• SGBJ DSA

   • v prílohe tohto mailu Vám posielame propozície a informáciu o 3. ročníku našej literárnej súťaže na tému: Keby som mohol/mohla vrátiť čas.

     

    Boli by sme radi, keby sa Vaši žiaci aj v tomto školskom roku  zapojili do našej súťaže, čím majú možnosť získať preferenčné body k prijímaciemu konaniu na našu školu.

     

    Ďakujeme za sprostredkovanie informácie Vašim žiakom

    S pozdravom Súkromné gymnázium DSA

    Literarna_sutaz_SGBJ_DSA_2023_-_motivacny_list___propozicie_sutaze.pdf


     

   • Rodičovské združenie pre 9. roč. so zástupcami SŠ

   • RZ sa konalo 18.1.2023 v školskej jedálni

    • DOD Gymnázium Sv. Jána Bosca

    • 2.2.2023 budeme  našej škole robiť deň otvorených dverí pre ôsmakov a deviatakov základných škôl. V prílohe posielam plagát v JPG a PDF formáte a video upútavku.

     poster_DOD_23_final.pdf


      

   • Gymnázium Leonarda Stöckela DOD

   • Pozvánka na DOD Gymnázium Leonarda Stöckela

    DOD_ZS_2023.pdf


     

   • Siahni si na remeslo 2023

   • V dňoch 31. januára 2023 a 1. februára 2023 sa v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na
    dielňach praktického vyučovania Spojenej školy Juraja Henischa, Kúpeľná ulica 1,  uskutoční
    akcia „Siahni si na remeslo“.

    Cieľom akcie je, aby si žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium
    prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk a prakticky si odskúšali technické zariadenia,
    prístroje, stroje, nástroje a náradia na pracoviskách a tak sa lepšie zorientovali v odboroch
    našej školy, ktoré sú veľmi žiadané pre trh práce a zamestnávateľov.

    Žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia môžu navštíviť všetky profesie,
    alebo len tie, o ktoré majú záujem. Dĺžka pobytu nie je obmedzená. Na jednotlivých
    pracoviskách môžu záujemcovia stráviť aj celý vyučovací deň, a tak môžu zistiť, ako
    praktická príprava prebieha. Pre záujemcov, ktorí navštívia akciu individuálne alebo
    v sprievode rodičov, vydáme na požiadanie potvrdenie o účasti na akcii.


     

   • Pozvánka na Deň otvorených dverí Súkromného gymnázia DSA, Oznam o organizácii súťaží pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl

   • dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí Súkromného gymnázia DSA na Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, ktorý sa uskutoční dňa 30.1.2023 v čase  8.00 – 16.00 hod. a je určený pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. V tento deň organizujeme už 12. ročník matematicko-logickej súťaže SGBOJ, oznam o jej organizácii Vám posielame v prílohe tohto e-mailu.

    Chceme Vás poprosiť, aby ste umožnili Vašim žiakom, ktorí majú záujem o štúdium na gymnáziu, zúčastniť sa so svojimi pedagógmi, zákonnými zástupcami tejto plánovanej akcie učiteľov a študentov Súkromného gymnázia DSA.

    V prípade záujmu Vás prosíme nahlásiť približný čas príchodu a počet Vašich žiakov.

    Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

    S pozdravom Súkromné gymnázium DSA

    Pozvanka_DOD_2023.pdf

    SGBOJ_2023_-_propozicie___plagat.pdf

    Pozvanka_na_DOD___oznam_o_sutaziach_2023.pdf


     

   • PRÍPRAVNÝ ONLINE KURZ K PRIJÍMACIEMU KONANIU ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY NA „DOLNÉ GYMKO“ V BARDEJOVE

   • Dobrý deň,

    nižšie Vám zasieme informácie k pripravovanému online kurzu k prijímaciemu konaniu pre žiakov 9. ročníka.

    Vopred Vám ďakujeme za zdieľanie informácii na škole.

     

    Bojíš sa, že sa nedostaneš na naše DOLNÉ GYMKO, lebo nespravíš prijímacie skúšky, lebo sa veľa žiakov hlási na tú istú školu? Zisti, aké sú pravdivé informácie od kompetentných ľudí a never všetkým hoaxom navôkol seba.

    Práve Tebe ponúkame jedinečnú možnosť, ktorá Ti určite zvýši šancu splniť si svoj sen o vysnívanej škole.

     

    Pre koho je prípravný kurz zo SJL a MAT určený?

    • Kurz je určený pre žiakov 9. ročníkov na ZŠ.

    Čo získaš po absolvovaní prijímacieho online kurzu?

    • overené informácie o priebehu prijímacích skúšok,
    • informáciu o predbežnom záujme o štúdium na „dolnom gymnáziu“,
    • lepšiu predstavu o tom, čo sa ešte musíš doučiť, aby si sa dostal na našu školu,
    • spoznáš svojich budúcich učiteľov,
    • spoznáš svojich budúcich spolužiakov,
    • za riešenie úloh získaš body  navyše k prijímacím skúškam,
    • dôkladne si zopakuješ učivo z predmetov SJL a MAT.

    Ako sa prihlásiť na prípravný kurz?

    • Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť formulár a prihlásiť sa na kurz v určenom čase.

        https://forms.gle/WGsgVnwtv5CKD2r88

    Prípravný online kurz zo slovenského jazyka sa začína 18. 1. 2023 o 16:00 hod.

    Prípravný online kurz z matematiky sa začína 25. 1. 2023 o 16:00 hod.

     

    Koľko stojí tento kurz?

    • Online prípravný kurz je pre všetkých prihlásených žiakov ZADARMO.

    Podrobné informácie Ti budú zaslané elektronicky na Tvoj mail po registrácií. Tak neváhaj a začni pracovať na svojej budúcnosti práve teraz.

    Tešíme sa na naše spoločné stretnutia.

     

    S pozdravom

     

   • Súboj talentov 2023

   • ŠUP Svidník aj tento rok vyhlasuje výtvarnú súťaž s názvom " SÚBOJ TALENTOV ".

    Ide už o 6. ročník výtvarnej súťaže vychádzajúcej z našej snahy podporiť nadaných žiakov, vzbudiť ich záujem o tvorbu a rozvíjať ich  kreativitu. 

    Súťaž napomáha výchove mladej generácie, ktorú chceme motivovať prostredníctvom plánovaných workshopov, určených pre ocenených žiakov a ich učiteľov, ktoré sa budú konať v priestoroch ŠUP vo Svidníku, začiatkom marca.

     

    Téma tohtoročnej súťaže je : „ SPOZNÁVAJ SLOVENSKO “

    Uzávierka prijímania výtvarných prác: 17. 02. 2023

    V prílohe zasielame propozície súťaže, plagát a štítky na označenie prác. Upozorňujeme na zmenu v kategóriách.

     

    Veľmi sa tešíme na výtvarné práce a vopred ďakujeme za spoluprácu.

    Mgr. Beáta Gencová, ŠUP Svidník.

    Suboj_talentov_2023-plagat___propozicie.pdf


     

   • Kam na strednú - online týždeň otvorených dverí SŠ

   • Dobrý deň,

     
    radi by sme vám poskytli celkový obraz o podujatí Kam na strednú - online týždeň otvorených dverí stredných škôl vo forme otázok a odpovedí.
     
    Ako, kedy a kde bude prebiehať podujatie Kam na strednú?
    Podujatie prebieha od 28.11 do 2.12. online na videoportáli Kam na strednú (www.kamnastrednu.sk). 
     
    Ako sa môžeme zúčastniť podujatia?
    Základné školy sa zúčastňujú podujatia najčastejšie 2 spôsobmi: 
    - v počítačovej miestnosti si spoločne prezrú prezentácie stredných škôl
    - umožnia študentom stráviť 15 - 20 min v rámci hodiny, aby si žiaci prezreli niekoľko stredných škôl a zistili, aké prezentácie tam nájdu s tým, že zvyšok prezentácií si môžu dopozerať doma aj so svojimi rodičmi.
     
    Ako si môžeme vyhľadať strednú školu a pozrieť si jej videá?
    Kliknite si na videoportál Kam na strednú (www.kamnastrednu.sk). Na hlavnej stránke je vyhľadávač, do ktorého môžete zadať kľúčové slovo alebo využite vyhľadávanie cez okresy/kraje, typ školy, podľa zriaďovateľa alebo odvetvia. Po vyhľadaní si kliknite na logo školy  a dostanete sa do videoprofilu strednej školy. Tu si môžete si pozrieť video na hlavnej stránke profilu alebo ďalšie videá v kategóriách (nemusia ich mať všetky školy vyplnené):
    - Život v škole
    - Prehliadka školy
    - Naši učitelia
    - Kam po strednej
    - Úspešní absolventi na ľavej strane
    - Čo pripravujeme
    Na prezeranie stredných škôl nie je potrebné sa nikde prihlasovať či registrovať. 
     
    Koľko stredných škôl sa zúčastní podujatia?
    Podujatia sa zúčastni takmer 500 stredných škôl z celého Slovenska. 
     
    Môžeme komunikovať so strednou školou?
    Áno. Vo videoprofiloch všetkých stredných škôl je message box, kde stačí napísať otázku, ktorá vás zaujíma. Stredné školy vašu správu dostanú do emailu a odpovedia na ňu.
     
    Budú videá stredných škôl k dispozícii aj po ukončení podujatia?
    Stredné školy si na toto podujatie pripravili nové videá, ktoré umiestnia na videoportáli, a tieto ostanú k dispozícií aj po ukončení Týždňa otvorených dverí.
   • „Deň otvorených dverí“ na Spojenej škole, Štefánikova 64 v Bardejove

   • pozvánka na „Deň otvorených dverí“ na Spojenej škole, Štefánikova 64 v Bardejove, ktorý sa bude konať dňa 6.12.2022 t.j. utorok od 8.00 hod. do 17.00 hod. pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, ich rodičov a pre verejnosť.


     

   • DOD na SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

   • dovoľte, aby sme srdečne pozvali Vašich deviatakov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 

     

    8. decembra 2022 v čase od 08.00 – 13.00 hod 

     

    v priestoroch SOŠ gastronómie a služieb so sídlom na Sídlisku duklianskych hrdinov 3 v Prešove.

     

    Okrem prehliadky priestorov školy, reštaurácie a priľahlých športovísk, budú mať žiaci príležitosť vidieť praktické ukážky získaných zručností našich žiakov z odborov cukrár, pekár, kuchár, čašník, ktoré budú spojené s kulinárskym zážitkom v podobe drobných ochutnávok a budú sa môcť do procesu zapojiť aj sami.

     

    Popritom sa dozvedia podrobnosti aj o ďalších možnostiach štúdia v odboroch obchodný pracovník, predavač, mliekár a syrár, pivovarník a sladovník, mäsiar  a iných a pripravené sú pre nich aj rôzne pútavé aktivity.  

     

    K realizácii dňa otvorených dverí sú prizvaní aj naši partneri duálneho vzdelávania, ktorí výrazným spôsobom zvyšujú šance absolventov uplatniť sa na trhu práce.

    Veríme, že Vaši deviataci prežijú s nami tento deň v dobrej nálade a odchádzať budú nielen plní zážitkov, ale aj dôležitých informácií potrebných pri ich rozhodovaní o ďalšom smerovaní po úspešnom ukončení štúdia na základnej škole.

    Kontakt: 

    SOŠ gastronómie a služieb

    Sídlisko duklianskych hrdinov 3

    081 34 Prešov

    tel.: 051/771 08 63

    mail: sekretariat@sosoas-po.vucpo.sk

    webová stránka: www.gastrosos.edupage.org


     

   • Pozvánka na týždeň otvorených dverí

   • SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku
    v prílohe zasielam pozvánku na týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 12.12.2022 do 16.12.2022 v priestoroch našej školy. Žiakom a rodičom radi poskytneme informácie o štúdiu na našej škole.
    V prípade Vášho záujmu, konkrétny termín prosím nahlásiť na  tel. číslach. uvedených na letáku v prílohe.
     
    Teším sa na stretnutie s Vami a Vašimi žiakmi
     
    PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD., MBA
    riaditeľka SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku
   • Prezentácia odborov Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove

   • Prezentácia odborov Spojenej školy, Štefánikova 64 v Bardejove

   • Týždeň vedy a techniky na SPŠT Bardejov - POZVÁNKA

   • Pozvánka na DOD v Hotelovej akadémii v Prešove.

   • dňa 23. novembra 2022 organizuje naša škola, Hotelová akadémia Prešov, Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame pedagógov aj žiakov Vašej školy. 

    Počas DOD na hotelovej akadémii môžu žiaci nielen vidieť, ale aj vyskúšať si zručnosti (slávnostné stolovanie, flambovanie, carving, miešanie nápojov, zdravá výživa), zároveň budú mať príležitosť zapojiť sa do aktivít v cudzích jazykoch (kvízy Kahoot, Quizlet, ukážky prijímačkových testov, prezentácie zahraničnej praxe našich študentov v Nemecku, Írsku, na Cypre v angličtine a nemčine). 

    V prílohe zároveň posielam aj pozvánku riaditeľa Hotelovej akadémie Prešov s bližšími informáciami. 

    Tešíme sa na stretnutie s Vašimi žiakmi aj pedagógmi. 

    2022_ZS_Pozvanka_perniky_sutaz.pdf

   • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

   • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,  11. novembra 2022 (piatok), v čase 8.00 - 14.00 hod.  v budove školy, Slovenská 5, Bardejov. Žiakom 9. ročníkov budú poskytnuté informácie o študijných a učebných odboroch, ktoré majú v sieti Gymnázium a  Stredná odborná škola polytechnická – organizačné zložky Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove.

    V prílohe zasielame pozvánku

    poz_dod_2022.pdf


     

   • Bašta matematiky - workshop SG DSA v Bardejove

   • chceli by sme Vás informovať o pripravovanom workshope študentov Súkromného gymnázia DSA v Bardejove,

    ktorý sa bude konať 20. októbra 2022 od 10:00 do 18:00 hod. v priestoroch Kultúrno-komunitného centra Bašta v Bardejove.

    V prílohe tohto mailu nájdete plagát a podrobnejší oznam.

    Chceli by sme Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste túto informáciu podali ďalej učiteľom matematiky a triednym učiteľom 8. a 9. ročníkov.

    V prípade, že prejavia záujem zúčastniť sa ponúkaného workshopu osobne so svojimi žiakmi, prosíme Vás,

    aby svoj záujem zaznačili aj do zdieľanej tabuľky na tomto odkaze:

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yNPDqo5TjfQVd566u_qurBF_0Z-gou1mTKWwttycqA/edit?usp=sharing

    Ak pre Vás z organizačných dôvodov nebude možné zabezpečiť účasť Vašich žiakov na tomto podujatí,

    sprostredkujte túto informáciu zákonným zástupcom Vašich žiakov, aby mohli využiť ponuku v poobedňajších hodinách.

    Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a veríme, že sa s Vašimi žiakmi budeme môcť stretnúť priamo v priestoroch Kultúrno-komunitného centra BAŠTA v Bardejove.
     
     
    S pozdravom
     
    PaedDr. Renáta Tulejová, riaditeľka školy
   • DOD na SOŠT v Košiciach

   • Dobrý deň, milí kolegovia, posielam Vám pozvánku na DOD na SOŠT v Košiciach. Máme pre Vás pripravený bohatý program- prehliadka školy- aktívna lezecká stena, virtuálna učebňa pre odborné predmety bude určite zážitkom, zaujímavá prezentácia ponuky všetkých odborov , prehliadka práce žiakov v našich dielňach, prezentácia firiem, ukážka zásahu našich  dobrovoľných hasičov, drobné pohostenie ....

    Žiaci si odnesú množstvo cenných informácii, možno ich to posunie k technickým odborom, ktoré sú na trhu žiadané- pomôžeme si navzájom .V daný deň môžete navštíviť našu školu so skupinou žiakov, môžu prísť aj sami žiaci, ak im to škola dovolí, môžu nás navštíviť žiaci v sprievode rodičov. Tešíme sa na Vašu účasť, budeme veľmi radi, ak nám svoju účasť potvrdíte e- mailom alebo formou sms.

    DEN_OTVORENYCH_DVERI_s_programom_na_FB.pdf

    Tak ako po minulé roky aj v tomto roku Vám posielame ponuku študijných a učebných odborov na školský rok 2023/2024. Budeme radi, ak túto ponuku sprístupnite Vašim deviatakom. 

    Ak by sa zmenila zostava odborov, po schválení VÚC KE, dáme Vám obratom vedieť.

    V prílohe zasielame informačné letáky  a materiál o jednotlivých odboroch pre výchovného poradcu a žiakov Vašej školy.

    poster_sost_ke.pdf

    vp_odbory_23-24.docx

   • SZŠ Sládkovičova, Prešov

   • sprostredkovanie informácie žiakom deviateho ročníka a ich
    rodičom o plánovanom Dni otvorených dverí na našej škole dňa 27.10.2022
    od 8hod. do 13 hod. V prílohe plagát vo formáte A4.

    plagat_DOD2022_A4.pdf


     

    • Bilingválne gymnázium

    • informácie žiakom základných škôl o štúdiu
     na Bilingválnom gymnáziu sv. Jána Bosca v Bardejove.
   • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka , Bardejov

   • Vzhľadom k tomu, že súčasná epidemiologická situácia nám neumožňuje zrealizovať Deň otvorených dverí, na ktorom by sme osobne predstavili študijné a učebné odbory Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka pre  školský rok 2022/2023, zasielame Vám link na videoprezentáciu školy 

     

    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_7wvPo7Xg_M 


     

   • ŠUP Svidník

   • Naša škola ponuka tieto
    umelecké maturitné odbory, na ktoré sa robí len talentová prijímacia
    skúška :

    8610 M odevný dizajn                    8 študentov
    8604 M grafický dizajn                  8 študentov
    8633 M reklamná tvorba                  8 študentov.

    Žijeme momentálne v takej divnej dobe, ktorá obmedzuje osobný kontakt.
    Napriek týmto okolnostiam sme otvorení návšteve našej školy (
    väčšia/menšia skupinka žiakov, aj individuálna návšteva žiakov ). V
    prípade záujmu sme schopní prísť a prezentovať náplň štúdia a informácie
    o odboroch, prijímacej skúške, mimoškolskej činnosti, medzinárodných
    projektoch aj u vás na vašej škole. Plánujeme deň otvorených dverí,
    ktorý sa uskutoční v sobotu, aby sa ho mohli v prípade záujmu zúčastniť
    s vašimi študentmi aj ich rodičia. O termíne Vás budeme včas informovať.
    Po schválení kritérií na prijímacie skúšky ich obratom zašleme aj na
    vašu školu. Informácie o našej škole môžu vaši žiaci nájsť aj na :
      https://supsvidnik.sk/
    https://www.instagram.com/supsvidnik/
    https://www.youtube.com/channel/UCY-viUIAfB3xEXrXCldnXlA

    V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia, prijímacích pohovorov,
    dohodnutia termínu návštevy školy ... nás môžete kontaktovať :
    mobil                   0915 964 250
    email                   skola@supsvidnik.sk

    So srdečným pozdravom  Mgr. Pavel Olejár – riaditeľ ŠUP Svidník.
     

     

   • Ponuka SPŠ v Banskej Štiavnici

   • dovoľujeme si Vás informovať, že Stredná priemyselná škola Samuela
    Mikovíniho v Banskej Štiavnici od 1.9.2022 otvára nový študijný odbor
    3660 M vodné hospodárstvo, ktorý je možné študovať v rámci Slovenskej
    republiky len na našej škole.

    Prosíme Vás o sprostredkovanie tejto informácie Vášmu
    výchovnému/kariérnemu poradcovi a žiakom 9. ročníka Vašej školy.

    Bližšia charakteristika študijného odboru je zverejnená
    nawww.mikovini.sk a tiež v krátkom videu (link) https://youtu.be/e5n8IuzM-kU


     

   • Ponuka Súkromnej SOŠ v Bardejove

   •  

   • Ponuka Súkromnej SOŠ

   • termín výberu strednej školy Vašich deviatakov sa blíži, preto by sme Vám chceli dať do pozornosti možnosť štúdia na Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémii v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. 

     

    Naším špecifikom je, že aj keď sme súkromná škola, štúdium u nás je bezplatné a naopak, žiaci v systéme duálneho vzdelávania získavajú štipendium i odmenu za produktívnu prácu. 

     

    Obraciame sa na Vás s prosbou o preposlanie tohto emailu Vašim deviatakom a ich rodičom, nakoľko prijímací proces na našu školu začína skôr ako na iných stredných školách.  

     

    Žiaci sa musia najprv rozhodnúť aký odbor a u akého zamestnávateľa chcú študovať a podať si online žiadosť cez našu webovú stránku: https://skola.dualnaakademia.sk/

     

    --> Uzávierka týchto žiadostí o duálne vzdelávanie je už 10. marca 2022. 

     

    --> Následne je potrebné do 20. marca podať prihlášku na strednú školu elektronicky cez Edupage alebo papierovú verziu poštou. 

     

    - Dovoľte nám Vašich žiakov a ich rodičov, ako aj výchovné poradkyne a poradcov pozvať na prezenčný Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 12.2.2022 od 09:00 – 12:00 hod. u nás v Duálnej akadémii. Predstavíme účastníkom naše moderné technické dielne, zaujímavý spôsob a možnosti vzdelávania plný benefitov - viac o nás nájdete v priloženom letáku.

     

    - Ak Vám termín DOD nevyhovuje, ponúkame v ľubovoľnom čase individuálne prehliadky pre triedy, malé skupiny rodičov s deťmi či jednotlivcov. Stačí napísať na info@dualnaakademia.sk, zavolať 0907 649 516 alebo sa prihlásiť cez formulár: shorturl.at/nrxCV

     

    - V prípade záujmu radi prídeme priamo na Vašu školu a odprezentujeme možnosti štúdia na #dualke krátkou prezentáciou priamo na hodine Vašim deviatakom alebo ôsmakom. Stačí sa takisto ozvať na info@dualnaakademia.sk a dohodneme termín, ktorý Vám bude vyhovovať. 

     

    V prílohe nájdete plagát s informáciami o našich odboroch a Dni otvorených dverí, ktorý môžete elektronicky preposlať  Vašim deviatakom a tiež vyvesiť v priestoroch Vašej školy.

    Dualna-akademia_LETAK_skoly_2022.pdf


     

   • Spojená škola, Štefánikova 64 v Bardejove

   •  

     


     

   • SOŠT, Kukučínova 23, Košice

   • https://www.kamnastrednu.sk/stredna-odborna-skola-technicka-1

    V školskom roku 2022/2023  ponúkame tieto možnosti štúdia na našej škole

    Trojročné učebné  odbory :

     

     

    1. Stolár – výroba stolárskych a nábytkárskych výrobkov, možnosť viesť vlastnú

                   podnikateľskú   činnosť,

    1. Murár-  omietky , obklady, dlažby, orientácia v projektovej dokumentácii,
    2. Maliar – úprava povrchov z dreva, plastu, kovov,
    3. Krajčír-  so zameraním na šitie dámskej konfekcie,
    4. Tesár – konštrukcie striech, drevených stropov, orientácia v projektovej
                   dokumentácií,
    5. Strechár- zhotovovanie nosných strešných konštrukcii, špecialista na izolácie

                     a krytiny.

    Po ukončení štúdia študenti získavajú výučný list- možnosť otvoriť si živnosť a podnikať, veľa z nich si už počas štúdia získa pracovné miesto, vďaka praxi vo firmách a vďaka tomu, že tieto profesie sú na trhu práce žiadané.

    V pripade záujmu majú všetci možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom  
     štúdiu a získať maturitné vzdelanie

     

    Dvojročné učebné  odbory :

     

    1. Stavebná výroba –  schopný samostatne ptacovať na stavbách, omietky, betonárske práce, izolácie,
    2. Výroba konfekcie – vyhotovenie technickej konfekcie, tvorba strihov, vyhotovenie vrchných dámskych odevov,

    V pripade záujmu majú všetci možnosť pokračovať v trojročných odboroch murár, krajčír na SOŠT – Košice a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie .
     

    Škola poskytuje vlastný internát v areáli školy -  19 eur/ mesiac, stravu vo vlastnej    
     jedálni – 3,60 eur / deň- raňajky, desiata, obed, večera.

    V PRÍPADE ZÁUJMU „DOD“   KAŽDÚ STREDU,   V ČASE :    10,00 -   14,00. hod.

     

    Štvorročné maturitné odbory :

     

    1. Mechanik hasičskej techniky :  starostlivosť o hasičskú techniku, možnosť uplatnenia v Hasičskom a záchrannom zbore SR, kvalitná prax v automobilových opravovniach MV SR, možnosť získať vodičský, pilčický a zváračský preukaz, po absolvovaní štúdia- technik požiarnej ochrany,
    2. Ochrana osôb a majetku pred požiarom: odborník na prevenciu proti požiarom, odstranovanie nedostatko v protipožiarnej prevencií-  odborník na vypracovanie protipožiarnych opatrení,
    3. Technik vodár vodohospodár : jediný odbor na štátnej škole na Slovensku, odborník na ochranu vodných zdrojov, meranie kvality vody,dispečink poruch, možnosť zamestnať sa na najbližšom vodárensko závode , po ukončení štúdia – technik zariadení na ochranu pre povodňami, vedúci pracovník v prevádzkach zameraných na zásobovanie pitnou vodou ,
    4. Technik energetických zariadení budov :  špecialista na servis, diagnostiku a odstraňovanie porúch energetických zariadení budov, možnosť získať naviac odbornú spôsobilosť elektrotechnika, po ukončení štúdia- technik pre rozvody energetických zariadení budov, špecialista na energetické poradenstvo,
    5. Mechanik elektrotechnik: kontrola a servis elektrotechnických zariadení, projektant nových el. zariadení, možnosť získať naviac odbornú spôsobilosť elektrotechnika,  po ukončení štúdia- samostatný pracovník v odbore elektrotechnických zariadení, obsluha elektrotechnických zariadení,
    6. Mechanik stavebno- inštalačných zariadení : odborník na realizáciu stavieb- voda , plyn, kúrenie- projekcia, príprava a realizácia, samostatný vodár, plynár či kurenár, možnosť získať vodičský, zváračský preukaz, preukaz na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, po ukončení štúdia- špecialista na vykonávanie rozvodových systémov inžinierskych sieti,
    7. Technické a informačné služby v stavebníctve:   odborník v oblasti ekonomiky, riadenia obchodu so stavebninami a nehnuteľnosťami, ohodnocovaním nehnuteľností, vyhotovením kalkulácií a rozpočtu stavby, správy ale i z projektovania a realizácie stavieb.

     

    Počas štúdia majú študenti prvé dva roky prax v škole ale od tretieho ročníka prax v odborných     
            firmách, kde získavajú cenné praktické zručnosti, vďaka čomu sa nemajú problém zamestnať .     
            Okrem maturitného vysvedčenia získavajú aj výučný list, čo im umožňuje  otvoriť  si  živnosť        
            a samostatne podnikať.

    Po ukončení štúdia - možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

     

    Škola poskytuje vlastný internát v areáli školy -  19 eur/ mesiac, stravu vo vlastnej jedálni – 3,60

    eur / deň- raňajky, desiata, obed, večera.

     

    V PRÍPADE ZÁUJMU „DOD“   KAŽDÚ STREDU,   V ČASE :    10,00 -   14,00. hod.

    poster_SO2nn.pdf    poster_uo_nn.pdf


    • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

    • Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša pôsobí v Prešovskom samosprávnom kraji už vyše 15 rokov a je jedinou školou svojho druhu v prešovskom regióne. 

     Pandémia pôsobí negatívne nielen v oblasti umenia, ale aj v oblasti umeleckého školstva. 

     Dňa 7.decembra 2021 organizujeme na konzervatóriu online Deň otvorených dverí a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o pomoc v informovanosti o tejto udalosti na vašej školskej webovej či FB stránke. V prílohe mailu zasielame elektronický plagát ku DOD na našom konzervatóriu.

     Pomôžme spolu deťom ukázať možnosť vzdelávania sa umeleckom smere na type strednej školy, ktorý možno nepoznajú, ako je konzervatórium. Poskytujeme po 4. ročníku maturitné vzdelanie a po 6. ročníku absolutórium, po ktorom sú naši žiaci plne kvalifikovanými pedagógmi ZUŠ s titulom DiS. art. a pedagogickým minimom.

   • Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl

   • Dobrý deň!

    V tomto týždni prebieha celoslovenský Virtuálny týždeň otvorených dverí stredných škôl (29.11-3.12.) Podujatie bude prebiehať na portáli www.kamnastrednu.sk

    Takouto formou máte možnosť získať základné informácie o SŠ a odboroch.

    S pozdravom VP Mariana Antolíková

   • SSOŠ Elba

   • Radi by sme Vás pozvali na deň otvorených dverí na našej škole - Súkromnej strednej odbornej škole ELBA. Vzhľadom na aktuálnu situáciu termín DOD je potrebné sledovať na našej stránke https://ssoselba.edupage.org/ 

    V školskom roku 2022/2023 ponúkame tieto študijné odbory :  

    - Kozmetička a vizážistka 

    - Technicko – administratívny pracovník 

    - Obalová technika 

    - Elektrotechnika. 

    Ak sa chcete o našej škole dozvedieť viac je možné navštíviť priestory našej školy po vopred dohodnutom stretnutí. Boli by sme radi, ak by ste o študijných odboroch našej školy informovali aj vašich žiakov. 

     

    Viac informácií na našej webovej stránke - https://ssoselba.edupage.org/ 

    Youtube kanál - https://www.youtube.com/channel/UCZRyPd4HbHmnvpOiUFxLP3g 

     

    Kontakt : 

    Výchovná poradkyňa – Mgr. Viera Huntejová Voľanská - viera.volanskahuntejova@elbaci.sk

    Kariérna poradkyňa – Ing. Marcela Gašparovičová 0903 860 145 

     

    S SOŠ ELBA 

    Smetanova 2 

    08005 Prešov

    DOD_2021_(2).pdf

     


     

    • Duálna akadémia - SOŠ v Bratislave

    • Deň otvorených dverí pre vašich deviatakov,

     milé riaditeľky a riaditelia škôl, výchovné poradkyne a poradcovia, 

     radi by sme Vás oslovili s ponukou zorganizovať u Vás online Deň otvorených dverí pre vašich deviatakov, počas ktorého by sme radi predstavili našu strednú školu: Súkromnú strednú školu automobilovú Duálnu akadémiu a tiež výhody a princíp duálneho vzdelávania, v ktorom máme 95% žiakov. 

     Výber formátu a čas stretnutia s vašimi deviatakmi pokojne necháme na Vás.

     Duálna akadémia je stredná odborná škola v Bratislave, ktorá poskytuje technické štúdium a intenzívnu prax v systéme duálneho vzdelávania v odboroch elektrotechnika, informatika, strojárstvo, autoelektronika a automechanika.  

     V prílohe nájdete tiež plagát s informáciami o našich termínoch Dňa otvorených dverí  v tomto školskom roku 21/22, ktorý prosím prepošlite na Vašu výchovnú poradkyňu a ak je to možné, tiež vašim žiakom deviateho ročníka. Ďakujeme!

     Najbližší termín Dňa otvorených dverí pre verejnosť chystáme u nás ONLINE vo štvrtok 4.11.2021.

     Viac informácii nájdete na našej webovej stránke: www.dualnaakademia.sk alebo nás kontaktujte priamo: romana.sladekova@dualnaakademia.sk, tel.č.: 0905 695 684

      

     Budeme sa tešiť a ďakujeme.

     Za Duálnu akadémiu,                                            

     Sládeková Romana