• Naši žiaci na SGBOJi

    • Do galérie Naši žiaci na SGBOJi boli pridané fotografie.

     Dňa 4.12. 2019 sa osem žiakov našej školy zúčastnilo 9. ročníka matematicko-logickej súťaže v riešení zaujímavých matematických a logických úloh pod názvom SGBOJ pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ  v priestoroch Súkromného gymnázia DSA v Bardejove. Našu školu reprezentovali dve štvorčlenné družstvá.

     Prvé družstvo "4 dupajúce hady" Z. Petrovičová, V. Švedová, L. Červenický a D. Dupľák, druhé družstvo "4 kričiace ryby"- P. Franta, M. Lazurová, A. Pasterňáková a F. Vabno.

     V čase približne dvoch hodín riešili zadané úlohy. Začali prvou päticu úloh z pripravených 45-tich úloh, pričom za každú správne vyriešenú úlohu dostali na riešenie novú.

    • Vianočné pečenie

    • Vianočné pečenie so žiakmi 1. stupňa si aj v tomto roku našlo svojich fanúšikov, ktorí súperili , kto z nich je lepší kuchár. Školáci napiekli úžasné koláčiky a tie nám učiteľom svojou chuťou až vyrážali dych. Vari možno pre seba a svojich rodičov pripraviť krajší darček? Okrem sladkých zásob na zimné prázdniny však spolu prežili v škole krásne a nádherne voňavé popoludnie.

    • Futsal - starší žiaci

    • 2.12.2019 - Vianočný turnaj vo futsale starších žiakov. Umiestnenie: 1. miesto – 9.B, 2. miesto – 8.AB.  Víťazom srdečne blahoželáme!                                                                                          

    • Mladí animátori - medovníky

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor svoju šikovnosť a tvorivosť v  adventný čas využili pečením, zdobením a balením chutných medovníkov. Tieto medovníky sú určené na vianočnú burzu.

    • Mladí animátori v DJZ Prešov

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor na divadelnom predstavení Červená čiapočka v DJZ  Prešov

     V nedeľné decembrové popoludnie sa žiaci z krúžku Mladý animátor zúčastnili divadelného predstavenia Červená čiapočka, ktoré sa odohralo v DJZ v Prešove. Poučný rozprávkový príbeh na motívy bratov Grimmovcov zaujal a rozveselil všetkých, deti, ale aj dospelých. Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, s dobrou náladou sa vrátili domov s predsavzatím - byť dobrí a konať dobro.

    • Pytagoriáda 2019

    • Do galérie Pytagoriáda 2019 boli pridané fotografie.

     Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

     Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová (školské a okresné kolo).
     Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová (školské, okresné a celoštátne kolo).

     Tu sú naší najúspešnejší žiaci:

     3. roč. Nina Sobeková a Rastislav Feciľák

     4. roč. Klára Vargová a Soňa Vantová

     5. roč. Špirko Samuel a Alexandra Lukáčová

     6. roč. Klaudia Hnidenková, Filip Varga, Jakub Haniš a Andrea Hnatková

     7. roč. Damián Ivančo

     8. roč. Lukáš Červenický

     + celá výsledková listina:

     PYTAGORIADA2019_sk_koloAjBodyUpr.pdf

    • trieda A - Mikuláš

    • Dňa 6. decembra 2019 na Mikuláša žiaci triedy A dostali pekný darček v podobe zariadenia do Snoezelen - multizmyslovej triedy. Tam budú oddychovať, relaxovať a stimulovať  jednotlivé zmyslové orgány.

     Za to všetko pekne ďakujeme Občianskemu združeniu Nevyautuj autistu, pod vedením Bc. Michaely Tóthovej a Ing. Lenky Tarnovskej, tiež každému, kto tomuto združeniu poskytol dve percentá zo svojej dane. Zároveň ďakujeme vedeniu školy, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí sa rovnako podieľajú na financovaní, úprave triedy a inštalácii tohto potrebného zariadenia (interaktívne optické vlákna s rohovou konzolou, interaktívny bublinkový valec so základňou a iné).

     Žiaci a pedagógovia triedy A

    • Advent prichádza

    • Rok ubehol ako voda a žiaci ZŠ na Vinbargu sa  29. novembra znova stretli na tradičnej školskej akcii, v aranžovaní adventných vencov. Tvoriví aranžéri a aranžérky sa s radosťou a bohatou fantáziou pustili do tvorby adventných vencov. Za oknami školy sa zima začínala pomaly, ale isto zhosťovať svojej úlohy. Piatkové popoludnie  naplnené kreativitou, veselou vravou, melódiou vianočných kolied ubehlo ako voda a rôznorodé adventné vence zaplnili školskú zborovňu. Obohatením adventného aranžovania bola prítomnosť rodičov. Aj keď odmena v podobe sladkých dobrôt nenechala na seba dlho čakať, skutočnou odmenou bola  radosť v očiach tých, ktorí prišli a spoločne strávili príjemné adventné popoludnie.

      Veď radosť v očiach deti i dospelých , príjemná atmosféra, fantázia sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť ani predať.

     .

    • RZ pre 9. ročník

    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a zástupcov SŠ sa uskutoční 16. 1. 2020 o 16.30 hod. v školskej jedálni.

    • Týždeň s lektorom AJ

    • Do galérie Týždeň s lektorom AJ boli pridané fotografie.

     V dňoch 18. - 22.11.2019 sa v našej škole uskutočnil týždeň so zahraničným lektorom. Vďaka spolupráci s agentúrou Talk Talk, našu školu navštívila mladá austrálčanka Sarah, ktorá sa v rozsahu 30 hodín intenzívne venovala skupine dobrovoľne prihlásených žiakov. 

     Ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Ich spokojnosť, nadšenie a aktívny prístup svedčil o pútavej výučbe. Kurz im pomohol zbaviť sa jazykovej bariéry, získať väčšiu istotu v ústnom prejave a obohatiť svoje doterajšie znalosti o novú slovnú zásobu či komunikačné témy. 

     Záver týždňa a lúčenie prebehlo v skvelej nálade. Posledné zvedavé otázky, úprimné ďakovné slová či účastnícke diplomy, ktoré si žiaci odniesli domov na pamiatku, boli finálnou bodkou za novou skúsenosťou. Pri otázke, či by kurz odporúčali a zopakovali by si ho aj o rok, jednohlasne prikývli. Tí, ktorí túto šancu nevyužili, sa tak môžu tešiť na ďalšiu príležitosť v budúcom školskom roku. 

    • Mladí animátori vo Svidníku

    • Do galérie Mladí animátori vo Svidníku boli pridané fotografie.

     Piatkové popoludnie Mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu spolu s p. uč. Mgr. D.Katušinovou, p. uč. Mgr. J. Harčárovou navštívili Centrum pre rodiny a deti vo Svidníku.  Cieľom návštevy  bolo dozvedieť sa viac o fungovaní takéhoto zariadenia. Po príchode sa nás ujali sociálne pracovníčky. Oboznámili sme sa s históriou a súčasným fungovaním tohto zariadenia.   Aj keď deťom rodinu nedokážu nahradiť, snažia sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti, prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, chodiť do školy, zamestnania, venovať sa svojim záľubám, alebo sa stýkať s priateľmi z okolia. Nezabúdajú však ani na špecifiká a individualitu detí, straty, traumy, a ich bolesti. Snažia sa ich samých naučiť vážiť si vlastné skryté poklady, objaviť svoje talenty, v čom im pomáhajú kvalifikovaní vychovávatelia, špeciálny pedagóg, psychologičky a sociálne pracovníčky. Našej návšteve tiež predchádzala výzva. Bolo ňou urobiť zbierku pre deti z tohto domova. Prinesené ošatenie, hračky, autá, stavebnice, spoločenské hry, lopty, plyšové hračky... a sladkosti, deťom vyčarili úsmev na tvári a urobili radosť. Záver patril sladkým pochúťkam v miestnej cukrárni.   

    • Okresné kolo Olympiády SJaL

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – obvodné kolo

     Dňa 27.11.2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     Našu školu veľmi úspešne reprezentovala  Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala  1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.2.2020 v Prešove.  Zuzanke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa  úspechov aj v krajskom kole.

     Srdečne blahoželáme!