• POPLATKY ZA  STRAVU  NA  JÚN  2024:

    •  

         Desiata   15 dní x 0,75 €                               = 11,25   € 

        

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.5.2024.

     -      Posledný týždeň nebude desiata.

      

     Vedúca šj .

    • Deň matiek

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

     MOJA MAMA

     V máji, vždy druhú nedeľu oslavujeme Deň matiek. V tomto roku to bolo 12. mája.

     Deň matiek je jedným z najdôležitejších sviatkov na celom svete, počas ktorého si uctime lásku, oddanosť a obetavosť našich mám. Tento deň nám poskytuje mimoriadnu príležitosť vyjadriť vďaku a uznanie všetkým mamám za ich neoceniteľný prínos do našich životov. Je to deň, keď si môžeme spomenúť na všetky tie drobné, no dôležité veci, ktoré naše mamy pre nás robia každý deň. Ich úsilie a obetavosť tvoria základ našich životov a ich láska nás posúva ďalej.

      

     Ako prvá s myšlienkou pravidelných medzinárodných osláv matiek prišla Anna Marie Jarvisová.  Je považovaná za zakladateľku tohto dňa. Bojovala za to, aby bol oficiálne uznaný a oslavovaný. Po prvý krát ho zrealizovala v roku 1907 v kruhu svojich najbližších ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už oficiálne oslavoval v kostole v Graftone na počesť všetkých mám. V roku 1914 tento sviatok oficiálne vyhlásil americký prezident za národný sviatok a následne sa začal oslavovať po celom svete.

      

                                                                                                                                             Dorota Červenická, ŽŠP

      

     Žiaci prvého až piateho ročníka našej školy urobili radosť svojim mamám namaľovaním ich portrétov a darovaním im ich na Deň matiek.  Všetky práce sme predtým zaradili aj do školskej výtvarnej súťaže s témou Moja mama.

      

      Víťazmi I. kategórie žiakov 1. až 3. ročníka sa stali:    Alexandra Pillárová z 1.A,

                                                                                                   Alexandra Búbelová z 2.A,

                                                                                                   Tobias Bilý z 3.A

      

     Víťazmi II. kategórie žiakov 4. a 5. ročníka sa stali:      Lara Krupová zo 4.B

                                                                                                   Zoe Marcinová z 5.A

                                                                                                   Michal Dančišin z 5.B

      

     Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe a všetkým nám veľa krásnych chvíľ s našimi mamami.

                                                                                                                                            Mgr. Mariana Antolíková

    • English Star 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album English Star 2024.

     Dňa 25.apríla 2024 sa naši žiaci popasovali s vedomostným testami z angličtiny v celoslovenskej súťaži English Star. 

     O rokmi obľúbenú súťaž bol aj tento rok veľký záujem. Súťažiaci zo všetkých ročníkov si preverili svoje vedomosti a teraz im neostáva nič iné, len trpezlivo čakať na výsledky súťaže. 

     Súťažiacim držíme palce a ďakujeme za účasť. 

    • Ocenenie v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína

    • Dňa 30. 4. 2024 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese prózy Hviezdoslavov Kubín. Veľmi nás potešila Natália Tomečková z 5. A, ktorá v druhej kategórii úspešne reprezentovala nielen našu školu, ale aj celý okres a získala 3. miesto.

     Natálke srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalšej umeleckej činnosti!

    • Workshop Ahoj TV

    • Dňa 24.4. 2024 sa uskutočnil wokrshop v súkromnej regionálnej televízii AHOJ TV. Žiaci si mali možnosť vyskúšať ako sa vyrábajú reportáže, ankety a ako vznikajú jednotlivé televízne žánre a ich finálna podoba. Ďakujeme, že sme mohli byť toho súčasťou.

    • Miniolympiáda zo SJaL

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Miniolympiáda zo SJaL.

     V mesiaci apríl sa konala vedomostná súťaž zo Slovenského jazyka a literatúry pod názvom Miniolympiáda zo SJaL. Svoje vedomosti si overili žiaci 6. a 7. ročníka. Toto sú naši výhercovia: 

      6.ročník

      1. miesto Gregor Červenický (6.B) 

     2. miesto Patrik Podubinský (6.B) 

     3. miesto Petra Hnidenková (6.B) a Sofia Harčárová (6.A) 

      7.ročník 

     1. miesto Sofia Zara Šalátová(7.A)

      2.miesto Rastislav Feciľák (7.B) 

     3. miesto Patrik Šoth (7.A) 

     Cena poroty Michal Kleban (7.B)

    • Deň Zeme 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 2024.

     Deň Zeme 2024 v znamení upratovania s Barbie!

     Barbie uprace Slovensko. Jeden deň, počas ktorého poďme urobiť niečo pre prírodu v našom okolí!

     Naša škola sa tento rok zapojila do projektu pod názvom BARBIE UPRATUJE SLOVENSKO & UPRATOVANIE JE HRAČKA.  Ide o podujatie, ktoré sme zrealizovali dňa 19.04.2024 na našom sídlisku Vinbarg k príležitosti Dňa Zeme.

     Projekt je inšpirovaný myšlienkou BARBIE LOVES THE OCEAN = spoločenská zodpovednosť = my to nielen hovoríme, ale reálne aj robíme!
     Barbie nám zabezpečila vrecia a rukavice na zber neporiadku. 

     Spoločne sme tak zatočili s neporiadkom po zime a ukázali všetkým, že upratovanie je hračka!

    • POPLATKY  ZA  STRAVU  NA  MÁJ  2024:

    •  

         Desiata   21 dní x 0,75 €                               = 15.75    €  
         

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 30.4.2024.

     Vedúca šj.
      

    • Plavecké kurzy

    • Vážení učitelia, milí žiaci, vážení rodičia,

     naša škola ponúka plavecké kurzy pre základné školy a materské školy

     Skúste to s nami na našej plavárni

     • Máme bohaté skúsenosti s organizáciou základných i zdokonaľovacích plaveckých kurzov.
     • Výcviky sú určené pre úplných začiatočníkov aj pokročilých, vo veku od 6 do 15 rokov a deti MŠ od 4 rokov.
     • Rozsah výcviku je 10h týždenne (5 dní), t.j. 2h denne (120 minútový vstup vrátane času stráveného v šatni) v čase vyučovania od 8.30 – 10.30h.
     • Na plavárni je k dispozícii množstvo rôznych plaveckých pomôcok a hračiek, ktoré rozširujú možnosti tréningu a prispievajú k zábavnejšej forme výučby.
     • Podľa plaveckej úrovne žiakov sa vykonáva plavecký výcvik na prípravnej ,základnej alebo zdokonaľovacej úrovni.
     • Naši inštruktori sú kvalifikovaní učitelia TaŠV so špecializáciou na plávanie

     Mgr. Mária Piskurová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačného stupňa v špecializácií plávanie

     Mgr. Zuzana Arendáčová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačného stupňa v špecializácií plávanie a inštruktor plávania dojčiat, batoliat a deti predškolského veku 1. kvalifikačného stupňa

     Natália Zubenko, kvalifikovaná učiteľka plávania

     PRÍPRAVNA  ETAPA  (predplavecká príprava)

     Cieľ: adaptácia detí na vodné prostredie osvojením si plaveckých zručností

     Základné plavecké zručnosti tvorí: plavecké dýchanie, splývanie, ponáranie spojené s orientáciou pod vodou, pády a zoskoky v najjednoduchších formách a základy lokomočných pohybov.

      

     ZÁKLADNÁ ETAPA (základný plavecký nácvik)

      

     Cieľ: vedieť preplávať vzdialenosť 25m plaveckým spôsobom kraul a znak (z neplavca sa stáva plavec začiatočník)

      

     ZDOKONAĽOVACIA ETAPA (zdokonaľovací plavecký výcvik)

      

     Cieľ: rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky ďalších plaveckých spôsobov so zaradením prvkov záchrany topiaceho sa a preplávaním jedným plaveckým spôsobom 200m (a viac) a 50m ďalším spôsobom s ich príslušnými obrátkami a štartmi.

      

     Ešte viac informácii na samostatnej stránke:

     https://zsvinbarg.edupage.org/a/plavaren-plavecke-kurzy

      

     Viac informácií: https://zsvinbarg.edupage.org/               Kontakt: zsvinbarg16@gmail.com

    • Exkurzia Solivar 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Solivar 2024.

     Spoznali sme múzeum Solivar

      

     Solivar je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Naši ôsmaci navštívili tento unikátny komplex technických objektov zo 17. storočia, ktoré slúžili na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Získali nové informácie o ťažbe, výrobe, spracovaní a využívaní tohto nášho „bieleho zlata“.

    • Deň narcisov 2024

    • Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov a to aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Jej 28. ročník sa bude v uliciach našich miest a obcí a teda aj na našej škole konať 18. apríla. Pripnutím žltého kvetu na znak solidarity s ľuďmi s rakovinou si predstavíme konkrétneho pacienta. Na Slovensku ich totiž ročne pribúda 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie.

    • Zápis do 1. ročníka 2024

    • Zápis do 1.ročníka je významným dňom pre všetkých predškolákov a ich rodičov. Aj tento rok sa takýmto dôležitým dňom stal 6.apríl 2024. Na jeho príprave a realizácií sa podieľali všetky učiteľky I. stupňa , vychovávateľky školského klubu , špeciálne pedagogičky a asistentky.

           Deti a rodičov privítala pekná výzdoba v priestoroch pri plavárni. Deti počas zápisu plnili rôzne športové úlohy , zábavné aktivity a pracovné listy. Súčasťou zápisu bola aj možnosť zaplávať si v školskom bazéne.

           Po skončení zápisu všetci predškoláci dostali pamätný list a darčeky, ktoré im budú pripomínať tento slávnostný  deň.

    • Divadlo Košice

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo Košice.

     Návšteva divadelného predstavenia "Reparát z povinného čítania " žiakmi 7.,8.a 9.ročníka v Historickej radnici v Košiciach

    • Geografická olympiáda - okresné kolo

    • V tomto školskom roku  sa konal už 52.ročník Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov v troch kategóriách.

     Kategória G

     Christofer Peter Varjan

     Kategória  F

     Sofia Harčárová, Oliver Haniš,

      Patrik Podubinský- úspešný riešiteľ

     Kategória E

     Samuel Špirko-úspešný riešiteľ, Soňa Ondíklová-úspešný riešiteľ

     Nina Chomová  – získala 3. miesto

     Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy  a Ninke želáme veľa úspechov na  krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove.