Navigácia

Zoznam tried › Trieda 8.A

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Fellegiová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 3 a dievčat: 12
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Natália Belejčáková
2    Ema Červenická
5    Iveta Chovanová
6    Zuzana Kozubová
7    Marietta Labašová
8    Sonja Paľušová
9    Samuel Pangrác
10    Zuzana Petrovičová
11    Veronika Sekerčáková
12    Ján Šott
13    Samuel Štefaník
14    Stanislava Šuľová
15    Viktória Švedová
16    Kristína Kelemanová
17    Vanessa Kozáková
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria