Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.BTriedaA2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Dzúrová-Trnovská
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 4
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matias Baláž
2    Dávid Černický
3    Gregor Červenický
4    Petra Hnidenková
5    Aurélia Konieczka
6    Martin Michálek
7    Kristián Mojdis
8    Patrik Podubinský
9    Timotej Litavec
10    Tobias Tarberík
11    Laura Vargová
12    Petra Živčáková

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria