Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Igor Drotár Riaditeľ
 
 
Mgr. Stanislav Polák Zástupca
 
 
Mgr. Valéria Tarbajová Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Mariana Antolíková Učiteľka
 
 
Mgr. Tatiana Bartošová Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Mária Bilčáková Učiteľka
 
 
Mgr. Žaneta Biľová Učiteľka
 
 
Mgr. Valéria Dzubáková Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Alena Dzúrová-Trnovská Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Eva Eliašová Triedna učiteľka: 4.B
Foto Mgr. Jitka Feciľáková Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Emília Fedorová Triedna učiteľka: TriedaA
 
 
Mgr. Alena Fellegiová Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Dana Fellegiová Triedna učiteľka: 4.A
Foto Mgr. Ján Gmiterko Triedny učiteľ: 6.A
 
 
Mgr. Katarína Graveczová Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Jana Harčárová Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mária Chomjáková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Daniela Katušinová Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kendrová Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Iveta Klimkovská Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Slavka Kolesárová Vychovávateľka
 
 
RNDr. Jarmila Krumlovská Učiteľka
 
 
Jana Kuľková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Mačejová Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Mikulová Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Marek Pataky Učiteľ
 
 
PaedDr. Florián Potočňák Učiteľ
 
 
PaedDr. Margaréta Prokopovičová Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Anna Rohaľová Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Stanislava Rychvalská Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Slivová Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Beáta Soroková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Šimová Šoltésová Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Vantová Učiteľka
 
 
Viera Viszlayová Vychovávateľka
 
 
Mária Vasilčinová Iná nepedagogická zamestnankyňa

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria