• Lanové centrum 2019

    • Mladí animátori vyskúšali svoje športové zdatnosti a  precvičili celé telo na lezeckej stene bouldrovke  v OUTDOORPARK – Lanovom centre v Prešove
      

     Mladí animátori vyskúšali svoje športové zdatnosti a  precvičili celé telo na lezeckej stene bouldrovke  v OUTDOORPARK – Lanovom centre v Prešove

    • Enviro deň 2019

    • Do galérie Enviro deň 2019 boli pridané fotografie.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor zažili Enviro deň v Športovej hale v Bardejove, kde si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach, pozreli vystúpenie Tárajko a Popletajka a občerstvili sa cukrovou vatou a popcornom.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor zažili Enviro deň v Športovej hale v Bardejove, kde si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach, pozreli vystúpenie Tárajko a Popletajka a občerstvili sa cukrovou vatou a popcornom.

    • ŠKD - vychádzka

    • Do galérie ŠKD - vychádzka boli pridané fotografie.

     Pekné jesenné popoludnie sme využili v ŠKD aj na vychádzky. Dnes bol našim cieľom pamätník, ktorý bol postavený na počesť prvého dreveného krytého mosta cez rieku Topľa. Most slávnostne odhalil cisár Jozef II. v roku 1783.

    • Jesenné prázdniny

    • Jesenné prázdniny sú 30.10. a 31.10. 2019 (streda, štvrtok) a keďže 1. 11. 2019 (piatok)  je Sviatok všetkých svätých, tak vyučovanie pokračuje od pondelka 4.11.2019

     Počas jesenných prázdnin nebude v prevádzke ŠKD, CVČ ani ŠJ.

    • Literárna exkurzia 2019

    • Literárna exkurzia očami žiakov

     Dňa 18.10.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie Dolný Kubín – Jasenová – Martin.

     A zážitky boli nezabudnuteľné...

     Prvým bolo Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po pútavom výklade o jeho živote a  formovaní národného povedomia  sme si prezreli zaujímavé exponáty, rukopisy, knihy a fotografie, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou  nášho najväčšieho básnika.  Svoje vedomosti sme si  upevnili, obohatili, ale aj otestovali. Po prehliadke Hviezdoslavovho  námestia, kde nás okrem iného  zaujal  aj dom, v ktorom žil a tvoril,  sme sa presunuli do neďalekej dedinky Jasenová.

     V rodnom dome Martina Kukučína nás privítala veľmi milá pani, ktorá nám porozprávala o jeho detstve, učiteľskej a lekárskej praxi, o živote plnom zlomov a prekvapujúcich obratov i o neľahkých potulkách svetom. Zaujala nás nielen modrá farba domčeka, skromný interiér, ale najmä osobnosť významného predstaviteľa slovenskej realistickej literatúry.

     Plní dojmov sme nasadli do autobusu a vystúpili v Martine. Matica slovenská a  Národné literárne múzeum nás očarili nielen zvonka, ale i zvnútra. Vzdelávali sme sa v oblasti histórie nášho rodného jazyka, prešli sme dejinami od čias Cyrila a Metoda, spoznali sme veľa významných osobností  a historických udalostí, ktoré ovplyvnili  národné dianie a zaslúžili sa o slobodu nášho národa. 

     Vyvrcholením  putovania bola návšteva Národného cintorína v Martine, kde sme si uctili pamiatku mnohých významných predstaviteľov našej literatúry a kultúry.

     Ďakujeme našim pani učiteľkám, že nám pripravili bohatý program. Na  krásne zážitky budeme s láskou spomínať. Navštívili sme očarujúce miesta, ktoré zanechali stopu nielen v našej pamäti, ale aj v srdci.

                                                                                                                          Zuzana Kozubová, 9.A

    • Krajšie školy - projekt

    • Do galérie Krajšie školy - projekt boli pridané fotografie.

     Učitelia Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove sa vo výchovno-vzdelávacom procese snažia účinne pôsobiť na vytváranie pozitívnych postojov k zdraviu , k ochrane prírody a zdravému spôsobu života nielen u detí, ale aj prostredníctvom nich aj u ich rodičov a  obyvateľov menovaného sídliska. V oblasti   environmentálnej výchovy sa škola snaží čo najužšie spolupracovať s rodinami žiakov pri vytváraní zdravého a príjemného  prostredia v okolí školy.

          Vďaka podpore  Komunitnej nadácii v Bardejove v programe Krajšie školy sme mohli uskutočniť projekt, ktorého hlavným cieľom je skrášľovanie a zveľaďovanie prostredia škôl tak, aby sa v ňom žiaci cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu. Našou aktivitou bola úprava priestorov okolo školy, zelených plôch v školskom areály a vytváranie vonkajších priestorov  určených aj pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity žiakov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu sa stalo aj osadenie košov pre psie exkrementy, nakoľko na tomto sídlisku je veľa ľudí , ktorí majú svojho domáceho miláčika – psa .Aj keď to nebola ľahká práca, myslíme, že to prispelo nie len k budovaniu pekného vzťahu rodičov a školy, ale aj k upevňovaniu pekných vzťahov medzi rodičmi v triede aj v samotných rodinách. Dielo sa naozaj vydarilo, bude slúžiť všetkým, ktorí navštevujú našu školu, ale aj širokej verejnosti sídliska Vinbarg.

                                                                                                         PaedDr. M. Prokopovičová

    • Toalety pre psíky

    • Základná škola na Vinbargu v rámci  úpravy okolia pred školou, oslovila firmu : „Eco dog toilet“ , so sídlom v Bardejove o nainštalovanie psích  toaliet.

          Škola sa tak v Bardejove zaradila medzi prvých, ktorým záleží na čistom prostredí. Chcú ísť príkladom pre ďalších a dúfajú , že takých  psích toaliet pribudne v našom meste aj na iných priestranstvách.

          Samospráva v otázke psích venčovísk, zberných nádob pre psie exkrementy ťahá za kratší koniec. Podľa našich informácií, práve nádoby na psie výkaly pribudnú v okolí nábrežia rieky Topľa.

    • Výlet na Spišský hrad

    • Do galérie Výlet na Spišský hrad boli pridané fotografie.Výlet na Spišský hrad 17. 10. 2019, ŽŠP

     Októbrové babie leto sa nám odmenilo skvelým počasím a ZŠ na Vinbargu strávila slnečnú stredu poznávaním Spišského hrhhadu. Žiaci druhého stupňa, ktorí boli vybraní na základe úspechov v správaní, mali možnosť spoznať tento slovenský unikát. Navštívili sme: horné a dolné nádvorie, hradnú kuchyňu, múzejnú expozíciu, kaplnku. Žiakov osobitne zaujala mučiareň. Prehliadku sme si predĺžili prechádzkou po hradbách jedného z najväčších zachovaných hradov v strednej Európe. Celodenný výlet sme zavŕšili návštevou obchodného domu Eperia v Prešove.

    • ŠKD - príprava zdravého olovrantu

    • Do galérie ŠKD - príprava zdravého olovrantu boli pridané fotografie.

     Celkom obyčajný a predsa iný sa niesol deň 11. október 2019. Deti z ŠKD sa naučili pripravovať zdravý olovrant. Oboznámili sa s menej známymi zdravými potravinami a vyskúšali si pripraviť zeleninové chlebíčky a ovocné šaláty. Výsledok snaženia veľmi rýchlo zmizol deťom v bruškách.  

    • Výtvarná súťaž Farby jesene

    • Do galérie Výtvarná súťaž Farby jesene boli pridané fotografie.

     Výtvarná súťaž FARBY JESENE - vyhodnotenie

      

     1.-2.roč.

      

     1.Z.Marcinová    1.A

     2.Z.Peláková      1.A

     3.Š.Križan           2.A

     Cena poroty:       N. Vojtášková 2.A

      

     3.-4.roč.

      

     1.O.Marcinčin     3.B

     2.N.Sobeková     3.B

     3.L.Kolcunová     3.A

     Cena poroty:       M. Grich 3.A

                                 M. Šalátová 3.B

      

      

     Porota v zložení:   Mgr. A. Rohalová

                                   Mgr. K. Graveczová

                                   Mgr. D. Fellegiová

    • Európsky deň jazykov - AJ

    • Do galérie Európsky deň jazykov - AJ boli pridané fotografie.

     Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, vzájomného porozumenia i celoživotného vzdelávania.

     Pri tejto príležitosti si mnoho škôl, ako aj naša, v rámci jazykovej výučby pripravili niekoľko rôznych aktivít, tvorivé dielne či  vedomostné kvízy, a to vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa v našej škole učíme. Výsledkom každej činnosti bola buď vedomosť o najrozšírenejších jazykoch vo svete, spoznávanie vlajok rôznych štátov či úplne najobľúbenejším sa stalo, vedieť sa pozdraviť v inom jazyku.

     A že sa deťom takéto netradičné hodiny veľmi páčili, dôkazom sú fotky z vyučovacích hodín od najmenších prváčikov až po našich najstarších deviatakov.

    • Turistika Viszlayová - Poľsko

    • Do galérie Turistika Viszlayová - Poľsko boli pridané fotografie.

     Naša jesenná trasa viedla pohorím Beskyd Sadecki. Z Krynice sme sa vyviezli kolejkou gondolowou, čiže kabínkovou lanovkou na Jaworzynu Krynicku. Z vrcholu sme videli široké okolie, vrátane Tatier a blízkeho chodníka korunami stromov - Slotwiny. Pokračovali sme hrebeňom až na Halu Labowsku. Tu sme odbočili po žltej značke cez Laziska do Lomnice Zdrój. Spolu sme 29.9.2019 prešli za nádhreného počasia 18 km.

    • Noc vyskumníkov

    • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV V POPRADE - 2019

     Dňa 27.09.2019 sa žiaci našej školy v úzkej spolupráci so SGBJ-DSA zúčastnili zaujímavej akcie „Európska noc výskumníkov“, ktorá sa konala v priestoroch nákupného centra Max v Poprade.

     Tento ročník bol zameraný na tému „Život ako ho (ne)poznáme“. Žiaci okrem skúmania a robenia rôznych pokusov sa zamýšľali nad tým, čo ešte nevieme a čo ešte stále čaká na svoje objavenie. Naši malí i veľkí žiaci sa presvedčili, že veda nie je žiadna nuda – dozvedeli sa zaujímavé informácie o tancujúcich nukleových kyselinách, taktiež informácie o ponožkách proti kliešťom, o lykožrútoch v Tatrách a nakoniec aj o vesmíre, postavili si origami DNA a poniektorí si zahrali aj počítačovú hru Mad DNA Game.

     Sme radi, že sme sa tejto akcie mohli zúčastniť. Za pozvanie ďakujeme RNDr. Oľge Lissyovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SGBJ-DSA.

      

                                                                                         Mgr. Zuzana Kolesárová

    • ZRŠ

     • Triedne ZRŠ pre 1. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 16:30
     • Triedne ZRŠ pre 2. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 17:00
     • (zasadnutie Rodičovskej rady bude 1. 10. 2019 o 17:00 v zborovni ZŠ)