• EXPERT – geniality show

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXPERT – geniality show.

     V utorok 30.11.2021 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy – 2 piatačky, 2 – šiestaci, 8 – siedmakov, 2 – ôsmaci a 1 deviatačka. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a že získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska.

    • O Z N A M vedúcej ŠJ ohľadom podávania straveniek na mesiac december 2021

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v našej škol. jedálni, že dňa 30.11.2021, budem dávať stravenky pre žiakov, ktorí majú zaplatené obedy a desiate.

     Ráno od 7,15hod. do 7,45 hod. dám stravenky  iba pre rodičov prvej triedy. V ostatnom čase budem počas prestávok dávať stravenky pri okienku v jedálni.

     Oznamujem tiež rodičom, že v mesiaci december 2021 po Vianociach, keď budeme mať vyúčtovanie za kalendárny rok ,tak zverejníme zoznam všetkých žiakov s prípadným preplatkom, ktorý si môžu odpočítať z platby na január 2022. Takže platiť na mesiac Január 2022, je treba až po Vianociach. (po zverejnení preplatkov)

     Oznamy za ŠJ a jed. lístky hľadajte vždy na hl. stránke, kliknutím na jedálne lístky .  Alebo roztvorenim hlavného menu na lište „o škole“

      Ďakujem za pochopenie (vedúca ŠJ)

     V prípade otázok má kontaktujte na číslo 0911882981

    • Súťaže - súhlas rodiča

    • Školské súťaže organizujeme aj v týchto sťažených podmienkach. Niektoré už máme za sebou, niektoré prebiehajú a ďalšie žiakov čakajú už čoskoro. V snahe umožniť súťažiť aj žiakom ktorí sú vo chvíli súťaže v karanténe, sa väčšina súťaží presunula do online priestoru. Organizátori však aj tak často požadajú od nás váš (rodičov) súhlas s účasťou žiaka. Po spolupráci s edupage sa im podarilo zjednodušiť proces súhlasu na celkom elektronický (ak má rodič tzv. rodičovské konto edupage) alebo papierovo-elektronický ( pre rodičov bez konta)

     Prosíme vás o udelenie súhlasu, aby žiak mohol plnohodnotne súťažiť, objaviť sa vo výsledkovej listine, či pripočítať si body k hodnoteniu predmetu alebo neskôr aj prijímacím skúškam na SŠ.

     Pripravili sme pre vás návod - ako to čo najjednoduchšie urobiť:

     sutaze_rodic_suhlas.pdf


     Ak ešte nemáte rodičovské konto edupage (o jeho výhodách sme už tu na stránke viackrát písali), tak môžete požiadať triedneho učiteľa svojho dieťaťa o jeho zriadenie (potrebuje k tomu váš email)


    • Svetový deň pozdravov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň pozdravov.

     21.11.

     Žiaci z tried A1, A2 všetkých srdečne pozdravujú ! 

     Spolu so žiakmi sme si tento deň pripomenuli. Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť komunikácie. Spolu s deťmi sme si zopakovali, aké pozdravy poznáme , ako sa ľudia zdravili v minulosti a ako dnes. Zhotovili sme si ich a vytvorili nástenku s pozdravmi v rôznych jazykoch . Tak sme sa zas niečo nové naučili a pritom sa aj zabavili. 

    • Olympiáda z anglického jazyka

    • Dňa 16.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 32.ročníka Olympiády z anglického jazyka. Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci :

     V kategórii 1A - 5., 6. a 7. ročník

     1.miesto. Ella Hanobiková 7.A

     2.miesto Barbora Hudáková + Alexandra Žoltáková 7.B

     3. miesto Nina Sobeková. 5.B

     V kategórii 1B - 8. a 9. ročník 

     1. miesto Sofia Šterbáková. 8.A

     2.miesto Zina Krupova. 9.A

     3.miesto  Damián Ivančo + Tomáš Oslacký u 9.B

     Všetkým 27 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. 

    • Medzinárodný deň bez fajčenia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň bez fajčenia.

     Medzinárodný deň bez fajčenia si v tomto roku pripomíname 20. novembra z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V priebehu kalendárneho roka je na problematiku fajčenia zameraný aj iný dátum  - Svetový deň bez tabaku, ktorý pripadá na 31.máj. Je isté, že 90% fajčiarov začalo s týmto zlozvykom už v mladosti, preto je tento deň veľkou výzvou pre všetkých fajčiarov, aby sa viac zamysleli a uvažovali nad svojim fajčiarskym návykom a nad možnosťami ako prestať fajčiť.

     V súčasnosti sa hranica „prvej cigarety“ posúva stále do nižšieho veku. Keďže cigaretový problém trápi azda každú školu a počet fajčiarov neubúda, hľadáme rôzne cesty ako poukázať na škodlivosť fajčenia. Žiaci 5. – 9. ročníka si na hodinách biológie pozreli krátke video „Prečo nefajčiť“ a uvedomili si, že fajčenie a užívanie tabaku patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti ľudí na svete. Ďakujeme naším žiakom a žiačkam aj za vytvorenie plagátov a básni k tomuto dňu.

    • iBobor

    • Čo je iBobor?

     V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Napríklad v školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     Aj žiaci našej školy sa už veľa rokov zapájajú do tejto aktivity. V tomto roku to bolo prvýkrát cez prostredie Edupage. Asi 80 žiakov od 2. až po 9. ročník si vyskúšalo buď na informatike alebo doma riešenie týchto zaujímavých ale aj náročných úloh. Úspešnými riešiteľmi boli S. Špirko a A. Lukáčová (obaja 7.B). Veľmi dobrý bodový zisk mali aj M. Jurčák, E. Hanobíková (7.A) ale aj L. Pangácová-Zdolinská (2.A)

      

    • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

    • 9. november je dňom spomienky na obete Krištáľovej noci v Nemecku.

     V noci z 9. na 10. novembra 1938 nacisti zorganizovali protižidovský pogrom, pri ktorom horeli synagógy a židovské domy, byty a obchody boli zničené. Násilie si vyžiadalo približne sto mŕtvych, asi 30 tisíc Židov bolo odvlečených do koncentračných táborov. Zdemolovaných bolo okolo 7500 židovských obchodov.

     V tento deň sa každoročne na celom svete konajú podujatia na pripomenutie si týchto hrôz. Cieľom je varovať ľudí pred ich opakovaním a protestovať proti súčasným formám fašizmu a antisemitizmu.

      

                                                    Žiacky školský parlament (Soňa Lenártová, 9.A)

      

    • eTesty - jeseň 2021

    • Aj v tomto šk. roku 2021/2022  sa aktívne  zapájame do elektronického testovanie žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, v spolupráci s NÚCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. Tieto testy slúžia hlavne ako príprava žiakov na celonárodné testovania - Testovanie9 a Testovanie5

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 15. 10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJaL, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda bola realizovaná online formou cez EduPage.

     Umiestnenie:

     1. Klaudia Hnidenková, 8.B

     2. Michal Kijovský, 8.B

     3. Sofia Šterbáková, 8.A

    • Môj jazyk, moje korene.

    • Okresná knižnica D. Gutgesela realizovala literárny projekt pod názvom Môj jazyk, moje korene, do ktorého sa zapojili aj žiačky našej školy Sonja Strončeková z 8.A a Liana Pasterňáková zo 7.A.  

     Na literárno-spoločenskom podujatí dňa 14.10.2021 obidve žiačky našej školy boli ocenené a získali cenu poroty za preklad umeleckého textu zo slovenského spisovného jazyku do jazyka národnostnej menšiny – rusínského jazyka. Obidve práce budú publikované v zborníku.

     Sonji a Liane srdečne blahoželáme!

    • Oznam

    • Vážené kolegyne, kolegovia, milí rodičia,v súlade s novým Školským semaforom, ktorý je platný od 15. 10. 2021 trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu (testovaný doma) naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom. Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • O Z N A M vedúcej ŠJ

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v našej škol. jedálni, že dňa 27.10.2021, budem dávať stravenky pre žiakov, ktorí majú zaplatené obedy a desiate.

     Ráno od 7,15hod. do 7,45 hod. dám stravenky  pre rodičov prvej triedy. V ostatnom čase budem počas prestávok dávať pri okienku v jedálni.

     Upozorňujem stravníkov, nakoľko sú jesenné prázdniny a do školy sa nastupuje až 2.11.2021, aby

     sa snažili cez IB zaplatiť čo najskôr, lebo prevod trochu trvá. Zároveň prosím, aby dávali pozor a dávali VS na každú osobu obedy aj desiate zvlášť, nakoľko obed s desiatou nemá nič spoločné a normuje sa zvlášť.

     Odhlásiť stravu je treba deň vopred do 14,00 hod. alebo najneskôr ráno do 8,00 hod. telefonicky alebo poslať SMS.

     Ďakujem za pochopenie

     V prípade otázok má kontaktujte na číslo  0911882981

    • Oznam ŠJ - poplatky za stravu - november 2021

    • Desiata       20 dní x 0,50 €                                =  10,00 €

        1.stupeň     20 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  25,00 €

        2.stupeň    20  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  26,60 €

        Dospelí      20 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  19,20 € 

        Gym.         20 dní x 1,45 €                              =  29,00 €

     Prosíme rodičov aby pri platení za desiate používali

     variabilné číslo aké im bolo pridelené na desiatu.

     a pri platení za obedy variabilné číslo z obedov. Nový záujemca o desiatu si zistí variabilné

     číslo u vedúcej ŠJ, t.č. mobil 0911 882 981.

      

    • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

    • Jedným  z najdôležitejších  krokov k zdravému životu je konzumácia zdravej stravy.  Jej dôležitosť si vďaka Dňu zdravej výživy, ktorý je  16. októbra, každoročne pripomíname aj na našej škole. Výživa je významný faktor životného štýlu. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín, ale spája sa  aj s našimi emóciami a pocitom spokojnosti. Základnou myšlienkou tohto dňa je, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci zdôrazňujú, že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný aj duševný vývin detí. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus. Medzi jej zásady patrí napríklad optimálny príjem energie, bielkovín, sacharidov a vlákniny, ale aj zníženie príjmu soli či cukru.

     Potravinová pyramída obsahuje všetky potrebné živiny - fotogaléria | Špuntík.sk Vedieť sa orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, ktorá ponúka „superzdravý“ tovar, je dnes oveľa ťažšie ako pred mnohými rokmi. Práve správna výživa od útleho veku zohráva významnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia, prejavujúcich sa často až v dospelosti.

     Poznáte potravinovú pyramídu?

     Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilnín, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

     A už iba na záver.

     Užite si tohtoročný 16. október ako aj celý rok v plnom zdraví.

     Žiacky školský parlament (Sofia Šterbáková, 8. A)