• trieda A - Mikuláš

    • Dňa 6. decembra 2019 na Mikuláša žiaci triedy A dostali pekný darček v podobe zariadenia do Snoezelen - multizmyslovej triedy. Tam budú oddychovať, relaxovať a stimulovať  jednotlivé zmyslové orgány.

     Za to všetko pekne ďakujeme Občianskemu združeniu Nevyautuj autistu, pod vedením Bc. Michaely Tóthovej a Ing. Lenky Tarnovskej, tiež každému, kto tomuto združeniu poskytol dve percentá zo svojej dane. Zároveň ďakujeme vedeniu školy, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí sa rovnako podieľajú na financovaní, úprave triedy a inštalácii tohto potrebného zariadenia (interaktívne optické vlákna s rohovou konzolou, interaktívny bublinkový valec so základňou a iné).

     Žiaci a pedagógovia triedy A

    • RZ pre 9. ročník

    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a zástupcov SŠ sa uskutoční 16. 1. 2020 o 16.30 hod. v školskej jedálni.

    • Mladí animátori vo Svidníku

    • Do galérie Mladí animátori vo Svidníku boli pridané fotografie.

     Piatkové popoludnie Mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu spolu s p. uč. Mgr. D.Katušinovou, p. uč. Mgr. J. Harčárovou navštívili Centrum pre rodiny a deti vo Svidníku.  Cieľom návštevy  bolo dozvedieť sa viac o fungovaní takéhoto zariadenia. Po príchode sa nás ujali sociálne pracovníčky. Oboznámili sme sa s históriou a súčasným fungovaním tohto zariadenia.   Aj keď deťom rodinu nedokážu nahradiť, snažia sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti, prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, chodiť do školy, zamestnania, venovať sa svojim záľubám, alebo sa stýkať s priateľmi z okolia. Nezabúdajú však ani na špecifiká a individualitu detí, straty, traumy, a ich bolesti. Snažia sa ich samých naučiť vážiť si vlastné skryté poklady, objaviť svoje talenty, v čom im pomáhajú kvalifikovaní vychovávatelia, špeciálny pedagóg, psychologičky a sociálne pracovníčky. Našej návšteve tiež predchádzala výzva. Bolo ňou urobiť zbierku pre deti z tohto domova. Prinesené ošatenie, hračky, autá, stavebnice, spoločenské hry, lopty, plyšové hračky... a sladkosti, deťom vyčarili úsmev na tvári a urobili radosť. Záver patril sladkým pochúťkam v miestnej cukrárni.   

    • Advent prichádza

    • Rok ubehol ako voda a žiaci ZŠ na Vinbargu sa  29. novembra znova stretli na tradičnej školskej akcii, v aranžovaní adventných vencov. Tvoriví aranžéri a aranžérky sa s radosťou a bohatou fantáziou pustili do tvorby adventných vencov. Za oknami školy sa zima začínala pomaly, ale isto zhosťovať svojej úlohy. Piatkové popoludnie  naplnené kreativitou, veselou vravou, melódiou vianočných kolied ubehlo ako voda a rôznorodé adventné vence zaplnili školskú zborovňu. Obohatením adventného aranžovania bola prítomnosť rodičov. Aj keď odmena v podobe sladkých dobrôt nenechala na seba dlho čakať, skutočnou odmenou bola  radosť v očiach tých, ktorí prišli a spoločne strávili príjemné adventné popoludnie.

      Veď radosť v očiach deti i dospelých , príjemná atmosféra, fantázia sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť ani predať.

     .

    • Týždeň s lektorom AJ

    • Do galérie Týždeň s lektorom AJ boli pridané fotografie.

     V dňoch 18. - 22.11.2019 sa v našej škole uskutočnil týždeň so zahraničným lektorom. Vďaka spolupráci s agentúrou Talk Talk, našu školu navštívila mladá austrálčanka Sarah, ktorá sa v rozsahu 30 hodín intenzívne venovala skupine dobrovoľne prihlásených žiakov. 

     Ohlasy zo strany žiakov boli veľmi pozitívne. Ich spokojnosť, nadšenie a aktívny prístup svedčil o pútavej výučbe. Kurz im pomohol zbaviť sa jazykovej bariéry, získať väčšiu istotu v ústnom prejave a obohatiť svoje doterajšie znalosti o novú slovnú zásobu či komunikačné témy. 

     Záver týždňa a lúčenie prebehlo v skvelej nálade. Posledné zvedavé otázky, úprimné ďakovné slová či účastnícke diplomy, ktoré si žiaci odniesli domov na pamiatku, boli finálnou bodkou za novou skúsenosťou. Pri otázke, či by kurz odporúčali a zopakovali by si ho aj o rok, jednohlasne prikývli. Tí, ktorí túto šancu nevyužili, sa tak môžu tešiť na ďalšiu príležitosť v budúcom školskom roku. 

    • Okresné kolo Olympiády SJaL

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – obvodné kolo

     Dňa 27.11.2019 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     Našu školu veľmi úspešne reprezentovala  Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala  1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13.2.2020 v Prešove.  Zuzanke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa  úspechov aj v krajskom kole.

     Srdečne blahoželáme!

    • Minifutbal žiakov 2. - 4. ročníka

    • V dňoch 12. – 14. novembra 2019 sa uskutočnil minifutbal žiakov 2. – 4. ročníka.  V ňom si zasúťažilo a zašportovalo vyše sto žiakov 1. stupňa. Malým futbalistom želáme veľa športových úspechov.

    • Výsledky informatickej súťaže iBobor

    • Krásny výsledok aj v rámci celoslovenskej súťaže dosiahol žiak 8. A Denis Dupľák. Poďakovanie a gratulácia patrí aj ostatným súťažiacim.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

     Dňa 11.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. O postup na súťaž v kategórii 1A bojovali žiaci 6. - 7. ročník a v staršej kategórii 1B žiaci 8. - 9. ročníka. Výsledky boli nasledovné:

     Kategória 1A:

     1.m. Michal Kijovský  6.B

     2. m. Katarína Hopková  7.B

     3.m. Jazmína Ulagová   7.A

     Kategória 1B:

     1.m. Tomáš Kovaľ    9.B

     2.m. Ruth Romana Mihalčinová   8.A

     3.m.  neudelené

     Výhercom 1. miest srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020. 

    • Školský psychológ

    • KONZULTAČNÉ HODINY

     Školský psychológ - Mgr. Viera Kunecová

     Pondelok    14:00 - 15:30   Pre rodičov

     Utorok        14:00 - 15:30   Pre rodičov

     Streda        7:45 - 10:25     Pre žiakov a učiteľov

     Piatok         9:40 - 11:30     Pre žiakov a učiteľov

    • Mladý animátor vo Fundilande

    • Do galérie Mladý animátor vo Fundilande boli pridané fotografie.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor jesenné prázdniny strávili vo Fundilande v Prešove, kde zažili množstvo zábavy, dobrodružstva, adrenalínu a nezabudnuteľných zážitkov. Priestor pre pohyb je obrovský nielen do šírky, ale aj do výšky. Vyskúšali  4 druhy šmykľaviek (uzavretú, strmú, normálnu s guličkovým bazénom), trampolínu, lezeckú stenu, opičie dráhy rôznej náročnosti, veľké lego. V spodnej časti detského interiérového ihriska zahrali  si futbal na pripravené bránky, popreháňali sa na šliapacích autíčkach, poskákali na fit lopte, či zahrali stolové hry. V zadnej časti mali možnosť využiť oddychovú zónu s tulivakmi, kde si mohli po náročných prekážkach vyložiť nohy alebo posedieť pri teplom čaji, keksíku či pizzi.