Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.A

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Valéria Dzubáková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vanessa Bombiková
2    Vanesa Červenická
3    Miriam Drabiščáková
4    Loriána Feciľáková
5    Andrea Hnatková
6    Nikola Hnatková
7    Sára Kaščáková
8    Andrea Kokindová
9    Daniel Kračanský
10    Maroš Maník
11    Damián Meščan
12    Sonja Strončeková
13    Nina Šottová
14    Sofia Šterbáková
15    Daniel Švač
16    Dávid Tomondy
17    Michal Veselovský
18    Dárius Vašičkanin
19    Rebeca Kaščák
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria