• sviatok sv. Mikuláša
   • sviatok sv. Mikuláša

   • 06.12.2021 13:35
   • Dnes je sviatok sv. Mikuláša.

    No vieme kto to bol a o čo sa zaslúžil?

   • Svätý Mikuláš z Myry ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia bol biskupom v časti dnešného Turecka. Už za svojho života bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi. Preslávil sa štedrosťou, bol obrancom viery a záchranca nespravodlivo obvinených. Pre množstvo zázrakov ktoré sa udiali na jeho príhovor, je tiež niekedy nazývaný Mikulášom Divotvorcom. Vo východných cirkvách je druhým najuctievanejším svätým vôbec.

    V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Mikuláš.

    Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil. Na svoje náklady dal postaviť nemocnicu. No ani on neunikol prenasledovaniu. Bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup.

    Zomrel v pokročilom veku a bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle v Myre.

     

    V západnej liturgickej tradícii jeho sviatok pripadá na 6. december a oslava tohto sviatku je spojená s rozdávaním darčekov deťom, zvyčajne v predvečer 5. decembra. Bol inšpiráciou pre vytvorenie mýtickej postavy Santa Clausa.

    Svätý Mikuláš je uctievaný ako patrón námorníkov, obchodníkov, lukostrelcov, lekárnikov, právnikov, študentov a hlavne detí.

    Preto sa na tento sviatok tešia hlavne oni. Nedočkavo očakávajú sladké prekvapenie.

    Prajeme všetkým aby tento sviatok prežili čo najkrajšie hlavne so svojimi najbližšími  v rodinách.

    Žiacky školský parlament, Michal Kijovský 8.B

   • Naspäť na zoznam článkov