• Vesmír očami detí

    • Zvedavosť je podstatou ľudskej existencie. Rozľahlosť vesmíru vždy uchvacuje ľudskú myseľ. Čo je vlastne vesmír? To je veľmi veľká otázka pre každého. Čo všetko sa nachádza vo vesmíre? Koľko hviezd je vo vesmíre? Existuje planéta, ktorá nie je v slnečnej sústave? Aj na tieto a mnohé iné otázky hľadali žiaci odpovede na hodinách geografie. Objavovali galaxie, planéty, hviezdy, mesiace, kométy, meteority a hlavne planétu, na ktorej žijeme, našu Zem. Počas niekoľkých hodín načerpali množstvo nových poznatkov o vesmíre, ktoré využili pri tvorbe svojich projektov.

     Nápaditosť a fantázia detí je nekonečná, tak ako vesmír sám. Žiaci 5.A vytvorili nádherné projekty, ktoré s hrdosťou a novou skúsenosťou prezentovali na hodine. Tieto zaujímavé  projekty sú dôkazom, že žiaci dokážu svoje získané poznatky  aj takouto hravou formou zúročiť.  

                                                                                                                                                                    Mgr. Jana Harčárová

    • Florbalový turnaj - 1. stupeň

    • Florbalový turnaj
     "Ide sa hrať, fandiť a zabávať." To bolo heslom príjemne stráveného piatkového popoludnia žiakov prvého stupňa. 45 žiakov sa stretlo v telocvični a zahrali si florbal. Ostatní žiaci ich pri hre povzbudzovali spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami. Víťazmi sa stali všetci žiaci, pretože strávili popoludnie plné pohybu a zábavy.

    • Bezpečnosť školáka

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bezpečnosť školáka.

     Dňa 3.11.2023 sa žiaci ŠKD zúčastnili besedy s názvom Bezpečnosť školáka, ktorú viedla p. policajtka por. Mgr. M. Vojtašková. Počas pútavého rozhovoru sa žiaci oboznámili s bezpečným správaním sa školáka v škole, na ulici a doma.Bolo to veľmi zaujímavé a pútavé.

    • Erasmus+ Job shadowing

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus+ Job shadowing.

     Minulý týžden k nám vrámci projektu Erasmus+ Job shadowing zavítali kolegyne z Kamenického Šenova. Cieľom ich trojdňovej návštevy bolo zdieľanie spoločných  tém ako práca so žiakmi so špecialnými potrebami, asistencia, inklúzia, digitalizácia, financovanie, výučba jazykov, športová príprava a karierové poradenstvo. Zúčastnili sa hodín v 1.triedach, autistických triedach, hodín AJ a DEJ, besedy so žiakmi 9.ročníka a výchovnej poradkyne. V popoludnajších hodinách si vychutnávali krásy nášho mesta a drevených kostolíkov v jeho blízkosti, zapísaných v svetovom dedičstve UNESCO. Vďaka projektom Erasmus+ sa tak môžu stretávať kolegovia a žiaci z rôznych kútov Európy a spoločne  zdielať radosti a starosti svojho povolania. Na záver môžeme konštatovať, že aj  táto návšteva bola rovnako podnetná pre obe zúčastnené strany.       Mgr.Viera Mikulová

    • Olympiáda zo SJaL - školské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda zo SJaL - školské kolo.

     Dňa 23. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJaL, do ktorého sa zapojilo 11 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili v troch kolách:

     1. vedomostný test
     2. transformácia textu
     3.  rétorika

     Výsledky:  1. miesto  - S. Ondiková      9.B

                        2. miesto  -  D. Červenická   8.B

                        3. miesto  - S. Špirko             9.B

     Víťazom blahoželáme a Soni prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

    • exkurzia Archeopark Hanušovce nad Topľou

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album exkurzia Archeopark Hanušovce nad Topľou. Dňa 3.10. 2023 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka ocitli odrazu v praveku. Tento neopísateľný zážitok poznania piatich pravekých / starovekých období až po včasný stredovek nám ponúkol archeopark Hanušovce nad Topľou. Na vlastnej koži sme si skúsili aké to mali ľudia v minulosti náročné a za čo všetko im môžeme byť dodnes vďační.

    • Dejepisná exkurzia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepisná exkurzia.

     Dňa 11.10. 2023 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie organizovanej odborom školstva mesta Bardejov. Cieľom bolo navštíviť Vojenské historické múzeum vo Svidníku a vyhliadku Dukla.

    • Svetový deň zdravej výživy

    • „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“ (La Rochefoucauld)

                    Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravé stravovanie, na ktoré sa často kvôli hektickému spôsobu života zabúda. Práve preto sme si 16. októbra pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.

                    Zdravá výživa je dôležitá pre ľudí v každom veku. Pre tých najmladších to platí dvojnásobne. Preto je dôležité, aby si deti osvojili správne stravovacie návyky. Zábovnou formou sme sa snažili poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá obsahuje veľa vitamínov a je prospešná pre všetkých. 16. október nám má pripomenúť, že život človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

    • Naša šarkaniáda - ŠKD

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Naša šarkaniáda - ŠKD.

     Jeseň je spojená s tradíciou púšťania šarkanov. Deti v ŠKD aj tento rok netrpezlivo čakali na "našu Šarkaniádu." Aj keď povieval iba slabý vánok, šarkany lietali vysoko v povetrí. Deti ukázali svoje zručnosti a schopnosti pri púšťaní šarkanov a vychutnávali si túto typickú jesennú zábavu.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Poplatky za stravu na november 2023:

     Desiata   20 dní x 0,70                                =     14,00 € 

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.10.2023.

     Vedúca ŠJ .

    • Školská jedáleň - jedálny lístok

    • Jedálny lístok

     jedálny lístok nájdete od 16.10.2023 na podstránke Jedálny lístok

     Po prihlásení do edupage - modul Školská jedáleň - je tam navyše možnosť odhlásenia sa zo stravy na konkrétny deň.

     Navyše je jedálny lístok prístupný už aj v aplikácii EduPage

     Návod s obrázkami:

     Skolska_jedalen.pdf

    • Svetový deň srdca 2023

    • Svetový deň srdca je globálna kampaň, počas ktorej sa jednotlivci, rodiny, komunity a vlády na celom svete zapájajú do aktivít, aby sa postarali o zdravie svojho srdca a zdravia ostatných. Prostredníctvom tejto kampane Svetová federácia srdca spája ľudí zo všetkých krajín v boji proti záťaži KVO a inšpiruje a riadi medzinárodnú činnosť na podporu zdravého života na celom svete.

     Preto Svetová zdravotnícka organizácia posiela výzvu do celého sveta, aby sme sa 29. septembra. zmobilizovali a uskutočnili výzvu aby sa čo najviac ľudí zapojilo do kampane. Heslo Svetovej federácie srdca pre tento rok je : Použivaj srdce, poznaj srdce.

    • Rodičovské združenie

    • Triedne zasadnutie ZRŠ 05. 10. 2023 (štvrtok). 

     I. stupeň – 16.30h    II. stupeň – 17.00h

     Zasadnutie rodičovskej rady 04. 10. 2023 o 17.00h v zborovni (streda).

    • Literárna exkurzia 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárna exkurzia 2023.

     Dňa 27. 9. 2023 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, vybrali na exkurziu do Jasenovej, rodnej dediny Martina Kukučína. V jeho dome, ktorý postavil spisovateľov otec,  Ján Bencúr, nás už očakávala pani sprievodkyňa, ktorá nám veľmi zaujímavo a krásnym slovom porozprávala o jeho živote a tvorbe. Prešli sme si okolie domu s hospodárskymi budovami, izbu i kuchyňu s dobovým nábytkom. Videli sme mnoho kníh, fotografie z jeho života, kroj, literárne práce. Blízko domu sa nachádza jeho socha v nadživotnej veľkosti. Mal veľmi zaujímavý život a sme radi, že sme sa o ňom dozvedeli nové informácie.

     Múzeum  Pavla Országha – Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Tu sme sa dozvedeli nielen fakty, ale aj mnoho zaujímavosti zo života nášho významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava.

     Prezreli sme si zbierku jeho osobných predmetov, ktoré múzeu venovala jeho manželka Ilona. Videli sme jeho pracovňu, časť salónu,  papuče, mašle okolo krku, ktorými bol povestný, rukopis jeho básní, dokonca aj nedofajčenú cigaru. Tiež sme sa dozvedeli, že ovládal mnoho európskych jazykov. Túto vedomosť využil na prekladanie literárnych diel významných autorov. Najradšej prekladal Shakespeara.

          Navštívili sme aj Čaplovičovu knižnicu, kde sa nachádza niekoľkých tisícok vzácnych kníh, ktoré Vavrinec Čaplovič počas svojho života nazbieral. S touto vášňou začal už ako 14- ročný.  Svoju súkromnú zbierku potom daroval Orave. Nachádzajú sa v nej rôzne lexikóny, vzácne listiny, knihy písané na organický materiál - pergamen, staré mapy, zbierky rukopisov i  25 inkunábul – prvotlačí. Tie sme však na vlastné oči  nevideli, pretože knihy musia byť uskladnené v tme a chlade.

     Literárna exkurzia sa nám páčila, získali sme mnoho nových poznatkov, ktoré obohatili naše vedomosti.

                                                                                        Mgr. Petra Peláková