• Spolupráca s CPPPaP

   • Plánované aktivity a programy v šk.roku 2019/2020

     

    Zoznam preventívnych aktivít a tried, v ktorých budú preventívne aktivity realizované:

     

    1. ročník: Každý prvák dobre vie, čo je slušné správanie

                 Zoznámte sa prosím

     

    1. ročník: Tvorivé myslenie

                  Škriatkovia pomáhajú deťom

     

    1. ročník: Pozitívne prosociálne vzory

                  Emka to vie

                  Čítanie s porozumením

     

    1. ročník: Ja som ja a ty si ty

                 Deti a moderné komunikačné technológie

     

    1. ročník: Kyberšikanovanie

                 Nie si môj priateľ, ale rešpektujem ťa

                 Naša trieda – naša partia

                 Čítanie s porozumením

     

    1. ročník: Prevencia rasovej neznášanlivosti

                 Násilie a šikanovanie v školách

                 Nuda, začiatok mnohých problémov

     

    1. ročník: Závislosti

                 Netolerancia sa nenosí

                 Vieme, že ...

     

    1. ročník: Zhubné spoločenstvá, kulty a sekty

                 Médiá a my

                 Typy osobností, typy povolaní

                 Moja cesta za kariérou

     

    1. ročník: Obchodovanie s ľuďmi

                 Ak sa niečo pokazí

                 Cesta k dokonalosti  

                 Profesijná orientácia

   • Preventívny program Emka to vie

   • Beseda pre rodičov 5. ročníka na tému šikanovanie a kyberšikanovanie.

   •