Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.A

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Gmiterko
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 2 a dievčat: 13
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sarah Dochanová
2    Viktória Eštoková
3    Natália Chovanová
4    Zina Krupová
5    Sarah Kundratová
6    Soňa Lenártová
7    Nikola Siváková
8    Timea Siváková
9    Viktória Šimičeková
10    Natália Švedová
11    Jazmína Ulagová
12    Nina Valková
13    Branislav Vencurík
14    Jana Žaková
15    Trysten Peters Nmai
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria