Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.9.
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Mačejová
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Čepiga
3    Matej Dinis
5    Simon Goga
6    Damián Hricko
7    Patrik Hudák
8    Barbora Jazudeková
9    Stanislav Juščák
10    Matej Klimek
11    Viktória Kmeťová
12    Slavomír Kozák
13    Branislav Kračanský
14    Damián Lišivka
15    Klára Lizáková
16    Martin Mačuš
17    Alexandra Maňková
18    Radka Marcinková
19    Zuzana Martičková
20    Ján Mihalik
21    Miriama Petrišáková
22    Timotej Piontek
23    Michaela Sidorová
24    Patrícia Siváková
25    Beatrix Sobeková
26    Tamara Šidelská
27    Kristína Vojtašková
28    Mária Kelemanová
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria