• POPLATKY  ZA  STRAVU NA  FEBRUÁR  2024:

    •   

      Desiata   17 dní x 0,75 €                               = 12,75    € 

        

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.1.2024.

     Vedúca šj .

    • "Chrípkové prázdniny"

    •  

     Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 29. 1. 2024 do 2. 2. 2024 z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia.

     Počas tohto obdobia budeme využívať aj možnosť dištančného vyučovania (sledujte denne edupage, vyučujúci sa žiakom ozvú a zvolia vhodný spôsob)

     Rozhodnutie.pdf

     vzhľadom k rozšíreniu chrípkového ochorenia a vzhľadom k výskytu žltačky typu A v našom okrese, nás Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove požiadal o spoluprácu k šíreniu osvety medzi deťmi, žiakmi, rodičmi a zamestnancami škôl a za účelom vykonania preventívnych opatrení, ktoré zabránia šíreniu prenosných ochorení.  Uvedené informácie máte v prílohách.

     Letak_UVZ_SR_-_zltacka.docx

     Preventivne_opatrenia.pdf

     Chripkova_sezona_brozura_UVZ_SR__2023-2024.pdf

      

    • Pre vtáčiky

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pre vtáčiky.

     Prepojenie biológie a techniky v 5.B

     Výrábali sme krmivo pre vtáčiky,

     následne sme si v teréne učivo prešli a krmivo sme zavesili na jednotlivé stromy v okolí školy.

    • Poznačte si do kalendárov

    • Rodičovské združenie 9. ročníka zamerané na výber stredných škôl sa uskutoční 24. 1. 2024       o 16.30 v školskej jedálni.

     Rodičovská rada 24.1.2024

     Triedne ZRŠ 25. 01. 202416.30h – I. stupeň, o 17.00h – II. stupeň

    • Šaliansky Maťko 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko 2024.

     Šaliansky Maťko – školské kolo

      

     Dňa 17. 1. 2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

     Umiestnenie

     II. kategória (4. – 5. ročník)

     1. ZojaPeláková, 5. A a Natália Tomečková, 5. A
     2. Lukáš Kijovský, 4. B
     3. LilianaPangrácová-Zdolinská, 4. A a TetianaHliba, 4. A

     III. kategória (6. – 7. ročník)

     1. Petra Hnidenková, 6. B
     2. Natália Vojtašková, 6. B a Sofia Zara Šalátová, 7.A
     3. neudelené

     Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

    • Vianočná pohľadnica 2023 - vyhodnotenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pohľadnica 2023.

     V decembri sa na našej škole organizovala výtvarná súťaž s vianočnou tematikou. Z množstva krásnych prác sme vybrali víťazné.

     Srdečne blahoželáme žiakom:

     Matúšovi Kostovi z 1.A, Darii Pelákovej z 3.B, Adamovi Strakovi z 3.B, Zoji Pelákovej z 5.A, Róbertovi Žemličkovi z 5.B a Hugovi Chomovi z 5.B.

                                                                                            Mgr. Mariana Antolíková

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

    • ​​​​​​Vedúca ŠJ si Vám dovoľuje pripomenúť, že je potrebné zaplatiť peniaze za desiatu a aj režiu vo výške 6 eur za obedy. Prosím, aby peniaze bolí na školskom účte (SK61 5600 0000 0036 3208 6002) najneskôr do soboty, teda 6.1.2024.

     Zároveň žiadam, aby ste pri platbe doplatku režii 6 eur za obedy uviedli variabilný symbol žiaka pre obedy, meno žiaka a triedu. Tak isto aj pri platbe desiaty variabilný symbol žiaka pre desiatu, meno žiaka a triedu.

     POZOR!
     Strávnici, ktorí chodia na desiatu a zároveň aj na obedy, musia tieto platby platiť zvlášť s príslušným variabilným symbolom.

     Vedúca ŠJ.

    • POPLATKY   ZA    STRAVU   NA   JANUÁR   2024:

    •    

      

         Desiata   18 dní x 0,75 €                               = 13.50    €

         Z dôvodu zvyšenia režií pre žiakov ZŠ 

         Doplatiť réžiu 6 mesiacov x 1€                      = 6          €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 6.1.2024.

     Vedúca šj .

    • Poďakovanie - Vianočná burza

    • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do vianočnej burzy venovanej žiakom zo špeciálnych tried. Spolu sa nám podarilo všetko predať a vyzbierať sumu 550€. Vďaka vyzbieranej sume sa žiakom zakúpia rôzne edukačné pomôcky. Prajeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky.

