• Úspechy našich žiakov vo výtvarnej súťaži
   • Úspechy našich žiakov vo výtvarnej súťaži

   • 08.05.2022 08:54
   • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

    Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré...

   • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

    Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré vesmír ponúka. Do regionálnej súťaže však mohlo byť zaslaných len desať výkresov. Odborná porota z celkového počtu prác 117 vybrala do CELOSLOVENSKÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční                   v Hurbanove aj práce našich žiakov:

    Zoy Marcinovej z 3. A - práca „Ufónia škôlka“  

    Alexandry Kačmárovej z 2. A - práca „Vesmírny pozorovateľ“

    Jany Žakovej z 9. A -  práca „ Kovový vesmír“

    Tomáša Červenického z 9. B – práca „Tiež chcem spoznať vesmír“

    Jakuba Hudáka z 9. B - práca „Vesmír je krásny“ 

     

    Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že v celoslovenskom kole sa im bude dariť podobne. Pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

   • Naspäť na zoznam článkov