• SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY
   • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

   • 15.10.2021 15:03
   • Jedným  z najdôležitejších  krokov k zdravému životu je konzumácia zdravej stravy.  Jej dôležitosť si vďaka Dňu zdravej výživy, ktorý je  16. októbra, každoročne pripomíname aj na našej škole. Výživa je významný faktor životného štýlu. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín, ale spája sa  aj s našimi emóciami a pocitom spokojnosti. ...
   • Jedným  z najdôležitejších  krokov k zdravému životu je konzumácia zdravej stravy.  Jej dôležitosť si vďaka Dňu zdravej výživy, ktorý je  16. októbra, každoročne pripomíname aj na našej škole. Výživa je významný faktor životného štýlu. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín, ale spája sa  aj s našimi emóciami a pocitom spokojnosti. Základnou myšlienkou tohto dňa je, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci zdôrazňujú, že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný aj duševný vývin detí. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus. Medzi jej zásady patrí napríklad optimálny príjem energie, bielkovín, sacharidov a vlákniny, ale aj zníženie príjmu soli či cukru.

    Vedieť sa orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, ktorá ponúka „superzdravý“ tovar, je dnes oveľa ťažšie ako pred mnohými rokmi. Práve správna výživa od útleho veku zohráva významnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia, prejavujúcich sa často až v dospelosti.

    Poznáte potravinovú pyramídu?

    Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilnín, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

    A už iba na záver.

    Užite si tohtoročný 16. október ako aj celý rok v plnom zdraví.

    Žiacky školský parlament (Sofia Šterbáková, 8. A)

   • Naspäť na zoznam článkov