• Oznam - klasifikácia

    • Milí žiaci, vážení rodičia,
     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súlade s  Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie
     žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v
     školách v školskom roku 2019/2020 ods. 3 časť Zásady hodnotenia sa v tomto období nebudú
     klasifikovať všetky výchovné predmety na 1. a 2. stupni. Ide konkrétne o etickú
     výchovu/náboženskú výchovu, pracovné vyučovanie, techniku, hudobnú výchovu, výtvarnú
     výchovu a telesnú a športovú výchovu.

      

    • Šk. psychológ radí

    • Milí rodičia!

     Je v poriadku, keď Vaše dieťa nesplní všetky úlohy.

     Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetky úlohy vysvetliť deťom.

     Nehádajte sa kvôli domácim úlohám!

     Namiesto toho buďte pre svoje deti oporou.

     Pomáhajte svojim deťom a povedzte im, že ich milujete!️

     Milí študenti!

     Je v poriadku, keď nesplníte všetky úlohy na 100%, ALE PRACUJTE ZODPOVEDNE.

     Je v poriadku, keď všetkým úlohám nerozumiete, napíšte svojim učiteľom, určite sa budú snažiť vysvetliť Vám to čo najlepšie.

     Nehádajte sa kvôli úlohám so svojimi rodičmi.

     Namiesto toho ich požiadajte o pomoc.

     Počúvajte ich a povedzte im, že ich milujete!️

     Milí učitelia,

     Každe dieťa má momentálne rôznu domácu situáciu a je v poriadku ak vám úlohu neodovzdá v daný deň, dajte im dostatok času.

     Ak dieťa úlohe nerozumie, pomôžte mu.

     Snažte sa vyhnúť zlému hodnoteniu, komunikujte so žiakom.

     Buďte empatickí, trpezliví, ľudskí (aj keď viem, že takí ste)

     Pochváľte ich.

     Situácia pominie a my si nebudeme pamätať, ako sme učili, čo sme učili, akú známku sme dostali, ale budeme si pamätať AKO SME SA CÍTILI a verte mi, že každý sa chce cítiť milovaný, pochopený a v bezpečí.

    • Biológia z domu

    • Domáce vyučovanie biológie prináša mnohé výzvy aj odriekania, ale podľa fotiek majú žiaci aj naďalej úsmev na tvári. Snaživí a usilovní žiaci sa veľmi húževnato pustili do všetkých výziev v tomto komplikovanom čase. Učia sa ďalšie nové poznatky, rozvíjajú svoje zručnosti a poslušne spolupracujú s rodinkami. Verím, že im tento pozitívny elán vydrží čo najdlhšie a čoskoro sa všetci spolu uvidíme. Pozrite si album ako to ide našim žiakom / vašim deťom.

    • Spolupráca s CPPPaP v Bardejove

    • Vážení rodičia a žiaci. Vrámci vzájomnej spolupráce a pomoci v súčasnej situácii máte možnosť na stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Bardejove sledovať  aktuálne informácie o dôležitých termínoch, informácie a rady ako pracovať s deťmi v programoch, ktoré boli toho času prerušené.

     Pre túto situáciu má každý zamestnanec vytvorenú mailovú adresu, na ktorej ho môžete kontaktovať v prípade rady, pomoci či usmernenia. 

     stránka CPPPaP v BJ

    • Ponuka od školskej psychologičky

    • Email pre rodičov, učiteľov a žiakov ktorí potrebujú podporu nášho školského psychológa:

     Viera Kunecová      vkunecova16@gmail.com

     Bude elektronicky z domu komunikovať s rodičmi, učiteľmi a so žiakmi, aby všetkým pomohla zvládnuť náročnú situáciu. Môže napr. poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ skúsi poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracúvaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu.

    • NOVÉ OPATRENIA: aj od 30.3.2020 školy zatvorené

    • Podľa aktuálnych informácií  Ministerstva školstva zo dňa 24.3.2020:

     1. Vyučovanie v školách zrušené do odvolania. O nástupe do školy budeme informovať.

     2. Testovanie 9 je v tomto školskom roku zrušené.

     3. Prihlášky na SŠ - termín posunutý do 15.mája, bez lekárskeho potvrdenia. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

     4. Zápis do 1.ročníka - v termíne od 15.apríla do 30.apríla 2020, ale bez prítomnosti dieťaťa.

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling v súvislosti s prerušenou výučbou na školách odporúča:

     • Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.. „Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy“ bude Dvojka vysielať každý pracovný deň od 9:15 hod.
     • Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú  stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie o učení sa z domu.
    • Učíme sa doma

    • Pre žiakov, rodičov a učiteľov. Nezabúdajte, že toto nie sú prázdniny :(

     Mnohí už týždeň aktívne využivate na učenie a komunikáciu túto stránku a rôzne jej vymoženosti. Aby sme to ešte vylepšili budeme tu postupne pridávať námety na rôzne spôsoby učenia sa doma:

     Edukačné online portály, ktoré sprístupnili svoj obsah počas tohto mimoriadneho obdobia ZDARMA alebo pripravili obsah, ktorý pomôže deťom ale i rodičom zabiť doma nudu.

     Vzdelávacie a edukačné

     • eAKTOVKA sprístupňuje učebnice v digitálnej forme
     • Stránka našej školy – na podstránke predmetov (hlavne prírodovedných) je tiež nemálo námetov, cvičení, testov a ďalších námetov na výučbu
     • Viki - V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne).
     • AlfBook opakovanie učiva viacerých predmetov hravo a zábavne – teraz zdarma po zadaní kódu Ucimesadoma
     • Aplikácia Včielka na čítanie s porozumením (promo kód UCIMESADOMA, 6 týždňov zadarmo)
     • Kozmix prináša bezplatný prístup na vzdelávací portál do 15. 4. 2020 (Aktivačný kód: skolazdomu. Po registrácií a prihlásení do portálu zadáte aktivačný kód do políčka, ktoré vás k tomu vyzve.)
     • fenomenysveta.sk je určený pre medzipredmetovú výučbu na 2. stupni základných škôl a obsahuje niekoľko tisíc online interaktívnych aktivít a stovky vzdelávacích videí z dielne BBC, pre všetkých zadarmo do 15.4.2020 (Aktivačný kód: skolazdomu. Po registrácií a prihlásení do portálu zadáte aktivačný kód do políčka, ktoré vás k tomu vyzve.)
     • Planéta vedomostí - Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi.V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.
     • Khan Academy je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie
     • Smartbooks – inteligentný vzdelávací systém s množstvom tém a testov
     • Aitec učebnice – v sekcii Materiály na stiahnutie nájdete vzorové riešenia a metodické komentáre minimálne k matematikám
     • WocaBee – aplikácia na učenie sa slovíčok, tieto dni tiež zadarmo
     • Komenského inštitút – online webináre pre učiteľov o učení z domu
     • Edumapa – ďalsia stránka s dobrým vzdelávacím obsahom
     • Svetlo pod perinou nájdete tu zaujímavosti o osobnostiach Slovenska s maľovankou
     • Zaujímavá botanická animácia
     • Viem to – online vieme po slovensky – rýchla príprava na diktáty, precvičovanie online matematiky, angličtiny, vieme programovať
     • Lepšia geografia a ich kvízy, projektové zadania, cvičenia a mapové hry, súťaž Zemeznalec
     • Album Spievanky Vybranky od vydavateľsva Aitec free online na počúvanie
     • Hudobná výchova – pesničky s notami a hudobnými hrami
     • Informatika pre 3. a 4. ročník
     • Matematika 5. – 9. ročník
     • Slovenčina 5. – 9. ročník
     • O škole – web, kde nájdete kompletné učivo pre ZŠ a SŠ vrátane testov.
     • So Scratchom môžeš programovať svoje vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie – a zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online komunite.
     • RTVS začína vysielať pre študentov, ktorí musia byť doma, diela povinnej literatúry

     Vzdelávacie videá cez Youtube:

     • Dejepis inak – super videá pre školákov na rôzne zaujímavé témy, ktoré zaujmú a sú podané naozaj originálne.
     • JurajVie
     • Youtube hviezda učí zlomky, na Youtube Diamond Pro9189 nájdete aj ďalšie zaujímavé videá
     • Strom života má svoj YouTube kanál, kde sú zaujímavé videá, ktoré môžete využiť aj pri učení – sekcie Vedecké okienko, Geológia v kocke alebo Urob si sám.
     • Baštrng Michal Kubovčík
     • Daniel Hevier od pondelka 16.3. spúšťa vysielanie, kde bude každý deň pridávať inšpirácie, impulzy, nápady na domáce vyučovanie pre deti a študentov cca od 10 – 18 rokov.
     • Učenie deti doma (spievanka) pre štvrtákov na ZŠ

     Tvorenie, maľovanie a aktivity na doma

     Divadielka, rozprávky a virtuálne prechádzky múzeami

     OZ Návrat – nové rozprávky, ktoré sú špeciálne vytvorené pre deti z náhradných rodín
     Rozprávkový svet MaKiLe – online divadielka a čítanie rozprávok
     Uffizi Galéria – virtuálna prehliadka známej gálerie vo Florencií
     British Museum – nahliadnite do múzea s množstvom artefaktov, uvidíte aj Egyptské múmie
     Playlist sdetmi.com – rozprávky pre deti, ktoré sme zozbierali pre vás na youtube
     Zuzana Fialová bude čítať cez Instagram deťom každý deň rozprávku o 19:30, kým bude treba

     Pohyb a cvičenie na doma s deťmi

     [zdroj: www.sdetmi.com ] a skúsenosti našich učiteľov

      

    • Pre učiteľov - Online školenia systému EduPage

    • Školenia systému EduPage priebiehajú prostredníctvom on-line školiaceho systému spoločnosti aSc. Pre účasť na školení stačí PC s pripojením na internet a slúchadlá alebo reproduktor. Komunikácia prebieha prostredníctvom četu alebo cez mikrofón. Nemusíte cestovať, školenie môžete absolvovať z pohodlia domova.

     najbližšie témy:

     Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage

     Ako prideľovať žiakom materiály elektronicky?

     viac informácii na stránke: