• OZNAMY

    • Rodičovské združenie 24.1.2019 (štvrtok) - 1. supeň o 16:30, 5. - 8. ročník o 17:00, Rada rodičov 23.1.2018 o 17:00
    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a SŠ sa uskutoční 16.1.2019 o 16.30 hod. v školskej jedálni.
    • Vianočné prázdniny sú od 22.12.2018 do 7.1.2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je utorok 8.1.2019.
    • Školská knižnica bude 21.12.2018 zatvorená. Knihy si môžete požičať alebo vrátiť najbližšie až 11.1.2018.
    • Hlasujte za náš projekt Tancuj. tancuj vykrúcaj na stránke Gesto pre mesto
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Pozvánka na Vianočnú burzu - 18.12.2018
    • Pozvánka na Vianočné pečenie - 12.12.2018
    • Súťaž v aranžovaní adventných vencov 7.12.2018
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Minifutbal detí - 20.11.2018 od 10:00 v školskej telocvični
    • Noc v škole - 30.11.2018 - 1.stupeň
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 29.10.2018
    • Školská knižnica je otvorená v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ.
    • Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze
    • Pozvánka na DOD - SOŠ gastrónomie a služieb Prešov
    • Pozvánka na DOD - Spojená škola Juraja Henischa
    • Rodičovské združenie 1.10.2018 (pondelok) - 1. supeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, Rada rodičov o 17:30
    •