• Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
     • Albert Einstein
     • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
     • William Shakespear
     • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
     • Carl Rogers
    • Školský podporný tím

     U nás na škole sa snažíme postupne vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom je každý vítaný a prijímaný so svojou jedinečnosťou, tak aby mohol optimálne rozvíjať svoj potenciál.

     V školskom roku 2022/2023 disponuje naša škola v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a § 24 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom. Školský podporný tím (ŠPT) je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen s deťmi/žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. Úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami, s triednymi učiteľmi, učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi. Členov podporného tímu môžete v prípade potreby kontaktovať e-mailom a dohodnúť si s nimi stretnutie aj mimo konzultačných hodín.

     Školský podporný tím pracuje v zložení:

      

     Špeciálne pedagogičky

      

     Mgr. Katarína Bučková – koordinátorka školského podporného tímu

     buckovakatka316@gmail.com

     Pondelok

     12:30 – 14:00

     Pre žiakov a učiteľov

     Utorok

     12:30 – 14:00

     Pre učiteľov

     Streda

     12:30 – 14:00

     Pre rodičov

     Štvrtok

     12:30 – 14:00

     Pre žiakov

     Piatok

     12:30 – 13:30

     Pre rodičov

      

      

     Mgr. Emília Fedorová

     milka.fedorova@gmail.com

     Pondelok

     12:30 – 13:15

     Pre žiakov

     Utorok

     12:30 – 14:00

     Pre učiteľov

     Štvrtok

     12:30 – 13:15

     Pre žiakov

                                            

      

      

     Mgr. Barbora Balogová

     balogovabarbora@gmail.com

     Pondelok

     12:30 – 14:00

     Pre žiakov

     Utorok

     12:30 – 14:00

     Pre žiakov

     Streda

     12:30 – 14:00

     Pre žiakov, rodičov

     Štvrtok

     12:30 – 14:00

     Pre učiteľov

     Piatok

     12:30 – 13:30

     Pre rodičov, učiteľov

      

     Školská psychologička

      

     Mgr. Viera Šverhová

     vkunecova16@gmail.com

     Pondelok

     13:00 – 14:00

     Pre rodičov

     Utorok

     13:00 – 14:00

     Pre rodičov

     Streda

     7:45 –  10:25

     Pre žiakov a učiteľov

     Piatok

     9:40 – 11:30

     Pre žiakov a učiteľov

      

     Výchovná poradkyňa

     Mgr. Mariana Antolíková

     marianaantolikova8@gmail.com

     Konzultačné hodiny: streda 7:45 - 10:25, v prípade potreby v poobedňajších  hodinách podľa dohody.

      

     Učiteľka za I. stupeň

     PaedDr. Margaréta Prokopovičová

      

     Učiteľka za II. stupeň

     Mgr. Mária Kendrová