Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.9.
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Dzúrová-Trnovská
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vanesa Červenická
2    Miriam Drabiščáková
3    Tomáš Fek
4    Jakub Haniš
5    Dávid Kačmár
6    Michal Kijovský
7    Andrea Kokindová
8    Štefan Kontroš
9    Jakub Lizák
10    Alena Podubinská
11    Šimon Porubský
13    Lívia Rondzíková
14    Sonja Strončeková
15    Nina Šottová
16    Sofia Šterbáková
17    Daniel Švač
18    Dávid Tomondy
19    Daniel Berec
20    Klaudia Hnidenková
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria