. Vytrhla sa mu z rúk a vbehla nazad do pivnice. Vojak skočil za ňou, namieril automat a zakričal: – Rozlúč sa s otcom! Anka vykríkla:– Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef! Vtom vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany. Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady vykonal tamojší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944. Hneď po pohrebe do poznámok v Matrike zomrelých zapísal: Hostia sanctaecastitatis (obeť svätej čistoty). Zavraždená vojakom z Ruska kvôli čistote.
     Dobrovoľníčka Miška žiakom vysvetlila, že tzv. Domček alebo Pastoračné centrum Anny Kolesárovej je miestom pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpania nových síl a pookriatia na duchu. Vysoká nad Uhom je dnes preplnená mladými, ktorí sa tam chodia duchovne obnoviť, ale aj fyzicky unaviť, zažiť skutočné priateľstvá, ale aj modliť sa za dobrého manžela, dobrú manželku. Spoločne prežitý víkend , či Silvester je časom nádherných a nezabudnuteľných zážitkov. Vo Vysokej nad Uhom sa konajú púte radosti, zrelosti, rodín a iné  zaujímavé akcie. Zapálený otec Pavol Hudák, riaditeľ Pastoračného centra Anny Kolesárovej svojou charizmou svedčí o kráse čistoty ako najvzácnejšej perle mladého človeka. Rozhodnutie šestnásťročnej Anky 22. novembra 1944 nebola ustráchaná reakcia pubertiačky, ale rozhodnutie zrelého človeka, ktorému predchádzal život s Bohom.1. septembra bola Anka Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú. Stala sa vzorom  a motiváciou pre mladých v 21. storočí žiť kresťanské hodnoty  a čisté vzťahy. Blahoslavená Anka prosíme Ťa, prihováraj sa za nás, aby naše srdiečka žiarili čistou krásou. „ Dobre vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné“.

     Na záver besedy žiaci dostali obrázok bl. Anky Kolesárovej s relikviou.

      

      

                                                                                                   Mgr. Daniela Katušinová

    • Hviezdoslavov Kubín - II. st. šk. kolo

    • Do galérie Hviezdoslavov Kubín II. st. šk. kolo boli pridané fotografie.

     Dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 2. a 3. kategórii. Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov.

     Umiestnenie:

     II. kat. poézia                                                                II. kat. próza

     1. miesto: S. Lenártová   6. A                                       1. mieto: L. Feciľáková   5.A

     2. miesto: M. Kijovský   5.B                                         2. miesto: J.Źaková    6.A

     3. miesto: Š. Porubský   5.B                                          3.miesto:  L. Maxinová   6.B

     cena poroty: K. Hnidenková   5.B                               cena poroty  : K. Hopková   6.B

      

     III. kat. poézia                                                                         III. kat. próza

     1 miesto: E. Červenická    8.A                                            1. miesto: L. Szalay      8.B

     2. miesto: P. Šidelská       7.B                                             2. miesto: Z. Petrovičová   8.A

     3. miesto: D. Dupľák   7.A                                                  3. miesto: V. Švedová   8.A

     cena poroty: A. Pasterňáková   8.B

    • Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

    • Do galérie Hviezdoslavov Kubín I. stupeň boli pridané fotografie.

     27. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v I. kategórii ( 2. – 4. ročník ) súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Umiestnenie:

     POÉZIA

     1.      miesto:  Šimon Grubár  ( 2. A )                                                                                        

           2.      miesto:  Loriána Magdová  ( 4. A )                         

           3.      miesto: Timotej Rusnák  ( 4. A )

                 cena poroty: Nina Sobeková  ( 2. B )

           PRÓZA

          1.      miesto:  Viktória Hasmandová  ( 3. B )                                                                                        

          2.      miesto:  Liana Pasterňáková  ( 4. A )                                                                                        

          3.      miesto:  Vanessa Fignárová  ( 3. A )

                cena poroty: Petronela Chomová  ( 3. B )              

    • Okresné kolo geografickej olympiády


    • Ani v tomto školskom roku naši žiaci nesklamali a úspešne prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti z geografie na okresnom kole  GO  dňa  7.2. 2019.

     Do okresného kola postúpili prví traja z každej kategórie.

     Výsledky okresného kola:

     Kategória 5. ročník : 2.miesto  - Michal Kijovský 5.B

     Kategória 6.a 7. Ročník : 3.miesto  -  Katka Hopková 6.B

     Kategória 8.a 9. ročník : 5. Miesto -  Ema Červenická – úspeš.rieš.

                                             8. miesto  - Zuzana Kozubová – úspeš. rieš.

     Katka Hopková bude reprezentovať našu školu v krajskom  kole GO v Prešove.