• Šaliansky Maťko - okresné kolo

    • Dňa 30.1.2020 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

          Našu školu reprezentovali Loriána Magdová z 5. A a Soňa Lenártová zo 7. A. Soňa Lenártová sa umiestnila na výbornom 1. mieste v tretej kategórii. Srdečne blahoželáme! 

    • Novinka - logopédka na škole

    • ZŠ na Vinbargu rozširuje svoju ponuku

     Reč je jedným z nástrojov dorozumievania sa. Niekedy však nastane jej porucha,  ktorá môže mať rôzne príčiny. V posledných rokoch  zisťujeme, že nám do prvých ročníkov nastupuje viac  detí s rôznymi poruchami reči než v minulosti. V budúcnosti to často môže ovplyvniť aj celú osobnosť dieťaťa. Keď sa to podchytí včas, je vo väčšine prípadov veľká nádej na nápravu. Preto sme sa rozhodli pomôcť týmto deťom. V januári 2020 začala na našej ZŠ pracovať logopedička, Mgr. Nikola Fereková. Pri svojej  práci využíva prvky ABA terapie (aplikovanej behaviorálnej analýzy). Zatiaľ k nám, na ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, chodí iba jeden deň v týždni, ale na nedostatok práce sa nemôže sťažovať. Tým viac, že sa venuje aj našim autistom. Jej prístup k deťom je priateľský, pozitívny, takže na stretnutie s ňou sa deti veľmi tešia. Naši zverenci aj ich rodičia k nej majú dôveru, čo je tiež veľmi dôležité.

    • Do pozornosti pre rodičov piatakov

    • Dovoľujeme si Vás informovať o termíne a spôsobe zaslania výsledkov z Testovania 5 2019.

     Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky zasielané školám už len elektronicky. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 v elektronickej forme budú pre školy prístupné v systéme Proforient od 20. decembra 2019. V spolupráci s našim poskytovateľom školských informačných systémov aScAgenda (ASC, s.r.o.) sme pre školy pripravili novinku – sprístupnenie výsledkov žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky (IŽK). Výsledky žiakov prostredníctvom IŽK budete môcť vidieť, po prihlásení, už v ten istý deň, ako budú sprístupnené v systéme Proforient.

     Ak vám po prihlásení do IŽK pribudne podobná notifikácia (správa), ako je na obr. hore, tak stačí na ňu kliknúť a uvidíte podrobnejšie výsledky svojho dieťaťa. (Medzi správami hľadajte tú z 20.12.2019 o 12:50 )

     Výsledky budú prístupné aj v mobilnej EduPage aplikácii

    • Ponuka CVČ pri škole

    • Milí rodičia, počas vianočných prázdnin sa záujmová činnosť (krúžky) nekoná.  Bežná činnosť začína v stredu 8. 1. 2019. Počas prázdnin našim žiakom ponúkame:

     23.12.2019      Príprava na T9-2020 – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Bartošová)

     23.12.2019      Športový deň v telocvični – v čase od 8:00 do 12:00 hod.  (p. Fellegiová)

     23.12.2019      Klzisko – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p.Klimkovská a p. Prokopovičová)

     27.12.2019      Turistika, Mihaľov – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Antolíková)

     30.12.2019      Klzisko, telocvičňa – v čase od 8:00 do 12:00 hod (p. Viszlayová, p. Soroková)

     02.01.2020      Premietanie filmu v škole +  hry – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Mikulová, p. Zuščiková

     03.01.2020      Turistika, Vyhliadková veža Moliterka – v čase od 8:30 do 12:30 hod. (Mgr. M. Kendrová a Mgr. V. Dzubáková)

      

    • Vianočná akadémia 2019

    • Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás tradičneobklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné,výnimočné a radostné. Aj tejto rok , dňa 17.12.2019 sa konala naša vianočnáakadémia, ktorá všetkých prítomných naladila sviatočne prostredníctvom básní,piesní, tancov , kolied, vinšovačiek a zdramatizovaných hier. Vystúpenie žiakovbolo vynikajúce, za čo im patrí veľká pochvala. Ale tá patrí aj všetkým učiteľkámI. stupňa, ktorý tento program pripravovali, pani vychovávateľkám sa krásnuvianočnú výzdobu školskej jedálne, p. Barboríkovi za kvalitné ozvučenie ,predsedníčke ZRŠ za sladkú odmenu pre všetkých účinkujúcich.

    • Vianočná ikebana 2019

    • Vianočné sviatky sú už pred dverami. V každej domácnosti vládne iná atmosféra ako v tie obyčajné dni. Slávnostnejšia, plná kúzel a očakávaní. Zo všadiaľ cítiť vôňu Vianoc. Je nezameniteľná, perníková, vôňa ihličia.

     Podobná predvianočná atmosféra vládne aj v našej škole. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočná výzdoba. Vyzdobený vianočný stromček nesmie chýbať a žiakmi vyrobené ikebany už zdobia zborovňu školy. Pri pohľade na ne sa nám pred očami vybaví štedrovečerný stôl plný dobrôt, ktoré ku Vianociam patria. Jedna krajšia ako druhá, každá vytvorená srdcom i fantáziou žiakov. Vidieť, že pri ich príprave si žiaci dali záležať. Každá z nich je niečím výnimočná a aj vďaka nim sa v škole vytvorila nádherná sviatočná atmosféra, pri aranžovaní doplnená aj o vianočný punč.

    • Noc v škole 2019

    • Noc v škole : 29.11.2019 sa  60 detí a 10 asistentov – žiakov 6. ročníka a 5 učiteľov zo ZŠ – Vinbarg sa veľmi dobre zabavilo na spoločnej diskotéke s Bobrom, zasúťažili si v telocvični  rôzne športové súťaže, večer sa zabavili na nočnej hre s baterkami pri hľadaní rôznych sladkostí, na záver si deti pozreli peknú rozprávku. Unavené a šťastné sladučko zaspali. Po krátkej noci ich ráno budili rezké rytmy modernej hudby. Vysmiatí a šťastní sa s radosťou zvítali s rodičmi , ktorí ich netrpezlivo čakali pred školou.

    • Šaliansky Maťko 2019

    • Do galérie Šaliansky Maťko 2019 boli pridané fotografie.

     Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

     Umiestnenia:

                                  2. kategória /4. a 5. ročník/

                                  1. miesto: Loriána Magdová,  5.A

                                   2. miesto: Ella Hanobíková, 5.A

                                   3. miesto: Petronela Chomová, 4.B

      

                                    3. kategória /6. a 7. ročník/

                                    1. miesto: Soňa Lenártová, 7.A

                                    2. miesto: Loriána Feciľáková, 6.A

                                    3. miesto: Sofia Šterbáková, 6.A

      

     Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme!

    • Minifubal najmenších

    • Dňa 21.11.2019 sa uskutočnil minifutbal predškolákov z MŠ a žiakov 1. ročníka ZŠ. Deti si nezahrali len futbal, ale sa aj dobre zatancovali s pani učiteľkami. Každý z nich sa stal víťazom a odniesol medailu za prvé miesto a sladkú odmenu. Už teraz sa tešíme na ďalší turnaj v minifutbale detí z MŠ a ZŠ – Vinbarg.

    • Naši žiaci na SGBOJi

    • Do galérie Naši žiaci na SGBOJi boli pridané fotografie.

     Dňa 4.12. 2019 sa osem žiakov našej školy zúčastnilo 9. ročníka matematicko-logickej súťaže v riešení zaujímavých matematických a logických úloh pod názvom SGBOJ pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ  v priestoroch Súkromného gymnázia DSA v Bardejove. Našu školu reprezentovali dve štvorčlenné družstvá.

     Prvé družstvo "4 dupajúce hady" Z. Petrovičová, V. Švedová, L. Červenický a D. Dupľák, druhé družstvo "4 kričiace ryby"- P. Franta, M. Lazurová, A. Pasterňáková a F. Vabno.

     V čase približne dvoch hodín riešili zadané úlohy. Začali prvou päticu úloh z pripravených 45-tich úloh, pričom za každú správne vyriešenú úlohu dostali na riešenie novú.

    • Vianočné pečenie

    • Vianočné pečenie so žiakmi 1. stupňa si aj v tomto roku našlo svojich fanúšikov, ktorí súperili , kto z nich je lepší kuchár. Školáci napiekli úžasné koláčiky a tie nám učiteľom svojou chuťou až vyrážali dych. Vari možno pre seba a svojich rodičov pripraviť krajší darček? Okrem sladkých zásob na zimné prázdniny však spolu prežili v škole krásne a nádherne voňavé popoludnie.

    • Futsal - starší žiaci

    • 2.12.2019 - Vianočný turnaj vo futsale starších žiakov. Umiestnenie: 1. miesto – 9.B, 2. miesto – 8.AB.  Víťazom srdečne blahoželáme!                                                                                          

    • Mladí animátori - medovníky

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor svoju šikovnosť a tvorivosť v  adventný čas využili pečením, zdobením a balením chutných medovníkov. Tieto medovníky sú určené na vianočnú burzu.

    • Mladí animátori v DJZ Prešov

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor na divadelnom predstavení Červená čiapočka v DJZ  Prešov

     V nedeľné decembrové popoludnie sa žiaci z krúžku Mladý animátor zúčastnili divadelného predstavenia Červená čiapočka, ktoré sa odohralo v DJZ v Prešove. Poučný rozprávkový príbeh na motívy bratov Grimmovcov zaujal a rozveselil všetkých, deti, ale aj dospelých. Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, s dobrou náladou sa vrátili domov s predsavzatím - byť dobrí a konať dobro.