• Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023.

     Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

     21.4. 2023 sa žiaci našej školy venovali tematike ochrany prírody. V rámci rôznych aktivít sa zúčastnili aj školskej výtvarnej súťaže s touto témou.

     Pracovali jednotlivo, alebo  v skupinách.

     Víťazi jednotlivcov:  1. miesto - Patrik Paňko, 2.A

                                     2. miesto - Martin Kleban, 4.B

                                                       Jakub Špirko, 4.B

                                     3. miesto - Lara Krupová, 3.B

                                                       Dávid Kováč, 8.B

                                     Cena poroty: Marián Kanský, A2

     Víťazi skupín:

     I.stupeň:  1. miesto-Klára Pangrácová a Lucia Pechová, 2.A

                     2. miesto-Zoe Marcinová, Zoja Peláková, Eric Vadász

     II. stupeň:1. miesto-Ema Martičková, Kristína Nimasová, Kamila Martičková, 9.B

                     2. miesto-Loriána Magdová, Klára Kyjaková, Veronika Mojdisová, 8.A

                     3. miesto-Sofia Harčarová, Sofia Porubská, 5.A

                      Cena poroty: Trieda A3

    • Deň Zeme na našej škole - 2023

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 21.04.2023 oslavovali Deň Zeme. Environmentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia sa venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň žiaci tvoria plagáty a podieľajú sa na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v bližšom areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.

    • Deň narcisov 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov 2023.

     Deň narcisov na našej škole 

     Sme radi, že aj tento rok bola naša škola dňa 20.04.2023 súčasťou finančnej zbierky pre onkologických pacientov pod názvom Deň narcisov, ktorá sa už po 27.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

     Na Slovensku ročne pribudne okolo 40 000 nových onkologických pacientov, ktorí častokrát potrebujú finančnú pomoc v oblastiach ako sú onkoporadne, siete psychológov, krátkodobé ubytovanie, advokácie pacientov, ale aj v mnohých ďalších.  ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do nej ochotne zapojili.

    • Oznam pre stravníkov v ŠJ - poplatky na máj 2023

    •     Desiata   21 dní x 0,70                                 =    14,70 €

         1.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         2.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         Cudzí  21 dní x 4,00                                     =    84,00 €

         Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

    • Zápis do 1. ročníka - apríl 2023

    • Máte doma budúceho prváčika? Potom nepremeškajte zápis do prvého ročníka. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.augusta 2023 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Zápis trvá od 1. apríla do 30. apríla 2023

     Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

     1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky, (online prihláška už je nastavená a zapnutá, ak chcete svoje dieťa prihlásiť, tak vyplňte všetky potrebné údaje, tlačiť prihlášku nemusíte. Vytlačíme ju pre vás v škole, kde už prídete s dokladmi len na kontrolu údajov a podpísanie. Na zadané emailové adresy dostanete správu o tom, či bola vaša prihláška zaregistrovaná školským systémom. Ak správu do niekoľkých minút nedostanete, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty, alebo správnosť emailovej adresy v prihláške.
     2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

     Viac informácii na podstránke "Budúci prváci"

      

     Pozývame deti a ich rodičov na začiatok zápisu,

     ktorý bude v sobotu 1. apríla od 9.30 do 12.00

     v školskej telocvični (Vchod od plavárne). Deti nech si prinesú športovú obuv so sebou. Budú ich tam čakať športové aktivity a  rôzne kreatívne činnosti. Pre všetkých (deti i rodičov) sú pripravené hry v školskom bazéne. Nezabudnite si plavky. Rodičia zoberte rodný list dieťaťa

      

    • Pripomienka - RZ 13.4.2023

    • ZRŠ I. stupeň – 16.30h

     ZRŠ II. stupeň - konzultácie od 16.00 - 18.00h

     ZRŠ rodičov z Poštárky – 17.00h v školskej jedálni

     Rodičovská rada o 17:30

    • Biologická olympiáda kategória D-TP

    • Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 24.03.2023 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Obsahom tejto kategórie sú rastliny, ich stavba tela, zástupcovia ale aj ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 8 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto - Nina Sobeková (6.B)

     2. miesto -  Dorota Červenická (7.B)

     3. miesto - Nina Chomová (7.A)

     Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom držíme palce na okresnom kole! 

    • Pytagoriáda 2023 - okresné kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2023 - okresné kolo.

     V dňoch 20.3. a 21.3.2023 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo populárnej matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategóriách od 3. po 8. ročník súťažilo takmer 150 žiakov. Veľmi úspešní boli aj niektorí naši žiaci - 1. miesto v kategórii P8 získal Samuel Špirko 8.B, 2. miesto v kategórii P6 získal Rastislav Feciľák 6.B a na 3. mieste v tej istej kategórii sa umiestnila NIna Sobeková. Gratulujeme medailistom a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy.

    • Prevenčná prednáška

    • Vďaka rozvojovému projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Zdravie a bezpečnosť na školách sa školskej špeciálnej pedagogičke Mgr. Barbore Balogovej a školskej psychologičke Mgr. Viere Šverhovej podarilo zorganizovať prevenčnú prednášku na tému adolescenti a závislosť. Jednalo sa o otvorenú spoveď závislého, po liečení, t.č. abstinujúceho ... alkohol, drogy, gambling. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou pod vedením pána Branislava Mojseja. Preventívne aktivity majú za cieľ podporiť zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách i mimo nej. Sme veľmi vďační za túto preventívnu činnosť.