    • Pytagoriáda - Školské kolo

    • Nový úspech žiakov našej školy:

     V dňoch 12.12. a 13.12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili 15 úloh a dôležitý bol aj čas riešenia. Tu sú popredné umiesnenia v jednotlivých ročníkoch (3. až 8. ročník)

     Aneta Tomajková: 1. miesto P3
     Adam Straka: 2. miesto P3
     Marko Tkačik: 3. miesto P3
     Adam Bubanec: 1. miesto P4
     Andriy Lutsiuk: 2. miesto P4
     Patrik Kačmár: 3. miesto P4
     Natália Tomečková: 1. miesto P5
     Zoe Marcinová: 2. miesto P5
     Hugo Choma: 3. miesto P5
     Gregor Červenický: 1. miesto P6
     Natália Vojtašková: 2. miesto P6
     Tobias Tazberík: 3. miesto P6
     Rastislav Feciľák: 1. miesto P7
     Veronika Bezverkha: 2. miesto P7
     Sandra Michálková: 3. miesto P7
     Nikola Dochanová: 1. miesto P8
     Klára Vargová: 2. miesto P8
     Jozef Stronček: 3. miesto P8

     Súťaž: Pytagoriáda
     Kolo: Školské kolo

      

    • Model sopky - biológia 8. roč.

    • Na hodinách biológie využívame rôzne metódy a formy učenia. Na jednej z posledných hodín v ôsmom ročníku sme uplatnili metódu zážitkového učenia. Témou tejto hodiny bola sopka. Na základe dobrovoľnosti mali žiaci vytvoriť rôzny model sopky. Prevedenie, materiál, veľkosť a iné parametre neboli obmedzené. Takýto model sopky vytvoril žiak VIII.A  Martin Huk.

                                                                                            Mgr. Zuzana Petrová

    • Prírodovedná výzva

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prírodovedná výzva.

     V tomto školskom roku sa niektorí žiaci našej školy zapojili do súťaže Prírodovedná výzva, ktorú organizovalo Súkromné gymnázium DSA v Bardejove.  Súťaž odštartovala 20. novembra 2023 domácimi/online kolami. Počas troch týždňoch žiaci dostávali na svoje e-mailové adresy úlohy z bežného života, kde v nich mohli naplno využiť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov (matematika, chémia, fyzika, biológia, geografia). Po online kole nasledovala praktická časť, ktorá sa konala 15.12.2023 už v priestoroch Súkromného gymnázia DSA v Bardejove. Zo 41  zúčastnených žiakov sa do praktickej časti dostalo len 25 najúspešnejších. Na základe získaných bodov z oboch kôl sa naša žiacka z VIII.A triedy Nina Chomová umiestnila na krásnom 3. mieste a Daniela Podlesná taktiež z VIII.A na peknom 7. mieste. Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.  Žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

                                                                                                                              Mgr. Zuzana Petrová

    • Vianoce ukryté v mojom Betleheme

    • Blahoželáme našim víťazom okresnej výtvarnej súťaže Vianoce ukryté v mojom Betleheme, Ľudmilke Petrovajovej z 2. A a Rostislavovi Nikolaievovi z 9. B, ktorí si 15.12.2023 v Kultúrnom a turistickom centre v Bardejove prevzali ocenenia.

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

    • Oznamujem stravníkom, že s účinnosťou od 1.1.2024 platí nové VZN č. 185/2020 čl. VII o príspevku na stravovanie. Finančný limit je po novom v 3. finančnom pásme. T.j.:

     • desiata 0,75€.

     Dôležité: réžijné náklady sa upravujú na 4€ za daný kalendárny mesiac paušálne. Z tohto dôvodu bude potrebné od nového roka doplatiť rozdiel 6€. Informácie o doplatení budú včas zverejnené na stránke školy.

     Poprosím rodičov platiť za január až po 1.1. 2024

     Ďakujem vedúca ŠJ

      

    • Vianočná burza venovaná špeciálnym triedam

    • Spojme sa pre dobrú vec a podporme spolu autistické triedy. Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru, nakúpiť darčeky, drobnosti a ochutnať domáce cukrovinkyPokiaľ by sa všetky výrobky nepredali, môžete si ich zakúpiť aj počas vianočného vystúpenia v ZUŠ. Za vyzbierané peniaze sa v autistických triedach zakúpia edukačné pomôcky. 

     Žiaci autistických tried sa tešia na vašu účasť a podporu