Navigácia

Zoznam tried › Trieda 7.A

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Bartošová
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 8
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bernadeta Baranová
2    Stanislava Billá
3    Suzana Čepigová
4    Lukáš Červenický
6    Denis Dupľák
8    Richard Hric
9    Marcel Huňady
10    Klaudia Juročková
11    Filip Kakalec
12    Viktória Lišivková
13    Soňa Matviaková
14    Šimon Meščan
15    Ruth Romana Mihalčinová
16    Ema Oslacká
17    Sebastián Porubský
18    Rastislav Sekerčák
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria