• ŠKD - šarkaniáda

    ŠKD - šarkaniáda

    29.10.2018 11:45

    Púšťanie šarkanov je veľmi obľúbená zábava pre deti a tak sme si 12.10.2018 urobili Šarkaniádu na lúke za kostolom. Počasie bolo nádherné slnečné a fúkal aj priaznivý vietor.
    Viac fotografií

   • ŠKD - U hasičov

    ŠKD - U hasičov

    29.10.2018 11:46

    Dňa 26.9.2018 sme so žiakmi ŠKD navštívili Hasičskú zbrojnicu, kde si žiaci mohli popozerať priestory a techniku, ktorú hasiči používajú pri práci. Bolo to pre deti veľmi zaujímavé a hasiči deťom porozprávali o svojej často neľahkej práci. Deti mali možnosť vidieť hasičské autá, čln, štvorkolku a aj historickú v minulosti používanú striekačku.
    Viac fotografií

   • Zdravé popoludnie v ŠKD

    Zdravé popoludnie v ŠKD

    27.10.2018 21:39

    Pre deti nie je nič lepšou motiváciou pre zdravú výživu, ako jej vlastná príprava. A tak sme si 19.10.2018 spoločnými silami pripravili ovocný olovrant, na ktorom sme si výborne pochutnali.

   • UKÁŽKA PROFESIONÁLNYCH POLICAJNÝCH PSOVODOV

    27.10.2018 21:31
    Vo štvrtok 18. októbra sa v priestoroch športového ihriska uskutočnila zaujímavá ukážka profesionálnych policajných psovodov.  Policajní psovodi nám predviedli ukážky výcviku psov, ktorí pomáhajú polícií pri hľadaní stopy, drog a pri prenasledovaní páchateľa.
   • Jeseň v ŠKD

    Jeseň v ŠKD

    27.10.2018 21:36
    Pestrofarebná jeseň dáva veľa možností k tvoreniu . Aj my sme sa pokúsili jesenne vyzdobiť okná a interiér ŠKD. Na chodbe ŠKD sme zhotovili výstavku ovocia a zeleniny, kde sa pristavia nielen žiaci ale aj rodičia.
     
    • Organizácia v ŠKD

     1.oddelenie : Beáta Soroková

     2.oddelenie : Slavka Kolesárová

     3.oddelenie : Mária Chomjáková

     4.oddelenie : Viera Viszlayová

     Prevádzka ŠKD :

     ŠKD pracuje ráno v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

      

     Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

     je 7 € mesačne za jedného žiaka. Ďalší súrodenec

     3 €. Výška príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD u žiaka v hmotnej núdzi je 1 euro

      
     Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

      

    • Vážení rodičia!
     Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom

     na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov?

     Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného

     času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je

     aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.