• Halloween na AJ

    • Je dobré učiť sa jazyk aj skrz spoznávanie jeho kultúry a tradícií. V tomto duchu sme si posledný týžden na hodinách Anglického jazyka pripomenuli Halloween, sviatok, ktorý každoročne 31.októbra oslavujú anglicky hovoriace krajiny, najme Veĺká Británia a Spojené štáty Americké. Organizujú sa rôzne párty pre deti aj dospelých, obliekajú sa do strašidelných kostýmov a chodia od domu k domu "Trick or treating", zberať sladkosti. Veríme, že aj nám sa kúsok z tejto atmosféry podarilo priniesť na hodiny AJ.

    • NAJ ŠKOLA

    • Dávame do pozornosti žiakom, rodičom a priateĺom našej školy, vysielanie relácie "NAJ ŠKOLA" , každú sobotu ráno o 9.30 hod.na RTVS 1. Aj naši žiaci sa pokúsili zabojovať o titul "NAJ ŠKOLY" a sami posúdte ako to dopadlo

     Sledujte súťažnu reláciu Naj Škola, každú sobotu na RTVS 1

    • Olympiáda zo SJaL - školské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Olympiáda SJaL - školské kolo.

     Dňa 19. 10. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí súťažili v troch kolách: vedomostný test, transformácia textu a rétorika.

     Umiestnenie:     1. K. Nimasová    9.B

                                2. S. Ondiková     8.B

                                3. S. Špirko          8.B

     Srdečne blahoželáme!

    • Bašta plná matematiky

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bašta plná matematiky.

     naši deviataci na workshope SG

     V rámci workshopu mali žiaci možnosť spoznať rôzne zaujímavosti z matematiky,
      mohli si všeličo vyskúšať či vyrobiť a taktiež si mohli aj zasúťažiť. Žiakov aktivity v priestoroch Kultúrno-komunitného centra BAŠTA v Bardejove.v priestoroch Kultúrno-komunitného centra BAŠTA v Bardejove.naozaj zaujali

    • POPLATKY ZA STRAVU NA NOVEMBER 2 0 2 2:

    • Desiata   20 dní x 0,50                                =    10,00 €

         1.stupeň  20 dní x 1,15  plus 2 € réžia        =    25,00 €

         2.stupeň  20 dní x 1,23  plus 2 € réžia        =    26,60 €

         Zamestnanci  20 dni x 0,76 plus 2 € réžia   =   17,20 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

      -  Rodičia žiakov , ktorí ešte majú dodatočne záujem o stravovanie „ desiata“ , nech sa ohlásia u vedúcej školskej jedálne a  bude im pridelené variabilné číslo , nakoľko pri platení je potrebné platiť osobitne za obed a za desiatu podľa pridelených variabilných čísiel.

      

     Vedúca šj .

    • Deň rodiny na plavárni Vinbarg

    • Pozývame Vás na Deň rodiny na plavárni Vinbarg - 22.10.2022 - sobota. Škola v spolupráci s Plaveckým klubom Bardejov organizuje Deň rodiny na plavárni Vinbarg pre rodičov a žiakov našej školy. Akcie sa môže zúčastniť každý žiak s jedným rodičom. Svoj záujem nahláste triednym učiteľom do 17. 10. 2022. Viac informácií na plagáte v prílohe

     plagat_den_rodiny-1.pdf

    • Divadlo v angličtine

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Divadlo v angličtine.

     Divadelné predstavenie Lenivá koza (Lazy goat) v Bardejovských Kúpeľoch

     26.september-Európsky Deň jazykov- pri tejto príležitosti sa v piatok 30.9.2022, žiaci 3.,4.a 5 ročníka našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku Lazy goat a ich starší spolužiaci,žiaci 6.,7.,8.a 9.ročníka divadelného predstavenia The Last wish.Veríme,že aj toto podujatie u našich žiakov prispelo k túžbe po spoznávaní tajov cudzích jazykov.

    • termín "rodičovského"

    • triedne zasadnutia ZRŠ: 6. október 2022 / 16.30h – I. stupeň, 17.00h – II. stupeň v triedach.

     Stretnutie Rodičovskej rady 5. október 2022 o 17.00h v šk. jedálni (tried. dôverníci)

    • Bezpečná cesta DO a ZO školy

    •  

     Ak sa pohybuješ po ceste pešo, vždy prednostne použi pravú stranu chodníka,

     • ak popri ceste chodník nevedie, smieš chodiť po ľavom okraji cesty,
     • ak idete pešo po ceste viacerí, smiete ísť po pravom okraji cesty najviac dvaja vedľa seba.

      

     Zastav sa, keď chceš prejsť cez cestu. Pri prechádzaní cez cestu sa vždy pozri vľavo potom vpravo a ešte raz vľavo. Prechádzaj tam, kde sú semafory, priechody a to čo najrýchlejšie.

      

     Niky nevybiehaj na cestu spoza auta, autobusu, kríkov a stromov. Vodič ťa za nimi nevidí.

      

     Na bicykli smieš jazdiť po pravej strane cesty,

     • ak idete viacerí, smiete jazdiť len jednotlivo za sebou,
     • smieš jazdiť po pravej strane chodníka, len ak tým neohrozuješ chodcov.

      

     Ak používaš „neelektrickú“ kolobežku, môžeš ju viesť

     spravidla po  chodníku vpravo, pretože používateľ kolobežky je považovaný za chodca, preto nie je stanovená veková hranica používateľa.

      

     Ak používaš elektrickú kolobežku, môžeš ju  po ceste viesť:

     - ak si starší ako 15 rokov,

     - ak si mladší ako 15 rokov len po chodníku, cestičke pre cyklistov, v obytnej zóne, na poľnej a lesnej ceste.

      

     Na kolobežke jazdi po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov,

     priechodu pre chodcov.

      

     Ak ste viacerí, jazdiť na kolobežke smiete len v rade za sebou.

      

     Počas jazdy si povinný oboma rukami držať riadidlá kolobežky s výnimkou prípadu, keď dávaš znamenie o zmene smeru jazdy.

      

     Počas jazdy nesmieš viesť na kolobežke psa ani iné zviera, voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie kolobežky alebo ohrozovali iných účastníkov

     cestnej premávky.

      

     Na jednomiestnej kolobežke nie je dovolená jazda viacerým osobám.

      

     Snaž sa vidieť a byť videný, znižuješ tak riziko kolízie.

     O svoju bezpečnosť sa dôkladne postaráš použitím ochrannej prilby, reflexného odevu (minimálne reflexná vesta), reflexných prvkov na kolobežke a bicykli  nezabudni byť vždy za zníženej viditeľnosti osvetlený.

      

     Buď predvídavý a ohľaduplný, nevchádzaj bezhlavo tam, kam nevidíš, dávaj pozor na stojace, prichádzajúce a prechádzajúce vozidlá.

    • Poplatky za stravu - október 2022

    •     Desiata   19 dní x 0,50                                =     9,50 €

         1.stupeň  19 dní x 1,15  plus 2 € réžia        =   23,85 €

         2.stupeň  19 dní x 1,23  plus 2 € réžia        =   25,37 €

         Zamestnanci  19 dni x 0,76 plus 2 € réžia   =  16,44 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka : - Stravné je potrebné zaplatiť tak aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli 

                           peniaze na účte školy.

                        - uviesť svoj variabilný symbol - číslo

                        -  Kto zaplatil stravné na september v plnej výške tak si z uvedenej sumy

                          odpočíta 4 stravné dní tj.

                          desiata       -  2,00 €

                          1.stupeň      -  4,60 €

                           2.stupeň     -  4,92 €

      

     Vedúca šj .

    • Biela pastelka

    • Dňa 23. septembra 2022 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete aj vy priamo v priestoroch našej školy dňa 23.09.2022 (piatok). Prispejme na dobrú vec a spravme dobrý skutok.

                                                                                            

         Mgr. Zuzana Kolesárová, koordinátorka zbierky Biela pastelka


    • POZOR! Zmena 5.9.2022

    • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

     situácia so začiatkom nového školského roku na našej škole sa za práve sa končiaci víkend tak výrazne zmenila k lepšiemu, že Vám musím ihneď túto informáciu sprostredkovať. Nemám veľa času na štylizáciu, a tak to možno bude trocha také nesúrodé, kostrbaté, myšlienky rozhádzané, ale ako sa hovorí, účel svätí prostriedky. A účel, pre ktorý Vám píšem, je naozaj dôležitý.

     Zajtra, teda 5. septembra 2022 o 08.00 h, nastupujú do školy všetci žiaci od prvého až po deviaty ročník.

     Budeme sa síce pár dni učiť v nekomfortných priestoroch, doslova na stavenisku, ale začneme všetci, a verím, že pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení, to zvládneme aj v týchto náročných podmienkach.

     Chcem sa v tejto súvislosti poďakovať primátorovi mesta, MUDr. Borisovi Hanuščákovi i vedúcemu OŠaK MsÚ, Mgr. Renému Semanišinovi, ktorí osobne opakovane žiadali zástupcov dodávateľskej firmy, aby urobili všetko pre riadny začiatok školského roku na našej škole, aby žiaci nemuseli ostať doma, učiť sa dištančne, a aby sme rodičom našich žiakov nerobili starosti navyše.

     Rovnako sa chcem poďakovať všetkým mojím kolegom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí prišli do práce aj v nedeľu a spoločne pripravovali triedy a ďalšie priestory tak, aby sme mohli nielen otvoriť nový školský rok, ale hlavne, aby sme mohli od utorka 6. septembra 2022 učiť prezenčne a riadne chodiť do školy.

     Podarilo sa a začíname všetci, možno nie tak slávnostne ako po minulé roky, určite nie v slávnostne vyzdobených triedach, ale s nádejou, že už o niekoľko dní, možno týždňov budeme aj my na Vinbargu chodiť do modernej, peknej a skoro novej  školy.

     S pozdravom

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

       

    • Pokyny pre zákonných zástupcov dňa 5.9.2022

    • Zákonný zástupca musí pri prvom nástupe žiaka do základnej školy predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Formulár je dostupný v elektronickej forme cez Edupage. Treba sa prihlásiť cez rodičovské konto, v časti Žiadosti /Vyhlásenia kliknúť na Pridať žiadosť/vyhlásenie a vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 15.08.2022 vrátane dátumu a odoslať ho triednemu učiteľovi.

     Formulár v papierovej forme bude k dispozícii v škole, alebo sa nachádza aj tu ako príloha tejto správy

     vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_08_2022.pdf

     návod na elektronické predloženie vyhlásenia:

     bezpriznakovost_elektronicky_navod.pdf

    • Začiatok šk. roku 2022/2023

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     dovoľte  mi, aby som Vás na začiatku nového školského roku srdečne pozdravil a zaželal nám všetkým pokojný a úspešný školský rok 2022/2023.

     Mrzí ma, že prvá správa, ktorú Vám píšem a posielam nie je veľmi optimistická, pretože súvisí s nedokončenou rekonštrukciou našej školy a s tým, že nový školský rok začneme trocha netradične, v takom improvizovanom režime. Začneme totiž čiastočne učiť dištančne. Počas pandémie sme si už na takýto model vyučovania zvykli, zvládli sme to a verím, že to zvládneme aj teraz.

     Neprislúcha mi, a ani to nebudem robiť, aby som špekuloval nad príčinami súčasného stavu. Dôvody sú určite zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Čo však môžem s určitosťou povedať, na stavbe sa pracovalo počas celých prázdnin. Zriaďovateľ, mesto Bardejov, neustále apeloval nielen počas kontrolných dní na dodávateľskú firmu, aby sa práce dokončili včas, aby sme mohli začať nový školský rok bez problémov. Rozsah prác však ani pri najlepšej vôli neumožnil dokončiť stavebné práce k spokojnosti nás všetkých. Ale, vymenili sa takmer všetky okná, vyreguloval sa vykurovací systém, vymenili sa svietidlá a postupne sa zatepľujú jednotlivé budovy. Ostáva ešte domurovať stĺpiky medzi oknami, vymaľovať zrekonštruované priestory, dokončiť zatepľovanie a stavba je hotová. Na to si ale ešte nejaký čas počkáme. Prázdniny sa však skončili a my musíme do školy. Ako teda bude vyzerať začiatok nového školského roku v našej škole.

     Vyučovanie sa začne riadne 5. septembra 2022. Do školy prídu žiaci prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka o 08.00 h. Žiaci prvého až štvrtého ročníka do svojich tried v pavilóne A, žiaci piateho a šiesteho ročníka do vestibulu školy v pavilóne A, kde ich budú čakať ich triedni učitelia a spolu pôjdu do náhradných priestorov. Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v online prostredí, teda dištančne o 09.00 h.

     Od utorka 6. septembra 2022 prídu do školy žiaci prvého, druhého, tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka, ktorí sa budú vyučovať prezenčne. Žiaci prvého až štvrtého ročníka sa  budú učiť vo svojich triedach, žiaci piateho a šiesteho ročníka v náhradných priestoroch. O podrobnostiach Vás budú včas informovať triedni učitelia.

     Školský klub detí bude v prevádzke od 6. septembra 2022 pre žiakov prvého až štvrtého ročníka.

     Školská jedáleň začne fungovať s najväčšou pravdepodobnosťou až druhý pracovný týždeň, teda od 12. septembra 2022. Žiaci, ktorí sa budú učiť prezenčne, si budú musieť doniesť desiatu a obed so sebou, prípadne im môžeme obed zabezpečiť cez donáškovú službu. Za takýto obed však bude potrebné zaplatiť celú sumu, pretože dotácia sa na takýto systém stravovania nevzťahuje. Detská porcia stojí cca 3,30 eur.   

     Ťažký začiatok pre nás všetkých, ale mňa vždy v tejto súvislosti poteší, že či už v septembri, alebo v októbri, ale už onedlho budeme mať „novú školu“. Tak nech tento pocit prevládne aj vo Vašich mysliach a určite túto zložitú situáciu spolu zvládneme.

     A nezabudnite, že žiaci pri nástupe na prezenčné vyučovanie musia predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      

     S pozdravom                                                                              

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Odporúčané pomôcky pre žiakov 1. stupňa

     • Zoznam pomôcok a školských potrieb  do 1. ročníka (podobne je to aj 2. - 4. ročníku)

       

      Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

       

      Telesná a športová výchova

      - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

       

      Plávanie

      - plavecká čiapka, osuška , plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie      celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

       

      Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku či v pevnom vrecúšku)

      - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

       

      Peračník

      - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

       

      Ostatné

      - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

       

      Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!

    • Oznamy vedúcej školskej jedálne

    • Poplatky za stravu a režijné poplatky ostávajú nezmenené tj. 1.stupeň 1,15 €,

           2.stupeň 1,23 € , dospelí 1,33€, desiata 0,50 € režijný poplatok 2,00 € mesačne .

     Variabilné čísla ostávajú tie isté ako boli v minulom roku.

     Preplatky z minulého školského roka prešli na september 2022.

     Organizácia výdaja stravy je na základe čipových kariet, odhlasovanie je cez web stránku školy.

     Rodičia žiakov 1.ročníka si variabilné čísla nájdu v prílohe tohto oznamu, stravné je potrebné

        zaplatiť včas , aby začiatkom mesiaca boli peniaze na účte školy. Uvedie sa variabilný symbol

        a do poznámky sa uvedie meno žiaka a trieda .

     . Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002 .

     Na stránke školy je aj prihlasovací lístok na stravu, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť a odovzdať

       triednej učiteľke.

     Poplatky na september sú :

         Desiata   18 dní x 0,50                                =     9,00 €

         1.stupeň  18 dní x 1,15  plus 2 € réžia        =   22,70 €

         2.stupeň  18 dní x 1,23  plus 2 € réžia        =   24,14 €

         Zamestnanci  18 dni x 0,76 plus 2 € réžia   =  15,68 €


     V prípade posunutia začiatku školského roka alebo prevádzky školskej jedálne, bude poplatok

         na október ponížený o daný počet dní. Oficiálny začiatok prevádzky školskej jedálne

         je   06.09.2022.

     variabilne_symboly_1.rocnik_2022.pdf

     Zapisny_listok_stravnika_-_22-23.pdf