Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: TriedaA1.A1.B2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Slivová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 10
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Viliam Antol
2    Jaroslav Baderko
3    Bibiána Barnová
5    Jakub Eštok
6    Kristián Guttek
7    Juliana Hnidzíková
8    Katarína Jazudeková
9    Kristína Jurčová
10    Denis Juriš
11    Marek Jurko
12    Lenka Lenártová
14    Marek Maďar
15    Liliana Manková
16    Denis Margicin
17    Timotej Mikula
18    Martin Podubinský
19    Ján Porubský
21    Dalibor Sivák
22    Dominik Sivák
23    Samanta Lea Šverhová
24    Sabína Čekanová
25    Henrieta Štefanovová
26    Martin Varga
28    Dominika Siváková
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1122 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria