Navigácia

Zoznam tried › Trieda 4.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.9.
Triedny učiteľ: Mgr. Valéria Tarbajová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vanessa Bombiková
2    Loriána Feciľáková
3    Andrea Hnatková
4    Nikola Hnatková
5    Sára Kaščáková
6    Daniel Kračanský
7    Jakub Mačuš
8    Maroš Maník
9    Ema Martičková
10    Kamila Martičková
11    Damián Meščan
12    Kristína Nimásová
13    Natália Nimásová
15    Jakub Valko
16    Filip Varga
17    Dárius Vašičkanin
18    Michal Veselovský
19    Laura Lazoriková
20    Rebeca Kaščák
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria