Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Harčárová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Fek
2    Jakub Haniš
3    Klaudia Hnidenková
4    Dávid Kačmár
5    Michal Kijovský
6    Štefan Kontroš
7    Laura Lazoriková
8    Jakub Lizák
9    Jakub Mačuš
10    Ema Martičková
11    Kamila Martičková
12    Kristína Nimásová
13    Natália Nimásová
14    Alena Podubinská
15    Šimon Porubský
16    Lívia Rondzíková
17    Jakub Valko
18    Filip Varga
19    Daniel Berec
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria