• SNOEZELEN

    • Multisenzorické prostredie - Snoezelen

     Miestnosť, v ktorej sa cítim bezpečne, mám slobodu voľby a zároveň sa rozvíjam.

     Pozrite si aj video (vpravo)