• Olympiáda v anglickom jazyku

    • Aj napriek neštandardnej situácii sa dňa 24.11 2020 v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 5. – 9. ročníka. Dištančná forma priebehu súťaže záujemcov neodradila a o víťazstvo bojovalo až 20 žiakov. Žiaci sa s úlohami popasovali bravúrne , čo ukázali aj malé bodové rozdiely, ktoré rozhodli o ich finálnom umiestnení. A to je nasledovné:

     Kategória 1A:
     1. miesto Michal Kijovský   7.B
     2. miesto Sofia Šterbáková   7.A
     3. miesto Ella Hanobíková  6.A

     Kategória 1B:
     1. miesto Ruth Romana Mihalčinová 9.A
     2. miesto Katarína Hopková 8.B
     3. miesto Damián Ivančo 8.B

      

     Všetkým umiestneným gratulujeme a žiakom prvých miest Miškovi Kijovskému a Ruth Mihalčinovej želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

    • Aj deti 2.B zo ZŠ - Vinbarg boli súčasťou, bolo všetkým veľkým potešením zapojiť sa do tejto výzvy plnej lásky. Veríme, že Vianoce budú o niečo krajšie.Ďakujem všetkým, čo sa zapojili. Triedna učiteľka

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 20.11.2020 sa dištančnou formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka.
     Vzhľadom na mimoriadnu situáciu pravidlá súťaže boli upravené. Súťažiaci absolvovali iba písomnú časť, ktorá pozostávala z testu. Ústna časť súťaže v tomto školskom roku realizovaná nebola.
     Umiestnenie:
     1. Katarína Hopková, 8.B
     2. Denis Dupľák, 9.A
     3. Sarah Kundratová, 8.A
     Víťazom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v okresnom kole!
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za bohatú účasť aj v tejto mimoriadnej situácii!

    • Dôležitý oznam

    • Dnes (2.11.2020) krátko popoludní zasadal v Bardejove krízový štáb. Ten vyhodnotil priebeh víkendového celoplošného testovania na COVID-19 a  Mestský krízový štáb dnes prijal rozhodnutie:

     od stredy 4.11. sa otvárajú pre vyučovanie triedy I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

     Podmienky vstupu do školy, potrebné vyhlásenie aj vysvetľujúce video ministra školstva nájdete na našej podstránke MŠVVaŠ SR

     +Oznam vedúcej školskej jedálne

    • iBobor - informatická súťaž

    • Pozývam vás na informatickú súťaž iBobor

     Ako sa zapojiť? V edupage školy dnes po prihlásení nájdete správu s presným postupom.

     Mnohí z vás už túto súťaž poznáte z minulých rokov. Ak potrebujete viac informácií preštudujte si všetko o súťaži na stránke

     ibobor.sk

    • Oznam - prerušenie vyučovacieho procesu 29.10.2020

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16 v Bardejove na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove zo dňa 28.10.2020 Vám oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove bude dňa 29.10.2020 prerušený vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku

     Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 03.11.2020, ak bude priaznivá epidemiologická situácia. O ďalších pokynoch vás budeme informovať.

     Vzdelávanie v 5. až 9. ročníku bude pokračovať dištančnou formou prostredníctvom informačných technológií. 

    • OKTÓBER - mesiac povedomia o DYSLEXII

    • Ešte aj dnes sa často stretávame s nepravdami o dyslexii. Čo je to vlastne dyslexia? Ako ju rozpoznať? A ako efektívne pomôcť? Na záver sú zhrnuté aj mýty o dyslexii. Príjemné čítanie.

    • Vyhlásenie MU z dôvodu predĺženia uzavretia škôl

    • Vážení rodičia,

     Milí žiaci,

     rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

     Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

      

      

                                                                                                                           Mgr. René Semanišin

                                                                                                                    vedúci odboru školstva a kultúry