Navigácia

Zoznam tried › Trieda TriedaA

Zoznamy žiakov: 1.A1.BTriedaA2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: Mgr. Emília Fedorová
Počet žiakov: 6
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Mathias Leo Dzurik
2    Filip Kunc
3    Samuel Mindžal
4    Lukáš Sobek
5    Matej Tarnovský
6    Ondrej Tóth

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria