• ŠKD – divadelné predstavenie „Vlk a tri prasiatka“

    ŠKD – divadelné predstavenie „Vlk a tri prasiatka“

    20.12.2018 19:17

    Pobyt v ŠKD má rôzne podoby. Aby sme deťom spestrili popoludnie a skrátili čas blížiacich sa Vianoc, pozvali sme si dňa 19.12.2018 členov Bardejovského divadla. Tí sa deťom predstavili s rozprávkou „Vlk a tri prasiatka“. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo. Z predstavenia odchádzali s rozžiarenými očami, úsmevom a otázkou: „Kedy prídu opäť nám niečo zahrať?“

   • Zdobenie servítkovou technikou

    Zdobenie servítkovou technikou

    04.12.2018 11:48

    Žiaci ŠKD svojou tvorivosťou a šikovnými rúčkami sa hravo naučili zdobiť rôzne predmety servítkovou technikou. Svojimi výrobkami tak chcú prispieť na vianočnú burzu, ktorá sa bude konať na našej škole v decembri.

   • Vychádzky z vlastivedným zameraním

    Vychádzky z vlastivedným zameraním

    16.11.2018 19:13
    Žiaci ŠKD využili krásne jesenné počasie aj na  vychádzky s vlastivedným  zameraním. Spoznávali  histórie Bardejova, a to hradobné opevnenie: Severná bašta ,  Renesančná  bašta, Prašná (Štvorhranná b.), Kláštorná bašta, Školská bašta, Lampový stĺp a pamätník Juraja  Wintera
   • ŠKD - šarkaniáda

    ŠKD - šarkaniáda

    29.10.2018 11:45

    Púšťanie šarkanov je veľmi obľúbená zábava pre deti a tak sme si 12.10.2018 urobili Šarkaniádu na lúke za kostolom. Počasie bolo nádherné slnečné a fúkal aj priaznivý vietor.
    Viac fotografií

   • ŠKD - U hasičov

    ŠKD - U hasičov

    29.10.2018 11:46

    Dňa 26.9.2018 sme so žiakmi ŠKD navštívili Hasičskú zbrojnicu, kde si žiaci mohli popozerať priestory a techniku, ktorú hasiči používajú pri práci. Bolo to pre deti veľmi zaujímavé a hasiči deťom porozprávali o svojej často neľahkej práci. Deti mali možnosť vidieť hasičské autá, čln, štvorkolku a aj historickú v minulosti používanú striekačku.
    Viac fotografií

    • Organizácia v ŠKD

     1.oddelenie : Beáta Soroková

     2.oddelenie : Slavka Kolesárová

     3.oddelenie : Mária Chomjáková

     4.oddelenie : Viera Viszlayová

     Prevádzka ŠKD :

     ŠKD pracuje ráno podľa záujmu v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

      

     Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

     je 7 € mesačne za jedného žiaka. Ďalší súrodenec

     3 €. Výška príspevku na úhradu za pobyt v ŠKD u žiaka v hmotnej núdzi je 1 euro

      
     Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

      

    • Vážení rodičia!
     Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom

     na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov?

     Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného

     času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je

     aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.