Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.B

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Kendrová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Diana Drabiščáková
2    Emily Eštoková
4    Vanessa Husáková
5    Dávid Ivančo
6    Lea Kozáková
7    Bibiána Kozubová
8    Nina Kyjaková
10    Matej Martiček
11    Timea Mihaliková
12    Dominik Michna
13    Janka Révayová
14    Miroslava Rohaľová
15    Martin Steranka
16    Henrieta Szilagyiová
17    Petra Šidelská
18    Filip Tkáč
19    Ali Ulag
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria