• Začiatok prezenčného vzdelávania od 10.1.2022

    • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

     Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

     Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať, ak to umožní organizácia vyučovania v škole.

     Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

     Čítajte viac:

     https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

      

    • OZNAM vedúcej ŠJ - platby za stravu - január 2022

    •    Desiata       16 dní x 0,50 €                             =   8 €

        1.stupeň     16 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  20,40 €

        2.stupeň    16  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  21,68 €

        Dospelí      16 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  14,16 €  / zmena poplatku /

        Gym.         16 dní x 1,45 €                              =  23,20 €

      

      Preplatky si môžu rodičia odpočítať z platby za január. Výšky preplatkov

      sú v prílohe tohto oznamu. Minimálne platba za obed je 2 € a za desiatu

      0,50 € . Kto má väčší preplatok , ten prejde do platby za február 2022.

      Minimálna platba je potrebná preto , aby sme vedeli, kto potrebuje stravné lístky

      na január a kto bude chodiť na obedy prípadne desiate.

     Stravné lístky sa budú vydávať cez každú prestávku dňa 10.1.2022., pri okienku pri jedálni.

      č. mobil vedúcej šj. : 0911 882 981

     preplatky2021.pdf

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa budú chcieť stravovať od januára 2022, že platiť treba až od 1. januára 2022. Kvôli uzávierke účtovníctva, s oddelením ekonomiky to bolo takto dohodnuté.

     Koncom decembra zverejním zoznam všetkých žiakov, vrátane našich gymnazistov, kto má koľko preplatkov. Uvediem sumu ktorú treba zaplatiť na január a Vy si z prípadného preplatku, ktorý sa Vám nakumuloval odpočítate a zaplatíte za január už len zvyšnú sumu.

     Treba dať pozor pre žiakov ZŠ, aby nezabudli pripočítať ku platbe 2 € réžiu.

     Zatiaľ želám krásne a hlavne v zdraví prežité Vianoce, krásneho Silvestra  a úspešný štart v novom roku 2022.

     Želá vedúca ŠJ .

     Prípadný dotaz ohľadom platby –moje tel. číslo : 0911882981

    • Pytagoriáda - školské kolo

    • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili úlohy online, keďže vyučovanie na 2. stupni prebiehalo dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 108 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najuspešnejších riešiteľov:

     kategória P3

               1. miesto - Michaela Boruvová, 3.A

               2-3. miesto - Zoe Marcinová, 3.A

               2-3. miesto - Mathias Vanta, 3.A

               úspešní riešitelia - M. Fecko 3.B, Ch. P. Varjan 3.A; H. Choma 3.B; S. Hasmandová 3.B,

                                               S. Šimco 3.A; P. Straka 3.A, R. Sobek 3.B, J. Špirko 3.B, Z. Peláková 3.A

     kategória P4

               1. miesto - Gregor Červenický 4.A

               2. miesto - Martin Michálek 4.A

               3. miesto - Chloe Koscelníková 4.A

               úspešní riešitelia - P. Živčáková 4.A, L. Vargová 4.A; 

                 

     kategória P5

               1. miesto - Oliver Haniš, 5.A

               2. miesto - Filip Zuščák, 5.B

               3. miesto - Oliver Marcinčin, 5.B

               

     kategória P6

               1. miesto - Jozef Stronček, 6.B

               2. miesto - Daniela Podlesná, 6.A

               3. miesto - Martin Mačejovský, 6.A

               úspešní riešitelia - S. Vantová 6.A; M. Huk 6.A;  F. Isák 6.B;

                                               N. S. Vadászová 6.B; T. Kozák 6.B;

                       

     kategória P7         

               1. miesto - Samuel Špirko 7.B

               2. miesto - Charlotte Šoltýsová 7.A

               3. miesto - Jakub Zuščák 7.A

               

     kategória P8

               1.- 3.  miesto - Jakub Valko 8.B

               1.- 3. miesto - Jakub Haniš 8.B

               1.- 3. miesto - Klaudia Hnidenková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.

    • Žijeme v digitálnej dobe

    • Riziká na sociálnych sieťach a internete

     Žijeme v digitálnej dobe, kedy je pre nás internet nie len dobrým sluhom, ale často aj zlým pánom, hlavne, keď nie sme informovaní o nástrahách, s ktorými sa na sociálnych sieťachmôžeme stretnúť. Ak chýba záujem alebo správna rada zo strany rodiča, učiteľa, vychovávateľa či organizácie, ktorí by nás varovali, pripadne ukázali smer a tým nám pomohli predísť či dostať sa z už vzniknutej nepríjemnej situácie, môže to mať deštruktívne, ba až fatálne následky v živote detí a mládeže. S cieľom predísť takýmto problémom sme 2. decembra 2021 v spolupráci s UPSVaRv Bardejove a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zorganizovali v rámci národného projektu „ Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v našej škole webinár na tému Riziká na sociálnych sieťach a internete. Webinára sa zúčastnili žiaci 9. B a výchovná poradkyňa p. Antolíková. Hlavnou témou tohto stretnutia bola problematika známa ako „Kyberšikana“. Prednášajúci žiakom vysvetlil ako kyberšikane predchádzať, ako postupovať v prípade, že sme sa stali jej obeťou, kam zavolať alebo koho konfrontovať ak sme svedkami kyberšikany . Okrem tejto témy sa žiaci dozvedeli aj o mnohých iných problematikách ako napríklad podvody na internete, narušenie súkromia v online priestore a nakoniec aj závažnosť a trestnosť týchto skutkov. K daným témam videli prezentáciu či videá. Takto obsiahle a závažné témy nie je možné prebrať na jednom stretnutí. Žiakov problematika a pútavý výklad zaujali, preto v budúcnosti plánujeme naň nadviazať ďalšou spoluprácou.

     ŽŠP, Mgr. Mariana Antolíková, T. Červenický, L. Petrišáková

    • Oznam - rodičia v HN alebo ŽM

    • Milí rodičia, v týchto dňoch bude škola podávať vo vašom mene Žiadosť k plneniu školských povinností (školské pomôcky)  a  Žiadosť o dotáciu na stravu. Pre tých rodičov, ktorých sa to týka ( ak máte pochybnosti - zatelefonujte na sekretariát školy), sme pripravili Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (príloha). Ak máte možnosť si ju vytlačiť, tak vás prosíme aby ste vypísané a podpísané čestné vyhlásenie priniesli do piatku (10. 12. 2021) na sekratariát školy. Alebo vám tlačivo vytlačíme na sekretariáte.

     cestne_vyhlasenie(1).pdf

    • Školská výtvarná súťaž Vianoce ukryté v mojom betleheme

    • V tomto mesiaci žiaci I. a II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce na tému Vianoc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj výjav z Betlehemu. Práve ten naši žiaci zobrazovali na svojich výkresoch, alebo zhotovovali priestorovo v 3D.

     Z veľkého množstva krásnych prác porota vybrala víťazné. Tie našu školu reprezentovali aj na okresnej súťaži.

     Prvá kategória žiakov 1. až 4. ročníka :

     1. miesto získala Viktória Židišinová z 2.A
     2. miesto získala Alexandra Kačmárová z A
     3. miesto získala Karin Kocúrová z 2.B        

          Cenu poroty získal: Hugo Choma z 3. B

     Druhá kategória žiakov 5. až 9. ročníka:

     1. miesto získala Jana Žáková z 9.A
     2. miesto získala Nina Valková z 9.A
     3. miesto získali Mariana Kaľová a Veronika Miková zo 7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým žiakom ďakujeme za ich tvorbu a prajeme krásne Vianoce.

    • Dnes je sviatok sv. Mikuláša

    • Dnes je sviatok sv. Mikuláša.

     No vieme kto to bol a o čo sa zaslúžil?

     Svätý Mikuláš z Myry ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia bol biskupom v časti dnešného Turecka. Už za svojho života bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi. Preslávil sa štedrosťou, bol obrancom viery a záchranca nespravodlivo obvinených. Pre množstvo zázrakov ktoré sa udiali na jeho príhovor, je tiež niekedy nazývaný Mikulášom Divotvorcom. Vo východných cirkvách je druhým najuctievanejším svätým vôbec.

     V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Mikuláš.

     Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil. Na svoje náklady dal postaviť nemocnicu. No ani on neunikol prenasledovaniu. Bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup.

     Zomrel v pokročilom veku a bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle v Myre.

      

     V západnej liturgickej tradícii jeho sviatok pripadá na 6. december a oslava tohto sviatku je spojená s rozdávaním darčekov deťom, zvyčajne v predvečer 5. decembra. Bol inšpiráciou pre vytvorenie mýtickej postavy Santa Clausa.

     Svätý Mikuláš je uctievaný ako patrón námorníkov, obchodníkov, lukostrelcov, lekárnikov, právnikov, študentov a hlavne detí.

     Preto sa na tento sviatok tešia hlavne oni. Nedočkavo očakávajú sladké prekvapenie.

     Prajeme všetkým aby tento sviatok prežili čo najkrajšie hlavne so svojimi najbližšími  v rodinách.

     Žiacky školský parlament, Michal Kijovský 8.B

    • Dôležitý oznam

    • Na základe rozhodnutia RÚVZ a Krízového štábu okresu Bardejov sa v záujme zníženia mobility žiakov s cieľom minimalizovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 počnúc dňom 6. decembra 2021 ruší v triedach 2. stupňa prezenčná forma vyučovania.

     Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vyučovať dištančne!

     vyhlaska_279_RUVZ_Bardejov.pdf


    • eTesty 6. ročník

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album eTesty 6. ročník.

     Aj v tomto šk. roku 2021/2022  sa aktívne  zapájame do elektronického testovanie žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, v spolupráci s NÚCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. Tieto testy slúžia hlavne ako príprava žiakov na celonárodné testovania - Testovanie9 a Testovanie5. V tomto týždni sa nad náročnými úlohami z matematiky a slovenčiny zapotili naši šiestaci.

    • Všetkovedko 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko 2021.

     Dňa 30. 11. 2021 sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Je to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Majú šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje. Súťaž motivuje do ďalšieho vzdelávania, veľa sa žiaci na súťažných otázkach  naučia a získajú aj skúsenosť s písaním testov.

    • Geografická olympiáda 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda 2021.

     V stredu 24.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.

     Z dôvodu pandemickej situácie školské kolo prebiehalo online formou.

     Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov 5. – 9.ročníka

     Výsledky: Kategória G – žiaci 5.ročníka: 1. Sobeková Nina 5.B   2. Straka Sebastián 5.B   3. Haniš Oliver 5.A Kategória F – žiaci 6.-7.ročníka: 1. Hanobíková Ella 7.A   2. Špirko Samuel 7.B   3. Magdová Loriána 7.B Kategória E – žiaci 8. – 9.ročníka: 1. Kijovský Michal 8.B    2. Porubský Šimon 8.B   3. Haniš Jakub 8.B

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a prípravu, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Červené stužky

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Červené stužky.

     Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS a zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe – o jej šírení a najmä o prevencii. Jeho symbolom je červená stužka.

     Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

     Aj u nás na ZŠ Vinbarg sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výrobou a pripnutím červených stužiek.

      

    • EXPERT – geniality show

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXPERT – geniality show.

     V utorok 30.11.2021 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy – 2 piatačky, 2 – šiestaci, 8 – siedmakov, 2 – ôsmaci a 1 deviatačka. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a že získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska.

    • O Z N A M vedúcej ŠJ ohľadom podávania straveniek na mesiac december 2021

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v našej škol. jedálni, že dňa 30.11.2021, budem dávať stravenky pre žiakov, ktorí majú zaplatené obedy a desiate.

     Ráno od 7,15hod. do 7,45 hod. dám stravenky  iba pre rodičov prvej triedy. V ostatnom čase budem počas prestávok dávať stravenky pri okienku v jedálni.

     Oznamujem tiež rodičom, že v mesiaci december 2021 po Vianociach, keď budeme mať vyúčtovanie za kalendárny rok ,tak zverejníme zoznam všetkých žiakov s prípadným preplatkom, ktorý si môžu odpočítať z platby na január 2022. Takže platiť na mesiac Január 2022, je treba až po Vianociach. (po zverejnení preplatkov)

     Oznamy za ŠJ a jed. lístky hľadajte vždy na hl. stránke, kliknutím na jedálne lístky .  Alebo roztvorenim hlavného menu na lište „o škole“

      Ďakujem za pochopenie (vedúca ŠJ)

     V prípade otázok má kontaktujte na číslo 0911882981

    • Súťaže - súhlas rodiča

    • Školské súťaže organizujeme aj v týchto sťažených podmienkach. Niektoré už máme za sebou, niektoré prebiehajú a ďalšie žiakov čakajú už čoskoro. V snahe umožniť súťažiť aj žiakom ktorí sú vo chvíli súťaže v karanténe, sa väčšina súťaží presunula do online priestoru. Organizátori však aj tak často požadajú od nás váš (rodičov) súhlas s účasťou žiaka. Po spolupráci s edupage sa im podarilo zjednodušiť proces súhlasu na celkom elektronický (ak má rodič tzv. rodičovské konto edupage) alebo papierovo-elektronický ( pre rodičov bez konta)

     Prosíme vás o udelenie súhlasu, aby žiak mohol plnohodnotne súťažiť, objaviť sa vo výsledkovej listine, či pripočítať si body k hodnoteniu predmetu alebo neskôr aj prijímacím skúškam na SŠ.

     Pripravili sme pre vás návod - ako to čo najjednoduchšie urobiť:

     sutaze_rodic_suhlas.pdf


     Ak ešte nemáte rodičovské konto edupage (o jeho výhodách sme už tu na stránke viackrát písali), tak môžete požiadať triedneho učiteľa svojho dieťaťa o jeho zriadenie (potrebuje k tomu váš email)


    • Svetový deň pozdravov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň pozdravov.

     21.11.

     Žiaci z tried A1, A2 všetkých srdečne pozdravujú ! 

     Spolu so žiakmi sme si tento deň pripomenuli. Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť komunikácie. Spolu s deťmi sme si zopakovali, aké pozdravy poznáme , ako sa ľudia zdravili v minulosti a ako dnes. Zhotovili sme si ich a vytvorili nástenku s pozdravmi v rôznych jazykoch . Tak sme sa zas niečo nové naučili a pritom sa aj zabavili.