• Spolupráca s CPP

   • Plánované aktivity a programy v šk.roku 2023/2024

     

    Plán preventívnych aktivít a programov realizovaných v spolupráci s CPP v Bardejove

    v šk.roku 2023 / 2024

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita  -  Tajomstvá slušného správania

                 Preventívny program -  Sme prváci, skvelí žiaci

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita  -  Tvorivé myslenie

                                                            Chcel/a by som byť ako ...

                 Preventívny program -  Škriatkovia pomáhajú deťom

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita -    Prosociálne správanie

                                                            To sa mi páči

                                                            Emka to vie            

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Chceme byť zdraví

                                                            Vyhráva každý

                                                                   Bezpečne na internete            

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Kyberšikanovanie

                                                                   Ako sa správne učiť

                 Opakované aktivity     -  Naša trieda – naša partia            

                

    1. ročník: Jednorázová aktivita   - Nuda, začiatok mnohých problémov

                                                                  Násilie a šikanovanie v školách

                 Opakované aktivity      - Bezpečná trieda            

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita   -  Závislosti

                                                                   Netolerancia – Sociálna nerovnosť

                  Preventívny program -  Vieme, že ...

                  Kariérne poradenstvo - Čím by som chcel byť

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita    - Závislosti

                                                            Problémové pitie

                                                            Od sebaúcty k pochopeniu iných

                  Preventívny program  - Akí sme

                  Kariérne poradenstvo – Moja cesta za kariérou

     

    1. ročník: Jednorázová aktivita    - Obchodovanie s ľuďmi

                                                            Netolerancia                                                      

                  Opakované aktivity      - Cesta k dokonalosti

                 Kariérne poradenstvo  - Proforient

     

    Preventívny program realizovaný v spolupráci so šk. psychologičkou Mgr.  Vierou  Šverhovou a šk.špec.pedagogičkou Mgr. Katarínou Bučkovou

     

    1. ročník:  Zippyho kamaráti

     

   • Preventívny program Emka to vie

   • Beseda pre rodičov 5. ročníka na tému šikanovanie a kyberšikanovanie.

   •