Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.BTriedaA2.A2.B3.A3.B4.A4.B5.A5.B6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A
Triedny učiteľ: PaedDr. Margaréta Prokopovičová
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 5
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Sára Gajdošová
2    Chloe Koscelníková
3    Šimon Križák
4    Marko Kvašňák
5    Sofia Porubská
6    Karolína Siváková
7    Félix Szalay
8    Peter Šintaj
9    René Šmiľňák
10    Matej Vencurik
11    Natália Vojtašková
12    Jakub Žemlička
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
    Základná škola sídl. Vinbarg
    Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov
  • +421 054 4746271
    tel. vedúca šk. jedálne:
    0911 882 981

Fotogaléria