• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Plaváreň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Bezpečná cesta DO a ZO školy

      Ak sa pohybuješ po ceste pešo, vždy prednostne použi pravú stranu chodníka,

      • ak popri ceste chodník nevedie, smieš chodiť po ľavom okraji cesty,
      • ak idete pešo po ceste viacerí, smiete ísť po pravom okraji cesty najviac dvaja vedľa seba.

      Zastav sa, keď chceš prejsť cez cestu. Pri prechádzaní cez cestu sa vždy pozri vľavo potom vpravo a ešte raz vľavo. Prechádzaj tam, kde sú semafory, priechody a to čo najrýchlejšie.

     • Poplatky za stravu - október 2022

      Desiata 19 dní x 0,50 = 9,50 €

      1.stupeň 19 dní x 1,15 plus 2 € réžia = 23,85 €

      2.stupeň 19 dní x 1,23 plus 2 € réžia = 25,37 €

      Zamestnanci 19 dni x 0,76 plus 2 € réžia = 16,44 €

      Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      Poznámka : - Stravné je potrebné zaplatiť tak aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli

     • Biela pastelka

      Dňa 23. septembra 2022 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Variť a vydávať strava v školskej jedálni sa začne od pondelka 12.9.2022.

      Variabilné čísla ostávajú tie isté ako boli v minulom roku.

      Preplatky z minulého školského roka prešli na september 2022.

      Organizácia výdaja stravy je na základe čipových kariet, odhlasovanie je cez web stránku školy. Odhlásiť sa zo stravy je potrebné deň vopred do 14:00 vo výnimočných prípadoch v daný deň do 8:00.

     • POZOR! Zmena 5.9.2022

      Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne, kolegovia,

      situácia so začiatkom nového školského roku na našej škole sa za práve sa končiaci víkend tak výrazne zmenila k lepšiemu, že Vám musím ihneď túto informáciu sprostredkovať. Nemám veľa času na štylizáciu, a tak to možno bude trocha také nesúrodé, kostrbaté, myšlienky rozhádzané, ale ako sa hovorí, účel svätí prostriedky. A účel, pre ktorý Vám píšem, je naozaj dôležitý.

     • Začiatok šk. roku 2022/2023

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      dovoľte mi, aby som Vás na začiatku nového školského roku srdečne pozdravil a zaželal nám všetkým pokojný a úspešný školský rok 2022/2023.

      Mrzí ma, že prvá správa, ktorú Vám píšem a posielam nie je veľmi optimistická, pretože súvisí s nedokončenou rekonštrukciou našej školy a s tým, že nový školský rok začneme trocha netradične, v takom improvizovanom režime. Začneme totiž čiastočne učiť dištančne. Počas pandémie sme si už na takýto model vyučovania zvykli, zvládli sme to a verím, že to zvládneme aj teraz.

     • Oznamy vedúcej školskej jedálne

      Poplatky za stravu a režijné poplatky ostávajú nezmenené tj. 1.stupeň 1,15 €,

      2.stupeň 1,23 € , dospelí 1,33€, desiata 0,50 € režijný poplatok 2,00 € mesačne .

      Variabilné čísla ostávajú tie isté ako boli v minulom roku.

      Preplatky z minulého školského roka prešli na september 2022.

      Organizácia výdaja stravy je na základe čipových kariet, odhlasovanie je cez web stránku školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Spoluz vládneme oveľa viac
   • ONLINE OLYMPIÁDY
   • Spolu múdrejší
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 2. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje