• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Školské kolo

    • Monika Lazurová

    • 3. miesto
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Michal Kijovský

    • 1. miesto - 5. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Nikola Hnatková

    • 2. miesto - 5. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Šimon Porubský

    • 3. miesto - 5. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Martin Steranka

    • 1. miesto - 6.+7. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Katarína Hopková

    • 2. miesto - 6.+7. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Šimon Pavuk

    • 3. miesto - 6.+7. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Kozubová

    • 1. miesto - 8.+9. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Ema Červenická

    • 2. miesto - 8.+9. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Katarína Jazudeková

    • 3. miesto - 8.+9. roč.
    • Geografická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Loriána Feciľáková

    • 1. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Andrea Hnatková

    • 2. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Samuel Špirko

    • 3. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Jana Žaková

    • 2. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Emily Eštoková

    • 3. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Loriána Feciľáková

    • 1. miesto - 2. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Andrea Hnatková

    • 2. miesto - 2. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Samuel Špirko

    • 3. miesto - 2. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto - 3. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019