• Burza práce 2022

    • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zorganizoval dňa 23. 11. 2022 v športovej hale prezentáciu stredných škôl z Bardejova, Prešova a Svidníka. Burzy sa zúčastnili aj žiaci nášho deviateho ročníka. Dozvedeli sa potrebné informácie o stredných školách a ich odboroch. Možno aj táto skúsenosť pomôže deviatakom správne si vybrať svoje profesijné zameranie.

      

   • 17.5.2022

   • Aktivity v spolupráci s UPSVaR zamerané na sebarealizáciu a trh práce

    • Žijeme v digitálnej dobe

    • Riziká na sociálnych sieťach a internete

     Žijeme v digitálnej dobe, kedy je pre nás internet nie len dobrým sluhom, ale často aj zlým pánom, hlavne, keď nie sme informovaní o nástrahách, s ktorými sa na sociálnych sieťachmôžeme stretnúť. Ak chýba záujem alebo správna rada zo strany rodiča, učiteľa, vychovávateľa či organizácie, ktorí by nás varovali, pripadne ukázali smer a tým nám pomohli predísť či dostať sa z už vzniknutej nepríjemnej situácie, môže to mať deštruktívne, ba až fatálne následky v živote detí a mládeže. S cieľom predísť takýmto problémom sme 2. decembra 2021 v spolupráci s UPSVaRv Bardejove a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zorganizovali v rámci národného projektu „ Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v našej škole webinár na tému Riziká na sociálnych sieťach a internete. Webinára sa zúčastnili žiaci 9. B a výchovná poradkyňa p. Antolíková. Hlavnou témou tohto stretnutia bola problematika známa ako „Kyberšikana“. Prednášajúci žiakom vysvetlil ako kyberšikane predchádzať, ako postupovať v prípade, že sme sa stali jej obeťou, kam zavolať alebo koho konfrontovať ak sme svedkami kyberšikany . Okrem tejto témy sa žiaci dozvedeli aj o mnohých iných problematikách ako napríklad podvody na internete, narušenie súkromia v online priestore a nakoniec aj závažnosť a trestnosť týchto skutkov. K daným témam videli prezentáciu či videá. Takto obsiahle a závažné témy nie je možné prebrať na jednom stretnutí. Žiakov problematika a pútavý výklad zaujali, preto v budúcnosti plánujeme naň nadviazať ďalšou spoluprácou.

     ŽŠP, Mgr. Mariana Antolíková, T. Červenický, L. Petrišáková

   • Kariérne poradenstvo

   • Spolupráca s UPSVaR